De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verwerken van onderzoeksgegevens Rutger van de Sande

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verwerken van onderzoeksgegevens Rutger van de Sande"— Transcript van de presentatie:

1 Het verwerken van onderzoeksgegevens Rutger van de Sande rutger.vandesande@fontys.nl

2 Het verwerken van onderzoeksgegevens (data)  Organisatorische informatie  CORF  Onderzoeksdesigns  Onderzoek in stappen  Casus: De Electronische LeerOmgeving Page 2

3 Praktische informatie  7 mei: 2e kans hoorcollege  14 mei: werkcollege -talen: A121 -wiskunde & economie: A208 -M&M: A206 -natuur- /scheikunde: B110  21 mei: laatste werkcollege (zie Sharepoint voor laatste werkbladen)

4 Praktische informatie  4 juli: deadline inleveren onderzoeksvoorstel  24 augustus: deadline herkansing

5 Onderzoeksdesigns nameting interventie (treatment) steekproef EEE Page 5 (E = experimentele groep)

6 Onderzoeksdesigns nameting interventie (treatment) voormetingsteekproef EEEE Page 6 (E = experimentele groep)

7 Onderzoeksdesigns nameting interventie (treatment) voormetingsteekproef (E+C)EEECn.v.t.C Page 7 (E = experimentele groep; C = controlegroep)

8 Onderzoeksdesigns nameting interventie (treatment) voormetingrandomiserensteekproef (E+C)EEEECCn.v.t.C Page 8 (E = experimentele groep; C = controlegroep)

9 Onderzoeksdesigns nameting interventie (treatment) voormetingsteekproef (E+C)EEECn.v.t.C Page 9 (E = experimentele groep; C = controlegroep)

10 Onderzoeksdesigns nameting interventie (treatment) voormetingsteekproef EEEE Page 10 (E = experimentele groep)

11 Onderzoeksdesigns nameting interventie (treatment) steekproef EEE Page 11 (E = experimentele groep)

12 Onderzoek in stappen

13 Casus: De Electronische LeerOmgeving (A) Page 13 Kwantitatieve of kwalitatieve gegevens?

14 Kwantitatief of kwalitatief? Page 14

15 Kwantitatief of kwalitatief? Page 15

16 Kwantitatieve gegevens & verwerking Kwantitatieve gegevens cijfers, bijv.: geturfde frequenties n.a.v. observaties; aangekruisde hokjes in vragenlijst. Verwerking beschrijvende statistiek gemiddelde, standaarddeviatie, tabel, grafiek toetsende statistiek Page 16

17 Casus: De Electronische LeerOmgeving (B) Page 17 Kwantitatieve of kwalitatieve gegevens?

18 Kwantitatief of kwalitatief? Page 18

19 Kwalitatieve gegevens & verwerking Kwalitatieve gegevens tekstgegevens (bijv. antwoorden op schriftelijke open vragen) geluidsopnamen (bijv. van interviews) video-opnamen (bijv. van lessen) Verwerking geordende schoenendoos & formele inhoudsanalyse (categoriseren van gegevens) vignettebandering (categoriseren van personen) Page 19

20 Casus: De Electronische LeerOmgeving (C) Page 20 Kwantitatieve of kwalitatieve gegevens?

21 Kwantitatief of kwalitatief? Page 21

22 Kwalitatieve gegevens / kwantitatieve verwerking Kwalitatieve gegevens tekstgegevens (bijv. antwoorden op schriftelijke open vragen) geluidsopnamen (bijv. van interviews) video-opnamen (bijv. van lessen) Verwerking Stap 1 : tel iets in je gegevens; Stap 2: zie situatie A Page 22


Download ppt "Het verwerken van onderzoeksgegevens Rutger van de Sande"

Verwante presentaties


Ads door Google