De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ontwikkeling van professionele vakkennis op de pabo Marjolein Kool Hogeschool Domstad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ontwikkeling van professionele vakkennis op de pabo Marjolein Kool Hogeschool Domstad."— Transcript van de presentatie:

1 De ontwikkeling van professionele vakkennis op de pabo Marjolein Kool Hogeschool Domstad

2 5 x 2 =3 x 10 =6 x 5 =6 x 5 = 5 x 6 Professionele gecijferdheid

3 Rekenvaardigheid Professionele gecijferdheid Didactiek Rekenvaardigheid

4 Professionele rekenvaardigheid

5 ELWIeR Expertisecentrum Lerarenopleiding WIskunde en Rekenen www.elwier.nl Slotconferentie 28 november 2008 Onderzoek op lerarenopleidingen PO en VO

6 Wiscat-toets

7 Wat na de wiscat?

8 Doorgaande ontwikkeling rekenvaardigheid - Rekenvaardigheid en didactiek geïntegreerd ontwikkelen en toetsen - Nogmaals de wiscat, maar nu met een minimumeis van 140 punten - Schriftelijke rekenvaardigheidstoets waarbij het gaat om oplossingsmanieren

9 Onderzoeksvragen - Wat is professionele gecijferdheid? - Hoe kun je professionele gecijferdheid ontwikkelen? - Hoe kun je professionele gecijferdheid toetsen?

10 “de professionele gecijferdheid van de leraar stelt hem in staat het reken-wiskundig denken en handelen van leerlingen in al zijn veelsoortigheid goed te interpreteren en er op passende wijze op in te gaan. … De leraar moet zich in het denken van kinderen kunnen verplaatsen.” [Joost Klep en Harry Paus, ‘Geen competentie zonder repertoire.’ In: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders jrg. 27(1) 2006, p. 6.] Professionele gecijferdheid

11 cd-rom bij Tal-team, ‘Kinderen leren rekenen’ Wolters-Noordhoff, video 7 Professionele gecijferdheid

12 “Een leraar die het denken van kinderen kan doorgronden, beoordelen en op waarde schatten, beschikt over een rijk reken-wiskundig gedachtegoed dat hij flexibel en reflectief kan inzetten.” [Joost Klep en Harry Paus, ‘Geen competentie zonder repertoire.’ In: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders jrg. 27(1) 2006, p. 6.]

13 Het onderzoek Analyseren van leerlingenwerk

14 Zijn postzegelverzameling bestond voor 1/4 deel uit buitenlandse zegels. Daarvan was 3/5 deel afgestempeld. Welk deel van zijn verzameling bestond uit afgestempelde buitenlandse zegels? Joyce Jeroen Beschrijft de oplossings- manier van Joyce. Wat vind je ervan? Licht je mening toe. Leg uit hoe Jeroen gerede- neerd heeft en maak zijn redenering af.

15 Joyce Zijn postzegelverzameling bestond voor 1/4 deel uit buitenlandse zegels. Daarvan was 3/5 deel afgestempeld. Welk deel van zijn verzameling bestond uit afgestempelde buitenlandse zegels? Larissa Rianne

16 Jeroen Zijn postzegelverzameling bestond voor 1/4 deel uit buitenlandse zegels. Daarvan was 3/5 deel afgestempeld. Welk deel van zijn verzameling bestond uit afgestempelde buitenlandse zegels? Jeroen Larissa Rianne

17 129630 Totaalscore deel 3 : Analyse van leerlingenwerk 20 15 10 5 0 Mean =5,55 Std. Dev. =2,724 N =102

18 Deel I: - Kale sommen op meerdere manieren en meerdere niveaus oplossen - Context bij som bedenken Deel II: - Contextsommen op meerdere manieren en meerdere niveaus oplossen - Kale som uit context halen Deel III: - Leerlingenwerk analyseren De toets

19 Enquête - Wat is je vooropleiding? - Heb je examen in wiskunde gedaan? - Wat was je eindcijfer? - Wat was je score op de wiscat? - Hoeveel pogingen heb je gedaan? - In welke groepen van de basisschool heb je inmiddels stage gelopen? - Hoe vaak ben je aanwezig geweest bij de bijeenkomsten van rekenen-wiskunde? - Hoe heb je je voorbereid op de toets? Enz.

20 Zijn postzegelverzameling bestond voor 1/4 deel uit buitenlandse zegels. Daarvan was 3/5 deel afgestempeld. Welk deel van zijn verzameling bestond uit afgestempelde buitenlandse zegels? Oplossingen van pabostudent Rianne

21 Zijn postzegelverzameling bestond voor 1/4 deel uit buitenlandse zegels. Daarvan was 3/5 deel afgestempeld. Welk deel van zijn verzameling bestond uit afgestempelde buitenlandse zegels? Oplossingen van pabostudent Larissa

22 Voorwaardelijke factoren voor het analyseren van leerlingenwerk??? - Vraagstuk (kaal of contextsom) zelf op meerdere manieren en niveaus kunnen oplossen - Som uit context kunnen halen - Context uit som kunnen halen Elke bovenstaande factor afzonderlijk vertoont slechts een geringe samenhang met het analyseren van leerlingenwerk

23

24 Nog meer voorwaardelijke factoren voor het kunnen analyseren van leerlingenwerk - Oplossingsmanieren van leerlingen kunnen voorspellen - Oplossingsmanieren kunnen bewijzen en verklaren - …

25 Wiscat-score versus het analyseren van leerlingenwerk

26 Professionele gecijferdheid = je kunnen verplaatsen in het denken van leerlingen Voorwaarde voor het kunnen analyseren van leerlingenwerk is een complex samenspel van: - Basale rekenvaardigheden - Flexibele rekenvaardigheden - Overige factoren

27 Hoe professionele gecijferdheid ontwikkelen? 1.Oefenen op deelaspecten (flexibel rekenen) of oefenen op het ‘einddoel’ (leerlingenwerk analyseren)? 2. Op de stageschool of op de opleiding?

28 Oefenpakket leerlingenwerk

29 Opleiding of stageschool? Aantal studenten Gemiddelde score op analyse van leerlingenwerk Geen stage in groep 7/8 26 Wel stage in groep 7/8 72 5,69 5,56

30 - Wat is professionele gecijferdheid? - Hoe kan professionele gecijferdheid ontwikkeld worden? - Hoe kun je het toetsen? Tot slot

31 Leerkracht in groep 8: ‘‘Ik kan zelf niet goed rekenen, maar ik kan wel goed rekenles geven.” Wat vindt u hiervan? Vragen

32 Waar moet vakkennis tot ontwikkeling komen? -Op de opleiding -Op de stageschool -Op beide plekken

33 Vragen Hoe kun je vakkennis toetsen? Deelaspecten of einddoel toetsen? Op de opleiding? In de praktijk? Kun je vakkennis in een portfolio aantonen?

34


Download ppt "De ontwikkeling van professionele vakkennis op de pabo Marjolein Kool Hogeschool Domstad."

Verwante presentaties


Ads door Google