De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KIND KLAS JUF Uniek, in eigenheid, uniek in ontwikkeling. Observeert, krijgt inzicht in graad van ontwikkeling Werkt gedifferentieerd, aanbod in verschillende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KIND KLAS JUF Uniek, in eigenheid, uniek in ontwikkeling. Observeert, krijgt inzicht in graad van ontwikkeling Werkt gedifferentieerd, aanbod in verschillende."— Transcript van de presentatie:

1

2 KIND KLAS JUF Uniek, in eigenheid, uniek in ontwikkeling. Observeert, krijgt inzicht in graad van ontwikkeling Werkt gedifferentieerd, aanbod in verschillende niveaus Kind maakt een keuze uit aanbod en krijgt wat hij nodig heeft om te groeien in zijn ontwikkeling.

3 Ontwikkeling loopt vast = vaardigheden en inzichten niet of moeilijk verwerven Ontwikkeling bedreigd = ZORG

4 • Klasjuf(fen) merken zorgen op: - plannen wekelijks 2 momenten van observatie, met 3 peilers voorop: Welbevinden : Voelt de kleuter zich meestal als een vis in het water? Betrokkenheid : Is de kleuter meestal weinig afleidbaar, ten volle met zijn activiteit bezig? Competenties (= inzichten en vaardigheden): Behoort de kleuter voor de meeste competentiegebieden tot de middengroep van de kleuters van dezelfde leeftijd? • Ouders maken zich zorgen en melden dit aan de juf Meldingen: - altijd waardevol, beter te snel dan niet - tips van thuis overdragen aan school - samen zoeken naar een oplossing voor zorg Ouders en school werken op één lijn met het kind

5

6 STAP 1 : KLASJUF • Observaties welbevinden- betrokkenheid- competenties • Te lage of te hoge scores → nauwlettend opgevolgd worden → zorgwekkend • Klas-of turnjuf pakt probleem zelf aan: Vbn. - de invulling van de hoeken -interesses ontdekken en daarop aansluitend activiteiten bedenken en aanbieden - de relatie met elk kind en tussen de kinderen verkennen en verbeteren. Indien geen verhoging na observatie → stap 2

7 STAP 2 : INTERN OVERLEG : ZORGJUF + KLASJUF Overleg klasjuf en/of turnjuf met zorgjuf: ▪ tweede mening → zorgjuf observeert in klas en/of turnzaal ▪ zoeken naar aanpak → interventie opstellen → Klasjuf en/ of turnjuf voeren interventie uit. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht tijdens onze oudercontacten Indien geen verhoging van scores na observatie → stap 3

8 STAP 3: OVERLEG EXTERNE Overleg zorgjuf met externen, CLB → CLB medewerker zoekt mee naar: - alternatieven - nieuwe doeltreffende interventies → zorgjuf geeft voorstel door aan klas en/of turnjuf → Klasjuf voert interventie uit. Ouders worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door klasjuf of zorgjuf Indien geen verhoging van scores na observatie →stap 4.

9 STAP 4: MDO MDO= overleg met klasjuf en of/turnjuf, zorgjuf, directie en CLB- medewerker - Samen denken over nieuwe aanpak in de klas -afname van intelligentie- en andere testen -een jaar langer kleuteren -overstap naar buitengewoon onderwijs -een versnelling -een verwijzing naar andere externe diensten voor onderzoek of begeleiding. Ouders worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door klas-of zorgjuf

10 - Een zinvolle aanvulling op observaties van de leerkrachten, testen blijven moment-opnames (!) - Nuttig als hieruit werkpunten gehaald kunnen worden voor verder handelen Standaard testen in onze school: - Laatste kleuterklas : (dr klasjuf) oktober: rekenvoorwaardeproef februari: toetertesten = schoolrijpheidstest Mogelijk bijkomende testen - Tweede kleuterklas: (dr zorgjuf) KOBI –TV test = taaltest ter opvolging van de taalontwikkeling -IQ-test, KVO test,… (dr CLB) (na overleg en goedkeuring ouders)

11 Gebruik van digitaal kindvolgsysteem: ‘ zorgkompas’. -Alle gesprekken, interventies, uitslagen testen, verslagen therapeuten, medische attesten,… worden ingevoerd in dit systeem.

12 ‘Ouders zijn de ervaringsdeskundigen in het opvoeden van hun kinderen’ Aarzel niet om te spreken over wat je zorgen maakt. Klasjuf, turnjuf, zorgjuf of directie zijn steeds bereid om naar je verhaal te luisteren. We willen samen met jullie spreken, overleggen, zoeken naar datgene wat je kind nodig heeft. Een goeie samenwerking tussen ouders en school biedt kinderen optimale kansen om zich te ontwikkelen. mail zorgjuf : zorg.lutschrauwen@gmail.com


Download ppt "KIND KLAS JUF Uniek, in eigenheid, uniek in ontwikkeling. Observeert, krijgt inzicht in graad van ontwikkeling Werkt gedifferentieerd, aanbod in verschillende."

Verwante presentaties


Ads door Google