De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O&S Hebo4 1-1 Inhoud bijeenkomst 1 Doel- en vraagstelling Conceptueel model Onderzoeksvormen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O&S Hebo4 1-1 Inhoud bijeenkomst 1 Doel- en vraagstelling Conceptueel model Onderzoeksvormen."— Transcript van de presentatie:

1 O&S Hebo4 1-1 Inhoud bijeenkomst 1 Doel- en vraagstelling Conceptueel model Onderzoeksvormen

2 O&S Hebo4 1-2 Onderzoek en probleem Gesteld probleem Gewenste situatie Actie verhelderen probleem wensen en verwachtingen werkt een actie?

3 O&S Hebo4 1-3 Fasen van onderzoek bureauwerk veldwerk Onderzoeksplan Dataverzameling Data-analyse Verslaglegging Onderzoeksplan

4 O&S Hebo4 1-4 Onderzoeksplan Probleem of onderwerp Doel- en vraagstelling Onderzoekstype en -ontwerp Eenheden en eigenschappen Dataverzameling en -analyse Tijdpad en kosten

5 O&S Hebo4 1-5 Probleemstelling Doelstelling (extern doel) Vraagstelling (intern doel) Welk nut dient onderzoek? Welke info-vraag wordt beantwoord? Omschrijving probleem of onderwerp

6 O&S Hebo4 1-6 Doelstelling Theoretische relevantie (oorzaken) Praktische relevantie (oplossingen) Formulering van relevantie Relevant voor wie? Hoe worden uitkomsten gebruikt?

7 O&S Hebo4 1-7 Ethisch aanvaardbaar Vrijwillige medewerking Geen valse voorstelling van zaken Anonieme verwerking Geen nadeel voor respondent Onderzoek eerlijk en objectief Geheimhouding

8 O&S Hebo4 1-8 Vraagstelling Beschrijven Vergelijken Evalueren Verklaren of voorspellen Voorschrijven

9 O&S Hebo4 1-9 Conceptueel model NtG

10 O&S Hebo4 1-10 Onderzoekstype Beschrijvend Explorerend Toetsend

11 O&S Hebo4 1-11 Onderzoeksontwerp Experiment Survey Veldonderzoek Bestaande gegevens

12 O&S Hebo4 1-12 Experimenten Standaard experiment Quasi-experiment X t 1 t 2 O OO OR R Experimentele groep Controle groep X t 1 t 2 O OO O Experimentele groep Controle groep

13 O&S Hebo4 1-13 Pre-experimenten Eén groep; na Eén groep; voor-na Twee groepen; na X t 1 t 2 O Experimentele groep X t 1 t 2 OO Experimentele groep X t 1 t 2 O O Experimentele groep Controle groep

14 O&S Hebo4 1-14 Evaluatie en causaliteit Interne en externe validiteit Drie voorwaarden voor causaliteit Er is een verband of verschil Er is geen alternatieve verklaring Onafhankelijke gaat in tijd vooraf aan afhankelijke variabele

15 O&S Hebo4 1-15 Modus operandi Welke alternatieve factoren? Treden deze op? Karakteristieke causale paden Welke paden gaan op?

16 O&S Hebo4 1-16 Survey Eén-moment opname Meer momenten Intensief onderzoek Retro- en prospectief onderzoek panelonderzoek replicatie- of trendonderzoek

17 O&S Hebo4 1-17 Historische reeksen Gegevens uit registraties Gegevens uit trendonderzoeken

18 O&S Hebo4 1-18 Factoren die reeks beïnvloeden Seizoenbewegingen Conjunctuurbewegingen Toevallige afwijking (eenmalige gebeurtenis) Trend

19 O&S Hebo4 1-19 Asielzoekers I Figuur 2: Aantal asielzoekers per kwartaal vanaf 1/1 1998 Bron: CBS-Statline

20 O&S Hebo4 1-20 Asielzoekers II Figuur 2: Aantal asielzoekers per kwartaal vanaf 1/1 1998 Bron: CBS-Statline Trendlijn op basis van 4-kwartaals gemiddelde


Download ppt "O&S Hebo4 1-1 Inhoud bijeenkomst 1 Doel- en vraagstelling Conceptueel model Onderzoeksvormen."

Verwante presentaties


Ads door Google