De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe bereid je lessen voor? Overzicht hoofdstuk 2 Handboek voor leraren Lesvoorbereiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe bereid je lessen voor? Overzicht hoofdstuk 2 Handboek voor leraren Lesvoorbereiding."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe bereid je lessen voor? Overzicht hoofdstuk 2 Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

2 belang van lesvoorbereiding lesvoorbereidingsformats adolescentiefase: drie periodes beginsituatie van leerlingen bepalen van beginsituatie tekorten leerdoelen zijn zinvol Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Overzicht presentatie

3 bewustwording van lesdoel aandacht voor leerling- en docentactiviteit lessen aan elkaar koppelen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Belang van lesvoorbereiding

4 het VUT-model het klassieke lesvoorbereidingsformulier scenariogestuurde lessen het didactisch analysemodel Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Lesvoorbereidingsformats

5 VUT-Model vooruitkijkende activiteiten ­inleiden en verhelderen van verwachting uitvoerende activiteiten ­uitvoeren van kernactiviteiten terugblikkende activiteiten ­evalueren op actieve wijze scenariogestuurd schuiven met lesfasen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Lesvoorbereidingsformats (vervolg)

6 didactisch analysemodel 1officiële leerdoelen van de opleiding of het studiejaar 2de beginsituatie van de leerling of de groep 3realistische leerdoelen, gebaseerd op reële inschatting 4onderwijsactiviteiten zoals werkvormen en opdrachten 5evaluatie op basis van de leerdoelen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Lesvoorbereidingsformats (vervolg)

7 vroege adolescentie ongeveer 10/12 – 15 jaar middenadolescentie ongeveer 15 – 18 jaar late adolescentie ongeveer 18 – 22/25 jaar Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Adolescentiefase: drie periodes

8 identiteitservaring lichamelijke ontwikkeling psychosociale ontwikkeling cognitieve ontwikkeling Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Vroege adolescentie

9 vervolg zoektocht naar identiteit ‘Wie ben ik nou eigenlijk’? experimenteren zelfbeeld en zelfgevoel verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken disbalans in het puberbrein invloed van het gezin Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Middenadolescentie

10 voorkennis –informatie opnemen gaat beter als je verbanden kunt leggen abstractievermogen –te abstracte leerstof doet een sterk beroep op intelligentie ervaring met onderwijsconcepten –die ervaring heb je nodig om aan te haken bij de les leesvaardigheid –leerjaar en niveau van de leerlingen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Beginsituatie van leerlingen

11 zelfstandigheid –vaststellen van mate van zelfstandigheid groepsgerichtheid –kan invloed hebben op de werkvormen waarden en normen –onderliggende waarden en normen raken vaak het lesdoel motivatie –motivatie is essentieel om de les te volgen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Beginsituatie van leerlingen (vervolg)

12 observatie –gedragsaspecten van leerlingen –groepsprocessen –interactie tussen leerling en de docent toetsen –individuele aanwezig kennis –niet aanwezig maar beoogde kennis –collectieve, onderling verschillende kennis gesprekken –leiden tot vertrouwelijke informatie –leiden tot gewenste maar ook ongewenste informatie van verschillende docenten Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Bepalen van de beginsituatie

13 boeken –geeft inzicht in doorlopen leerstof –toont de structuur van de leerstof –laat zien hoe is kennis is getoetst leerlingdossiers –geeft verklaring van gedrag –geeft zicht op ontwikkeling –eventueel lesprogramma aanpassen Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Bepalen van de beginsituatie (vervolg)

14 opsporen van tekorten –de vooropleiding van de leerling –de leerling zelf maatregelen tegen tekorten –informeren –groepsgewijs opfrissen –bijspijkerlessen –belangstelling wekken Handboek voor leraren Lesvoorbereiding Tekorten

15 Leerdoelen zijn zinvol een opbrengst ­wat moeten de leerlingen laten zien? een verbinding met hogere doelen ­lesdoelen moeten aansluiten bij de kerndoelen afgestemd op het niveau van de leerling ­realiseerbare leerdoelen op basis van de beginsituatie Handboek voor leraren Lesvoorbereiding

16 Leerdoelen zijn zinvol (vervolg) als leesopdracht bij zelfstudie ­leerlingen weten wat ze kunnen verwachten geformuleerd in gedragskenmerken ­duidelijk moet zijn wat de leerling precies moet kunnen sluiten aan bij het denkniveau ­doelen met denkhandelingen op een haalbaar niveau Handboek voor leraren Lesvoorbereiding


Download ppt "Hoe bereid je lessen voor? Overzicht hoofdstuk 2 Handboek voor leraren Lesvoorbereiding."

Verwante presentaties


Ads door Google