De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbereid op Stage Bijeenkomst 2 Tot leren brengen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbereid op Stage Bijeenkomst 2 Tot leren brengen."— Transcript van de presentatie:

1 Voorbereid op Stage Bijeenkomst 2 Tot leren brengen

2 les 1: introductie les 2: tot leren brengen les 3: de leerling les 4: de leerling aan het werk les 5: orde & klassenmanagement les 6: groepsprocessen les 7: lessen voorbereiden les 8: het Nederlandse Onderwijssysteem Vorige keer Leerling Leraar Leerstof les 2 les 3 les 3, 4, 5, 6 les 7 les 8

3  Bedenk drie waardevolle dingen die je tot nu toe in je leven hebt geleerd.  Wat hebben die dingen je opgeleverd? Waar heb je ze geleerd?  In het verlengde hiervan: wat is leren eigenlijk? Oefening

4 Wat is leren? Leren is een mentaal proces waarbij als gevolg van leeractiviteiten een relatief stabiele gedragsverandering tot stand komt. Tot leren brengen = het organiseren van een optimale leeromgeving.

5 Leren Mentaal proces waarbij als gevolg van leeractiviteiten een relatief stabiele gedragsverandering tot stand komt Wat is een mentaal proces? Wie verricht de leeractiviteiten? Waarom? Dat geleerde vaardigheden tot gedragsverandering leiden is duidelijk, maar tot welke gedragsverandering leidt kennis?

6 Tot leren komen: voorwaarden voor een krachtige leeromgeving

7 Wat kan een docent doen om een leerling het gevoel te geven dat: hij het kan (leren)? dat zij erbij hoort? dat hij het zelf kan? (Opdracht 1.5) Opdracht

8 Leertheorieën 1. Behavioristische theorie 2. Cognitieve theorieën 3. Handelingspsychologische theorie 4. Constructivisme

9  Ontwerp een mini-les Nederlands (max 20 min.) die gebaseerd is op een van de genoemde leertheorieën.  Schrijf het verloop kort op een flap.  Straks licht iemand de flap kort toe (m.n. de wijze waarop leertheorie is verwerkt)  Groepjes van +- 4 personen Opdracht voor zometeen

10 1.Behaviorisme Uitgangspunt: gedrag wordt alleen gestuurd door externe stimuli operante conditionering klassieke conditionering modelleren (niet in deze cursus)

11 1. Behaviorisme: Klassieke conditionering Aangeboren reflexen gebruiken om dingen te leren (associatief leren). Ivan Pavlov (1849- 1936)Experiment met honden

12 1. Behaviorisme: Klassieke conditionering Voorbeeld: Toen Dorien 8 jaar was, werd ze gebeten door een grote hond. Dit veroorzaakte een hevige pijn. Daarna brak het zweet haar uit zodra ze een hond zag…

13 Behaviorisme: Operante conditionering  Belonen en straffen op waarneembaar gedrag  Hoe vaker je bepaald gedrag beloont, hoe groter het leereffect.

14 2. Cognitieve theorieën Organisme bouwt zelf schema’s op van informatie

15 2. Cognitieve theorieën Metacognitie mogelijk op 4 gebieden: declaratieve kennis procedurele kennis situationele kennis strategische kennis

16 3. Handelingspsychologie (Lev Vygotsky)  Opdracht 1.4  Welke zones onderscheidt Vygotsky?

17 4. Constructivisme  Uitbouwen van bestaande kennis (voorkennis ophalen!)  Leerlingen construeren kennis zelf

18  Ontwerp een mini-les Nederlands (max 20 min.) die gebaseerd is op een van de genoemde leertheorieën.  Schrijf het verloop kort op een flap.  Straks licht iemand de flap kort toe (m.n. de wijze waarop leertheorie is verwerkt)  Groepjes van +- 4 personen Opdracht

19  Zie p. 17 studentenhandleiding  Tweetallen bij mij opgeven volgende keer  In laatste bijeenkomst: presentaties Eindopdracht toegelicht

20 Volgende keer  Handboek voor leraren:  Bestuderen: 2.2. en H10


Download ppt "Voorbereid op Stage Bijeenkomst 2 Tot leren brengen."

Verwante presentaties


Ads door Google