De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek doen Hoofdstuk 3 – Gegevens verzamelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek doen Hoofdstuk 3 – Gegevens verzamelen."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek doen Hoofdstuk 3 – Gegevens verzamelen

2 Gegevens verzamelen

3 De belangrijkste keuzen die de onderzoeker zal moeten maken bij het verzamelen van gegevens zijn onderverdeeld in de volgende 7 stappen: 1.Bestaande of nieuwe informatie 2.Open of gesloten vragen 3.Directe of indirecte vragen 4.Observatie of interview 5.Het onderzoeksinstrument 6.Bepaal of een steekproef nodig is 7.Beslis hoe de gegevens verzameld worden De 7 stappen van gegevens verzamelen

4 1. Bestaand materiaal Vergelijkbaar onderzoek voorhanden? –Voordelen: snel, lage kosten, niet afhankelijk van anderen Bij hergebruik letten op: –Doel van eerder onderzoek –Methode van onderzoek –Ethische aspecten: toezeggingen van proefpersonen, bronverwijzingen

5 2. Open of gesloten vragen Onderzoek –Gestructureerd=> gesloten vragen –Ongestructureerd=> open vragen De methode van gestructureerde gegevensverzameling verdient meestal de voorkeur –Betrouwbaarheid en mogelijkheden tot kwantitatieve analyse

6 3. Directe of indirecte vragen Er zijn onderzoeksonderwerpen die respondenten te bedreigend vinden om het er rechtstreeks over te hebben Indirecte vragen verdienen dan de voorkeur 4. Observatie of interview Observatie is een onderzoekstechniek dat gebruik maakt van waarnemen –Experiment –Participatieve observatie –Casestudy

7 4. Observatie of interview Wanneer je er achter wilt komen wat de mening, opinie of houding van mensen is, is het het beste om er naar te vragen –Nadeel Lagere betrouwbaarheid door: –mensen zijn niet altijd even objectief over het eigen gedrag –mensen maken graag een goede indruk en dat beïnvloedt het antwoord dat zij geven ('sociale wenselijkheid') Structuur door mondelinge vragenlijst

8 5. Het onderzoeksinstrument Hergebruik –Uit eerder onderzoek kun je gebruik maken van vragen, vragenlijsten, testen, schalen en andere onderzoeksinstrumenten van andere onderzoekers –Let ook hier weer op Doel van eerder onderzoek Methode van onderzoek Ethische aspecten Zelf maken –Bijvoorbeeld een eigen vragenlijst maken. Tip: eerst een pilot doen, voordat je je instrument gebruikt

9 6. Bepaal of een steekproef nodig is Een steekproef is een groep van eenheden at random getrokken uit de populatie waarbij bepaalde gegevens worden verzameld Let op de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van een meting! Voorbeeld: Een betrouwbare uitspraak, die onnauwkeurig is: ‘Morgen wordt het tussen de 10°C en 30°C’. Een nauwkeurige uitspraak, die niet erg betrouwbaar is: ‘Morgen wordt het 15°C’

10 Steekproef –Omvang –Representativiteit –Netto steekproef –Soorten steekproef –Kwaliteit Betrouwbaarheid Vormen van validiteit –Criteriumvaliditeit –Externe validiteit –Predictieve validiteit

11 7. Beslis hoe de gegevens verzameld worden Selecteer de gegevens –Niet alle informatie die verzameld is, is van belang voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. Het is dan ook van belang alleen de voor de onderzoeks-vraag relevante informatie te selecteren voor verdere analyse Orden de gegevens –Maak klassen, turf, etecetera Schaal de gegevens –Om gegevens te kunnen analyseren is het bij het verzamelen van de gegevens al zaak om te bekijken van welk meetniveau de onderzoeksgegevens zijn

12 het meetniveau van de variabelen Het nominale meetniveau –Voorbeeld: de landen in Europa, de maanden waar de ‘R’ in zit Het ordinale meetniveau –Voorbeeld: de kleuren banden bij judo, de hoogte van een opleiding (lbo, mbo, hbo) Het interval-meetniveau –Voorbeeld: graden Celsius, de kosten van een taxirit. (2 maal 25 graden Celcius is niet gelijk aan 50 graden Celcius) Het ratio-meetniveau –Voorbeeld: lengte, gewicht. (10m-5m)/5m = 1 en (10kg-5kg)/5kg = 1

13 Kwaliteit bij het verzamelen van gegevens validiteit –dit is de vraag wat nu eigenlijk wordt gemeten betrouwbaarheid en nauwkeurigheid –deze voorwaarden kunnen worden gezien als de technische voorwaarden voor een goede meting aanvaardbaarheid –dit betreft de acceptatie van ethische aspecten van het onderzoek bruikbaarheid –dit betreft kenmerken die bij toepassing in de praktijk van belang zijn

14 Aanvaardbaarheid van onderzoek Onderzoek is aanvaardbaar indien: –het voor de respondenten duidelijk is wat het doel van het onderzoek is –groeperingen en belanghebbenden eerlijk en rechtvaardig worden bejegend –respondenten met respect worden behandeld

15 Gegevensbescherming 1. Informeer de respondent over het doel van het onderzoek 2. Respecteer de mening van de respondent, ook als deze niet mee wil doen aan het onderzoek 3. Verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek 4. Extra zorgvuldigheid is geboden bij het verzamelen en verwerken van gegevens die betrekking hebben op de identiteit van respondenten of de sociale norm 5. Verwerk gegevens in identificeerbare vorm niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek, anonimiseer zo snel mogelijk 6. Rapporteer nooit over individuele respondenten met identificeerbare gegevens tenzij de respondent daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven 7. Neem technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verzamelde gegevens tegen onrechtmatig gebruik


Download ppt "Onderzoek doen Hoofdstuk 3 – Gegevens verzamelen."

Verwante presentaties


Ads door Google