De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervolgbijeenkomst 3 Feedback geven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervolgbijeenkomst 3 Feedback geven"— Transcript van de presentatie:

1 Vervolgbijeenkomst 3 Feedback geven

2 Terugblik Wat heb je in de praktijk gedaan met de fase- indeling van de vorige bijeenkomst? Heb je de effecten hiervan gezien bij de leerlingen?

3 Agenda Terugblik op de vorige bijeenkomst
Feedback geven op verschillende niveaus Een positief basisklimaat als voorwaarde voor Leren Leren Het effect van negatieve feedback op de zelfregulatie van leerlingen Evaluatie en vervolgafspraken

4 Video-opdracht Wat spreekt je aan in de wijze waarop je collega de leerling ondersteunt? Herken je hierin ook een mogelijk accent op verantwoordelijkheid zoals in de vorige bijeenkomst aan bod is geweest? Wat neem je hieruit mee voor jezelf? Welke tip zou je je collega willen meegeven?

5 Het doel van feedback geven bij Leren Leren
Een leerling krijgt gerichte informatie over de wijze waarop hij een taak heeft uitgevoerd Een leerling kan aan de hand van deze informatie zijn taakuitvoering aanpassen

6 Feedback op vier niveaus
Feedback op taakniveau (het eindresultaat) Feedback op procesniveau (de wijze waarop het eindresultaat tot stand komt) Feedback op zelfregulatieniveau (het sturen van het eigen leerproces) Feedback op persoonlijk niveau (alleen gericht op de persoon en niet op de taakuitvoering)

7 Feedback voorafgaande aan de taakuitvoering door de leerling
De leraar heeft duidelijk gemaakt welk doel- gedrag hij graag wil zien (benoemen van de inhoud van de taak c.q. het eindproduct) Het sociale domein wordt benoemd (bijvoorbeeld de manier van samenwerken) Het doelgedrag wordt visueel gemaakt

8 Feedback tijdens en na afloop van de taak
De leraar geeft feedback op de inhoud en het Leren Leren gedrag De feedback komt overeen met het gewenste doelgedrag De feedback is specifiek gericht (wat doen leerlingen wel of niet goed zowel op het inhoudelijke als het sociale domein)

9 Casus Shirley

10 Een positief basisklimaat als voorwaarde
Ga vooral uit van wat leerlingen moeten doen of wat er moet gebeuren Ga ervan uit dat bij een leerling die niet direct het gewenste gedrag vertoont sprake is van onvermogen en onmacht, niet van onwil bij de leerling Probeer leerlingen zo veel mogelijk groepsgewijs aan te spreken op gewenst gedrag en pas persoonlijk als de situatie daar om vraagt Zorg voor vaart en afwisseling en daag leerlingen uit om hun beste kant te laten zien. Verwoord het positieve gedrag dat je waarneemt zo veel mogelijk

11 Casus Sonja Op welke wijze draagt Sonja bij aan het positieve basisklimaat in haar groep? In hoeverre draagt Sonja bij aan de zelfregulatie van leerlingen?

12 Positieve en negatieve feedback
Bij Leren Leren is de stelregel: 80% positieve feedback versus 20% negatieve feedback Hoe is de verhouding bij jou?

13 Casus Shirley deel 2

14 Hoe gaan we verder? Met welke leerkrachtvaardigheden gaan we verder?
Wat heeft je aangesproken? Hoe gaan we dat vormgeven? Hoe wordt onze (oefen)cultuur nog professioneler? …………………


Download ppt "Vervolgbijeenkomst 3 Feedback geven"

Verwante presentaties


Ads door Google