De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie samen werken aan een sterk VMBO-groen 8 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie samen werken aan een sterk VMBO-groen 8 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie samen werken aan een sterk VMBO-groen 8 november 2012

2 Voorstellen Mariëlle van Valkenburg Beleidsmedewerker onderwijsinnovatie Portefeuille: -Examinering VMBO

3 Inhoud workshop Integraal toetsbeleid: de toetsorganisatie Helicon-breed ingericht samenwerking tussen alle vestigingen toppers en missers bij het invoeren van integraal toetsbeleid wat zijn de gezamenlijke afspraken over dit beleid?

4 Waarom Standaardborging kwaliteit schoolexamen

5 Waarom

6

7

8 Inhoud actieplan examinering: 3 actielijnen Actielijn 3: Alle schoolexamens voldoen minimaal aan: kwaliteitsstandaard borging SE van de VO-Raad Helicon protocol VMBO ‘Plannen, construeren en vaststellen schoolexamens’

9 Inhoud actieplan examinering: 3 actielijnen Actielijn 2: Opschonen PTA PTA wordt dat wat moet: programma van toetsing en afsluiting. Informatie naar leerlingen moet duidelijker, overzichtelijker en vooral transparanter.

10 Inhoud actieplan examinering: 3 actielijnen Actielijn 1: Ontwerpeisen PTA Maximum aantal toetsen per leerjaar is vastgelegd – 6 toetsen voor leerjaar 3 – 4 toetsen voor leerjaar 4 – Periodisering aan de vestiging

11 Actielijn 1 PTA toetsen op niveau van het examenprogramma – Geen diagnostische toetsen in het PTA Vestigingsoverstijgende toets – Elke vestiging stelt haar eigen PTA op. Per leerweg, per leerjaar per vak één vestigingsoverstijgende toets – Sinds schooljaar 2011-2012 worden de geconstrueerde toetsen gescreend op een aantal punten (checklist)

12 1 april 2010 Kick-off  Kansen en belemmeringen door docenten  Toetsen construeren voor leerjaar 3

13

14 Gezamenlijk construeren: – Toetstechnische eisen (toetsmatrijs, correctiemodel, zie stappenplan) – Intercollegiaal overleg – Borgen niveau leerweg

15 ....maar ook: Vakinhoudelijk overleg Afstemming Uitwisseling

16 Product – Kwaliteit toetsen – Investering Proces – Constructiegroepen – Keurmeesters Evaluatie einde dit schooljaar

17 Screenen toets op gestelde kwaliteitseisen Geven van feedback Vaststellen toets Rol van de keurmeester

18 Draagvlak Eigenaarschap – Gezamenlijk bepalen inhoud (exameneenheden) Deskundigheidsbevordering – ‘hoe maak ik een goede toets’ Facilitering – Tijd! Borging – Jaarlijkse terugkomdag

19 Vragen? Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "Conferentie samen werken aan een sterk VMBO-groen 8 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google