De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opdracht: SV hfst 6 Handb. Taalgericht Onderwijs (e1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opdracht: SV hfst 6 Handb. Taalgericht Onderwijs (e1)"— Transcript van de presentatie:

1 Opdracht: SV hfst 6 Handb. Taalgericht Onderwijs (e1)
Opdracht: SV hfst 6 Handb. Taalgericht Onderwijs (e1). Nico Interview op school (e2). Herman 5 leden, 2 opdrachten zelf bedacht: SV taalbeleidsplan van school. Mario Eisen die de overheid stelt. Shafi 5e lid: presentatie. Cyril

2 Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs: M
Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs: M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer door Mario Hummeling Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks

3 Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs: M
Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs: M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden schoolbreed aan taalgericht vakonderwijs werken Aansluiten op overige ontwikkelingen in de school? Docent-ontwikkelpunten versus gezamenlijk didactisch kader? Welke rol speelt de schoolleiding, beleid?

4 Competentiegericht werken en openstaan
Centraal: docent: Competentiegericht werken en openstaan vakinhoudelijke en didactische competentie Taalgericht Samenwerken, met collega’s over nieuwe inzichten. Uitwisselen met partnerdocent, Taalgerichte lessen plannen en observeren, Evalueren en Afspraken, Actieonderzoek,

5 Kader moet komen van schoolleiding en taalcoördinator
Prioriteer, Initieer, Plan, Faciliteer, Informeer en Feliciteer Taalcoördinator: Veranderingsproces; Voorbereiden feitelijke invoering; Ondersteunen van docenten; Organiseren van de uitvoering; Onderhouden van externe contacten.

6 Goed Taalbeleid komt tot uiting:
Expliciete lesdoelen, Voorkennis gebruiken, Denkvragen stellen Interactie tussen leerlingen stimuleren Expliciete werkwijzen Altijd voldoende taalsteun Rijke en gevarieerde hulpmiddelen Aanvullende bronnen gebruiken Samenhangend en gevarieerd toetsen Leerlingen formuleren zelf Samen beoordelen

7 Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M
Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer door Mario Hummeling Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks

8 Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer
leerlingen moeten aan het einde van het VMBO op een 2F niveau zitten. Het huidige niveau van de Prisma leerlingen is m.b.v. een CITO 0-meting getoetst: Taalvaardigheid 67% <1F 25% 1F % 2F % 3F Lezen 77% <1F 8% 1F % 2F Luisteren 50% <1F 30% 1F % 2F

9 2011/2012 de volgende doelstellingen (Prisma):
Ontwikkelen van taal- en rekenmodules. Verbeteren inzet digitale programma’s Organisatie computerlokalen Ontwikkeling leerlingvolgsysteem Verbetering afname toetsen Besluit nemen over eventuele gevolgen voor de lessentabel

10 Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M
Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer door Mario Hummeling Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks

11 Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer
door Mario Hummeling Aanleiding Taalcoordinator Beoordeling

12 Speerpunten Bewustwording Borging: op drie lagen
Leesvaardigheidontwikkeling Doorbreken eilandcultuur Feedback Scholing

13 Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M
Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer door Mario Hummeling Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks

14 Onderwijsinspectie Jaarlijkse risico analyse
Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks Onderwijsinspectie Jaarlijkse risico analyse Geen risico’s: basistoezicht. Wel risico’s: kwaliteitsonderzoek. Waarderingskader Kernkader. Bestaat uit vijf domeinen: opbrengsten, onderwijsleerproces, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving.

15 Taal(beleid) alleen in het tweede domein.
De indicator is als volgt geformuleerd: 2.3* De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Normindicator.

16 Referentieniveau’s Geen wettelijke vereisten.
Geïntegreerde aanpak of extra taallessen. Referentieniveaus en de onderwijsinspectie.


Download ppt "Opdracht: SV hfst 6 Handb. Taalgericht Onderwijs (e1)"

Verwante presentaties


Ads door Google