De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLOA vrijval project Bs. Aan de Bron Weert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLOA vrijval project Bs. Aan de Bron Weert."— Transcript van de presentatie:

1 SLOA vrijval project Bs. Aan de Bron Weert

2 Doelstelling van het project
Het project heeft tot doel beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van wereldoriëntatie (werken met kernconcepten). De leerkrachten verwerven inzichten die hen informatie verschaffen voor hun vervolgaanpak. Door het leren van- en met elkaar en op basis van bewezen gegevens uit literatuur, komt er een professionele dialoog op gang tussen leerkrachten waardoor er meer kans is op een duurzame gedragsverandering.

3 Ambitie Aan het einde van het jaar is iedere leerkracht in staat om binnen een kernconcept activiteiten te ontwerpen die aansluiten bij de behoeften van kinderen waarbij er een evenwicht is tussen het bieden van structuur en het bieden van autonomie. Er wordt onderzocht wat het effect is van het bieden van structuur én autonomieondersteuning aan leerlingen.

4 Aanpak Leerkrachten ontwikkelen zelf interventies om het leerkracht handelen te verbeteren. Input en terugkoppeling in team/ bouwvergaderingen over autonomie en structuur Aan de hand van eigen leervragen Gedurende 4 themaperiodes in praktijk gebracht Coaching on the job Reflectie aan de hand van filmbeelden Er zijn drie meetmomenten om te kijken wat het effect is van het leerkracht handelen (specifiek het bieden van structuur en autonomie) op de motivatie van leerlingen. Er worden vragenlijsten bij leerkrachten én leerlingen afgenomen.

5 Structuur: wat houdt dit in?
Verwachtingen duidelijk maken Leerdoel aangeven Wijze van beoordeling uitleggen Consequent opvolgen van richtlijnen Datgene wat is afgesproken wordt ook uitgevoerd Aansluiten bij niveau van de leerling Opdrachten aanbieden die als optimaal uitdagend worden ervaren en aansluiten bij wat de leerling (net) aankan. Op een andere manier de leerstof uitleggen/ aanbieden Hulp en ondersteuning Hulp bieden via tips (in plaats van oplossingen) als leerlingen in moeilijkheden zitten Aangeven van werkpunten Heldere procedures Stappenplan geven waarin de tussenliggende stappen naar het einddoel helder zijn. Voor leerlingen is duidelijk hoeveel tijd ze hebben Wat ze kunnen doen als ze klaar zijn

6 Autonomie: wat houdt dit in?
Keuzemogelijkheden Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende opdrachten / taken. De leerkracht biedt keuzes aan zodat leerlingen hun eigen interesses kunnen realiseren. Respect Leerlingen krijgen de ruimte om zelf problemen op te lossen/ een eigen aanpak te hanteren. De leerkracht luistert naar de inbreng van de leerlingen. De leerkracht peilt naar de interesses van leerlingen. Relevantie Een zinvolle uitleg voor het maken van een taak. Nut van een bepaalde taak of opdracht wordt uitgelegd.

7 Enkele voorbeelden Passende uitleg van de activiteit aan de hand van een stappenplan (structuur)

8 Groei en leven Duidelijke uitleg over de opdracht en het leerdoel (structuur)

9 Groei en leven Kiezen aan welk practicum je gaat werken (autonomie)
Met de nodige begeleiding (structuur)

10 Leerervaringen leerkrachten
Aangeven wat het doel is van de les, dat je kinderen daarin meeneemt” (leerkracht groep 6) “Meer verantwoording richting leerlingen leggen” (leerkracht groep 7) “Bewust aanbieden van autonomie” (leerkracht groep 3) “Blijf langer aan de zijlijn, laat leerlingen meer zelf ontdekken ipv meteen te helpen” (leerkracht groep 4) “Niveau van de presentaties van leerlingen is hoger dan voorheen” (leerkracht groep 5)

11 Ervaring van leerlingen

12 Opvallendheden Waargenomen structuur is significant toegenomen
van meetmoment 1 naar 2 en van 1 naar 3 Waargenomen autonomie is niet significant toegenomen

13 Motivatie van leerlingen

14 Motivatie van leerlingen
Motivatie neemt significant toe Van meet moment 1 naar meetmoment 3

15 Ervaringen van leerkrachten

16 Ervaringen leerkrachten
Autonomieondersteunend handelen neemt significant toe van meetmoment 1 naar 3 Structurerend handelen neemt significant toe van meetmoment 1 naar 3

17 Uitgedrukt in percentages (indicator1)
65% 3,1 58% 2,9

18 Opvallendheden Zowel autonomieondersteuning als het bieden van structuur bij leerkrachten nemen toe Leerlingen ervaren alleen meer structuur (nog geen autonomieondersteuning) De motivatie van leerlingen is gestegen gedurende het schooljaar 58% van de leerkracht zit wat betreft autonomieondersteuning boven het gemiddelde van de beginmeting 65% van de leerkrachten zit wat betreft structuur boven het gemiddelde van de beginmeting

19 Doelstelling Tenminste 50% van de leerkrachten handelt autonomieondersteunend Tenminste 50% van de leerkrachten handelt structurerend


Download ppt "SLOA vrijval project Bs. Aan de Bron Weert."

Verwante presentaties


Ads door Google