De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervolgbijeenkomst 1 Taken analyseren en ontwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervolgbijeenkomst 1 Taken analyseren en ontwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Vervolgbijeenkomst 1 Taken analyseren en ontwerpen

2 Agenda Video-opdracht Wat maakt een taak complex?
Wat zijn cognitieve en sociale taakkenmerken? Een taak analyseren Een taak ontwerpen Taakanalyse en -ontwerp in een professionele oefencultuur

3 Bijscholing Verspringen
Deze bijscholing maakt deel uit van de serie bijscholingen die het verbeteren van de atletiektechniek ondersteunen. De werkmethoden die worden gehanteerd tijdens bijscholing zijn hetzelfde als bij de trainersopleidingen. Er wordt ingegaan op het doel van de beweging, de biomechanica, de ontwikkelfases, dominante handelingen en prestatie- bepalende factoren. Het voorbereiden en het geven van trainingen wordt gekenmerkt door creëren van een optimale trainingsprikkel. Hiervoor is kennis van trainingsleer, motorisch leren en techniek voorwaardelijk en wordt het verspringen in de context van de doelgroep atleten geplaatst. Bron:atletiekunie opleidingen

4 Video-opdracht

5 Wat maakt een taak complex?
Wat maakt een taak voor een leerling complex? Wat maakt de taak voor mij als leraar complex om het goed voor het voetlicht te brengen?

6 Taken analyseren en ontwerpen
Om een leerling goed te kunnen begeleiden bij Leren Leren is het van belang dat je weet wat de taakkenmerken zijn hoe je deze taakkenmerken kunt gebruiken om het niveau van de taak aan te passen Er zijn cognitieve en sociale taakkenmerken

7 Cognitieve taakkenmerken (PISA 2012)
Hoeveelheid informatie Representatie van informatie Reeds onthulde informatie Interne complexiteit Eisen ten aanzien van de taak Afstand tot te behalen doel Benodigde redenatievaardigheden

8 Sociale taakkenmerken (SCOL)
De mate waarin de situatie voor de leerling vertrouwd is De mate waarin de leerling in de situatie gesti- muleerd wordt om bepaald gedrag te laten zien De verhouding van de leerling tot de andere personen in de situatie De gevoelens van de leerling in de situatie en het beeld dat hij van de situatie heeft De mate waarin het belang van de leerling overeenkomt met het belang van anderen of het gemeenschappelijk belang in de situatie

9 Een taak beoordelen Weinig Veel
Bijvoorbeeld: korte zinnen, korte leestekst, korte instructie, kort stappenplan, weinig nieuwe informatie Bijvoorbeeld: lange zinnen, lange leestekst, lange instructie, lang stappenplan, veel nieuwe informatie

10 Opdrachten Opdracht 1: casus Pieter; werken met het pijlenschema
Opdracht 2: analyse van een taak Opdracht 3: aanpassing van de taak Opdracht 4: casus Dennis; taakontwerp Opdracht 5: casus Rianne; reflectie

11 Inbedding in de professionele oefencultuur
Koppel taakanalyse en -ontwerp aan de analyse van data (al dan niet verkregen uit het het dataverzamenlingsinstrument) Plan een periodieke analyse van taken voorafgaand aan je lessen. Bekijk of je aanbod aansluit bij de mogelijkheden van je leerlingen Bespreek dit met je duocollega, in je bouw of met een begeleider Taakanalyse en -ontwerp is een vast onderdeel van (dagelijks) handelen, ook al is de inhoud (van de leerstof) bekend

12 Huiswerkopdracht Analyseer een concrete taak/les of lessenserie
Breng deze de volgende bijeenkomst mee


Download ppt "Vervolgbijeenkomst 1 Taken analyseren en ontwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google