De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O&S Hebo4 2-1 Fasen van onderzoek bureauwerk veldwerk Onderzoeksplan Dataverzameling Data-analyse Verslaglegging Dataverzameling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O&S Hebo4 2-1 Fasen van onderzoek bureauwerk veldwerk Onderzoeksplan Dataverzameling Data-analyse Verslaglegging Dataverzameling."— Transcript van de presentatie:

1 O&S Hebo4 2-1 Fasen van onderzoek bureauwerk veldwerk Onderzoeksplan Dataverzameling Data-analyse Verslaglegging Dataverzameling

2 O&S Hebo4 2-2 Inhoud Populatie en steekproef Steekproeftrekking Meten van begrippen Betrouwbaarheid en validiteit

3 O&S Hebo4 2-3 Onzekerheid Onzekerheid is: systematisch toevallig Twee bronnen van onzekerheid Selectie onderzoekseenheden Meten van kenmerken

4 O&S Hebo4 2-4 Onderzoekseenheden Populatie Alle eenheden waarover je met het onderzoek uitspraken wilt doen Populatie-eenheid is niet altijd waarnemingseenheid Steekproef Selectie van eenheden uit populatie

5 O&S Hebo4 2-5 Populatie en steekproef populatiealle kiezers steekproefkaderkiezers met telefoon steekproef selectie van telefoonnummers respons meewerkende kiezers inperken generaliseren data geanalyseerde kiezers

6 O&S Hebo4 2-6 Populatie en steekproef systematische steekproeffout toevallige steekproeffout non-respons codeerfouten alle burgers >18 burgers met telefoon selectie van telefoonnummers meewerkende burgers populatie steekproefkader steekproef respons data geanalyseerde burgers inductieve statistiek beschrijvende statistiek

7 O&S Hebo4 2-7 Soorten steekproeven 1 Enkelvoudig a-select Systematisch met a-select begin Gestratificeerd a-select Meertraps A-selecte steekproeven Bekende kans in steekproef te vallen

8 O&S Hebo4 2-8 Soorten steekproeven 2 Willekeurig Quota Doelgericht Sneeuwbal Selecte steekproeven Onbekende kans in steekproef te vallen

9 O&S Hebo4 2-9 A-selecte trekking populatie steekproef- grootheden 5,5 6,0 6,4 6,7 7,1 7,5 steekproeftrekking 6,5 populatiewaarde cijfer product

10 O&S Hebo4 2-10 Statistische analyse Beschrijvend Inductief Toetsen of schatten Zekerheid (1 -  ) Nauwkeurigheid (n)

11 O&S Hebo4 2-11 Toetsen of schatten Schatten Toetsen Uitspraak over een grootheid vanuit een steekproef Beslissen voor een hypothese op grond van steekproefresultaat

12 O&S Hebo4 2-12 Geweldsdelicten: meldingsbereidheid I Figuur 2: Melding geweldsdelicten naar jaren Bron: Politiemonitor Bevolking meting 2001

13 O&S Hebo4 2-13 Geweldsdelicten: meldingsbereidheid II Figuur 2: Melding geweldsdelicten naar jaren Bron: Politiemonitor Bevolking meting 2001

14 O&S Hebo4 2-14 Operationaliseren VraagstellingDeelvraag Onderzoeks- vraag Waarnemings- vraag Begrip zoals bedoeld Begrip zoals bepaald woordbegripverschijnsel begripsdefinitieoperationele definitie

15 O&S Hebo4 2-15 Meten van een begrip tevredenheid productservice kwaliteitgebruik vraag 2vraag 1vraag 3 Begrip zoals bedoeld Begrip zoals bepaald ++ variabelen (en schaalscore)

16 O&S Hebo4 2-16 Dataverzameling Bestaand materiaal Observatie (gedrag) Vragen stellen (kennis en opvattingen) Ongeacht methode Gestructureerd of ongestructureerd Direct of indirect

17 O&S Hebo4 2-17 Bestaand materiaal Ambtelijk statistisch materiaal Secundaire analyse Inhoudsanalyse Geordend en samengevat: CBS Geordend niet verwerkt: administraties Schriftelijk, audio-visueel of non-verbaal

18 O&S Hebo4 2-18 Observatie; soorten Beschrijvende observatie (hoe?) Time sampling (hoe vaak?) Event sampling (welke omstandigheden?) Beoordelend (welke mate?) Observatie Doelgericht en systematisch kijken

19 O&S Hebo4 2-19 Interviewen; soorten Interview Schriftelijke enquête Telefonische enquête

20 O&S Hebo4 2-20 Ontwerp en dataverzameling ontwerpmethodegegevenseenhedenomgeving experiment observeren vragen gedrag opvattingen lab veld relatief weinig survey veld- onderzoek bureau- onderzoek vragen diverse inhoud secundair literatuur opvattingen gedrag opvattingen neerslag gedrag opvattingen bureau veld bureau relatief veel enkele of één groep diverse mogelijk

21 O&S Hebo4 2-21 Betrouwbaarheid en validiteit Invloed van toevallige fouten Invloed van systematische fouten

22 O&S Hebo4 2-22 Betrouwbaarheid inhoudsanalyse observatie vragen Intersubjectiviteit Inter-observator Intra-observator stabiliteit homogeniteit

23 O&S Hebo4 2-23 Validiteit Inhoudsvaliditeit Criteriumvaliditeit Begripsvaliditeit Soortgenotenvaliditeit


Download ppt "O&S Hebo4 2-1 Fasen van onderzoek bureauwerk veldwerk Onderzoeksplan Dataverzameling Data-analyse Verslaglegging Dataverzameling."

Verwante presentaties


Ads door Google