De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking 10 juni 2014 Wim Mulder en Lobke Spruijt bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo-groen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking 10 juni 2014 Wim Mulder en Lobke Spruijt bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo-groen."— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking 10 juni 2014 Wim Mulder en Lobke Spruijt bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo-groen

2 Doelstelling Hulpmiddel bij het maken van goede schoolexamens en toetsmatrijs. Checklist voor het controleren van schoolexamens en toetsmatrijs op belangrijke punten. Let op: vertelt niet wat een goede inhoudelijke vraag is en of deze op de juiste manier is opgesteld. ‘handmatig’ ↔ ‘automatisch’?

3 Wat vindt u de belangrijkste stappen om tot een goed schoolexamen te komen?

4 6 stappen stap 1 Toetsdoelen stap 2 Voorwaarden en afbakening (toetsmatrijs) stap 3 Formuleren en controleren toetsitems stap 4 Selectie en verdeling van toetsitems Stap 5 Afname S.E. stap 6 Analyse en evaluatie S.E.

5 Hoe zijn wij te werk gegaan? 1.Bepaal toetsdoelen 2.Bepaal voorwaarden en baken toets af

6 Stap 1: Bepaal uw toetsdoelen Wat is uw borging? –Examenprogramma –Lesmateriaal

7 Voorbeeld op microniveau = toetsonderwerp De tuintekening Maten bereken Tuintekening maken Tuintekening interpreteren Instrument- gebruik

8

9 Stap 2: Bepaal uw voorwaarden en baken uw toets af Soorten toetsvragen –Kennis –Algemene beroepsvaardigheden –Specifieke beroepsvaardigheden % - verhouding verschilt per leerweg

10 Stap 2: Items bij tuintekening (KB) 6 Deze tuin wordt grotendeels omheind door een haag. Op de tekening is de haag aan de linkerkant van de tuin 11 cm, de haag achter de tuin is 7 cm en de haag rechts van de tuin 2 cm. De schaal van de tuintekening is 1:150. Hoe lang is de totale haag in werkelijkheid? …….………….. m

11 Stap 2: Items bij tuintekening (KB) 7 Voor een nieuwe vijver in de tuin is folie nodig. De vijver is 4 m lang en 1 m breed en 0,80 m diep. Alle wanden zijn recht. Het folie moet aan alle kanten 0,25 m over de rand steken. Hoeveel m2 folie is er nodig? Rond af op een heel getal.......................... m2

12 Stap 2: Items bij tuintekening (KB) 8 In tuinontwerpen staan vaak symbolen, tekens en structuren. Hier staat een tuinontwerp. Zet het juiste cijfer uit de Tekening bij deze elementen. boom = …… haag = …… gazon = …… vijver = ……

13 Waar zou u het oefenitem in de toetsmatrijs plaatsen? Denk aan: Welke leerweg? Theorie- of praktijktoets? Vraagtype? –Kennis –Algemene –Specifieke beroepsvaardigheid

14 Stap 2: Oefenitem In Nederland zijn er verschillende soorten landschappen. De verschillende landschappen hebben bijzondere kenmerken waaraan ze te herkennen zijn. Een kenmerk van het duinlandschap is dat het een smalle strook vormt tussen de zee en het binnenland. Op welke afbeelding staat een duinlandschap? AB

15 Stap 3: Formuleer en controleer de toetsitems Check je vragen: –Toets je daadwerkelijk wat je wilt vragen/aftoetsen? (validiteit) –Relevant i.r.t. groene beroepspraktijk? –Vraagvorm en toetsdoel –Referentieniveau past bij niveau? –Correct en eenduidig antwoord? –Verdeling % vraagtypen –Tijd –Benodigdheden Stap 4: Maak selectie uit de toetsitems

16 Laatste stappen Stap 5: Neem het schoolexamen af Stap 6: Analyseer en evalueer

17 Tips en bronnen Maak een schoolexamen gezamenlijk met collega’s Ankering Tips aan elkaar?

18 Hoe zou u in het vervolg schoolexamens maken?

19 Vragen? wim.mulder@cito.nl l.spruijt@ontwikkelcentrum.nl

20 Handreiking en formats http://toetsplaza.nl/schoolexamens/ –HandreikingHandreiking –Voorbeeld ingevulde toetsmatrijsVoorbeeld ingevulde toetsmatrijs –Format toetsmatrijs voorbeeld schoolexamenFormat toetsmatrijs voorbeeld schoolexamen –Format schoolexamen praktijkFormat schoolexamen praktijk –Format schoolexamen theorieFormat schoolexamen theorie


Download ppt "Handreiking 10 juni 2014 Wim Mulder en Lobke Spruijt bij het opstellen van toetsmatrijs en schoolexamens vmbo-groen."

Verwante presentaties


Ads door Google