De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STIMULERINGSPROGRAMMA HET GROENE LEERTRAJECT KICK OFF 30-10-08.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STIMULERINGSPROGRAMMA HET GROENE LEERTRAJECT KICK OFF 30-10-08."— Transcript van de presentatie:

1 STIMULERINGSPROGRAMMA HET GROENE LEERTRAJECT KICK OFF 30-10-08

2 Programma KICK OFF Welkom Het programma: Opzet Stimuleringsprogramma 2008-2009 De Groene Parade: Helicon, Groen Proeven, Groenhorst College Pauze en Markt De kaders: Informatieronde over examen, examinering en inspectie-toezicht De inspiratie: presentatie Frans Meijers

3 Pas op de plaats Waar ging het over? Geglobaliseerd examenprogramma LBB en LNO Doelstelling ‘Het Groene Leertraject’: invoering CGO Bovenbouw VMBO, ruimte pakken die het examenprogramma biedt voor onderwijs en SE Middel: Stimuleringsprogramma om de pilotlocaties te verbinden en te stimuleren in vernieuwing

4 Examenprogramma en syllabus CE Schoolexamen Onderwijs WAT Curriculum Ingtegraal leerarrangement Projecten/opdrachten PTA Schoolexamen HOE Beoordelen competenties Begeleiden bij competenties Didactiek Instrumenten Organisatie Registratie van resultaten Landelijke ontwikkelingen Projecten Instrumenten en hulpmiddelen Good & Bad practices LNV Minimaal inhouden toetsen die CE niet toetst Maar ook: CE stof in andere contexten Zelf onderdelen toevoegen Integratie van andere vakken/programma’s Andere toetsvormen Onderwijs ontwerpen dat past: bij competentiegerichte eindtermen bij visie op voorbereidend beroepsonderwijs bij type leerlingen bij regionale en lokale ontwikkelingen bij doorlopende leerlijn naar mbo (verbetering doorstroom naar MBO) Plan van aanpak Globaal examenprogramma LBB & LNO: Globalere formulering eindtermen 18 SHL competenties ingebracht Praktische eindtermen impliceren onderliggende theorie Vaste exameneenheden voor CE, 1/3 deel vh totaal, gespecificeerd in syllabus)

5 Doelen van het SP:. Elkaar ontmoeten, informatie en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Informeren over landelijke ontwikkelingen op het gebied van CGO en CGE in Groen VMBO. Monitoring van experimenten ten behoeve van evaluatie. Gezamenlijk ontwikkelen indien behoefte.

6 Stimuleren doe je zo… Vanuit de locaties: Eigen ambitie en behoeften staan centraal Succes van de pilot bepaal je zelf School bepaalt zelf deelname aan SP Betrokkenheid (voor en door scholen) Actieve inbreng

7 Hoe doen we dat? Vanuit het SP: Bijeenkomsten organiseren Aansluiten bij gezamenlijke thema’s Verbindingen mogelijk maken tussen pilotscholen Materiaal beschikbaar stellen via website www.hetgroeneleertraject.nlwww.hetgroeneleertraject.nl >> Projectgroep van pilotlocaties

8 EXPERIMENTEREN Eén jaar verder…

9 Opbrengsten Experimenten Omvang en aard van de experimenten zijn zeer divers. Veelal oriënterend. Veelal positief (‘beweging’). Beelden geschetst in ‘De Groene Parade’.

10 Enkele reacties Het heeft ons veel verwarring opgebracht. Tip: heb vertrouwen in jezelf. Stort je in onzekerheid. Het heeft ons veel andere werkvormen opgeleverd en een andere houding van docenten. Tip: het kan niet in één jaar om. Het kost tijd. Leerlingen en docenten moeten aan een ander onderwijssysteem wennen. Heb een aantal mensen in je team zitten die er voor gaan, en zorg dat je goede afspraken maakt met het management, dan komt het goed. Ga niet bedenken hoe het zou moeten, maar bedenk wat je zou willen. Gebruik de keuzevrijheid voor leerlingen en docenten.

11 Enkele reacties Het is een hele leerzame periode geweest. Leren van elkaar, zien wat er op andere vestigingen gebeurd. Dat is de meerwaarde van het SP geweest. Het heeft heel veel beweging op onze school teweeg gebracht. Niet altijd even plezierige bewegingen, maar het bewoog! Fijn om te horen dat dat op andere vestigingen ook zo was.. Tip naar volgend jaar: nog meer uitwisselen en nog meer samenwerken. Locaties zijn zich meer bewust van waar ze staan in CGO en van waar ze naar toe willen. Met elkaar delen waar je mee worstelt en daardoor antwoorden vinden waardoor je je eigen koers weer kunt bepalen. Tip: maak gebruik van de bijeenkomsten, stel je vragen, breng je eigen oplossingen en ideeën, haal inspiratie. Het SP moet: inspireren herkenbaar zijn t.a.v dynamiek en tempo eigen proces informeren en professionaliseren van betrokkenen plek voor uitwisselen en gezamenlijk ontwikkelen SAMEN ZIJN WE STERK!

12 Waar hebben we mee te maken dit jaar? De condities: meer locaties LBB naast LBB ook LNO (inhoudelijke uitbreiding) diversiteit stadium in proces (1e jaar LBB, 2e jaar LBB, 1e jaar LNO) en de evaluatie … stellen de volgende eisen aan het SP: helder en eenvoudig in opzet en organisatie realisatie van eigen doelen staat voorop (geen massieve uitrol) deelname met de intentie om te halen en te brengen en, indien behoefte, te ontwikkelen helderheid over facilitering/financiering

13 GROENMARKTPLAATS voor COMPETENTIEGERICHT Groen VMBO

14 Programma 2008-2009 Themabijeenkomsten 16-12-08:Beelden bij competentiegericht beoordelen (samenwerking met Ruggengraat) 03-02-09:Beelden bij competentiegericht onderwijs vormgeven 23-04-09:Beelden bij competentiegericht toetsen 10-06-09:Beelden bij competentiegericht examen: examenbespreking & Groene Parade II Vanuit het perspectief van: de leerling de docent de organisatie de praktijk / het bedrijfsleven Integrale benadering

15 Wat vragen wij van u? Tijdens themabijeenkomsten: uitwisseling, informatie en inspiratie staat voorop Verbinding op basis van plan van aanpak Behoefte peilen van gezamenlijk ontwikkelen Gebruik de website voor uitwisseling!

16 En nu…. KICK OFF naar de praktijk


Download ppt "STIMULERINGSPROGRAMMA HET GROENE LEERTRAJECT KICK OFF 30-10-08."

Verwante presentaties


Ads door Google