De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie Deirdre Giesen Centraal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie Deirdre Giesen Centraal."— Transcript van de presentatie:

1 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie Deirdre Giesen Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Methodologie en Kwaliteit d.giesen@cbs.nl

2 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Inhoud presentatie Impressie van CBS vragenlijsten Organisatie vragenlijst ontwikkeling Ontwikkelproces vragenlijsten Voorbeeld: PS vragenlijst Voorbeeld: IIT vragenlijst Vragen en discussie

3 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Soorten vragenlijsten Zeer diverse onderwerpen en groepen respondenten Huishoudens, personen, instellingen, bedrijven. CAWI, CATI, CAPI, e-mail, papier. Vooral feitelijke vragen: bijv. omzet, vierkante meters winkeloppervlak, doktersbezoek, werkzame status et cetera.

4 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Top 10 statistieken met enquêtering (naar steekproefomvang per jaar, * = panelonderzoek) Naam statistiekSteekproefEenheidModi Productiestatistiek75.000BedrijvenInternet, papier & XBRL Enquête Beroepsbevolking*64.000HuishoudensCAPI & CATI Investeringen en lease61.000BedrijvenPapier Wegvervoer60.000KentekensInternet, papier & XML Korte termijn statistiek *40.000BedrijvenInternet, e-mail & papier Veiligheidsmonitor37.500PersoonInternet, CATI, CAPI & papier Budget onderzoek37.000HuishoudenCAPI, CATI & papier Bedrijfstelling35.000BedrijvenInternet & papier Conjunctuurenquête21.500BedrijvenInternet, CATI & papier Dagrecreatie*21.000PersoonCATI

5 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Organisatie waarneming CBS Centralisering van alle waarneming Vragenlijsten in alle modes Upload bestanden XBRL Registers Generieke processen en systemen

6 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Belangrijkste doelen bij vragenlijstontwikkeling Kwalitatief goede data verzamelen (valide, betrouwbaar, nauwkeurig, relevant, tijdig). Met zo min mogelijk belasting van respondenten. Tegen zo laag mogelijke kosten.

7 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Ontwikkelproces vragenlijst

8 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Soorten tests / evaluaties – informele tests – expert raadpleging – kleinschalige, kwalitatieve test – functioneel en technisch testen – kleinschalige, operationele test (pilot) – grootschalige tests: experimenten, pilots – analyse van procesdata – analyse van surveydata

9 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Voorbeeld 1: Herontwerp vragenlijst productiestatistieken PS-vragenlijst: – Gedetailleerde uitvraag van kosten en opbrengsten bedrijven – Papier – Circa 75.000 bedrijven in steekproef – Praktisch alle branches en grootteklassen

10 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

11 Aanpak herontwerp vragenlijst productiestatistieken (2003-2006) Twee sporen beleid: 1)Reduceren uitvraag Inventarisatie output Gebruik secundaire bronnen 2)Verbeteren uitvraag Evaluatie oude vragenlijst Herontwerp + test Pilot (2006) Implementatie (2007) Evaluatie

12 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Evaluatie oude vragenlijst stap 1: Analyse van beschikbare informatie: –Reeds bestaande nota’s over de PS –Ingevulde formulieren –Focusgroepen met mensen van helpdesk, buitendienst, gaafmaken en analyse –Coderen van ruim 2000 inhoudelijke opmerkingen van respondenten –Hoogte en snelheid respons –Kwaliteit verzamelde data: item non respons en plausibiliteit

13 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Evaluatie oude vragenlijst stap (2): Kwalitatief onderzoek responsproces – Telefoongesprekken non-respondenten (14) – Bedrijfsbezoeken respondenten (27) d eels observatie – deels nagesprekken

14 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Vernieuwde huisstijl: 2.Onderzoek naar de PS Q oud <<

15 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Belangrijkste conclusies 1)Responslast is hoog en motivatie laag 2)Correcties kosten veel tijd 3)Layout formulier veroorzaakt fouten 4)Structuur formulier onhandig 5)Toelichtingen worden niet gelezen

16 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Wijzigingen 1.Reductie aantal items (van gemiddeld 119 naar 92) 2.Andere structuur van de vragenlijst (soortgelijke vragen meer bij elkaar) 3.Andere redactie toelichtingen (korter) 4.Herziene layout papieren vragenlijst 5.Ontwikkeling elektronische vragenlijst

17 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Ontwikkeling nieuwe vragenlijst Papieren vragenlijst (verschillende varianten): 1.Test met CBS medewerkers 2.Test met bedrijven (n=26) Elektronische vragenlijst (verschillende prototypes, test + pilot) 1.Online ‘tabblad’ variant test met CBS medewerkers 2.Offline – CD ‘tabblad’ variant getest bij 37 bedrijven 3.Offline- downloadable ‘herontwerp’ variant getest bij 6 bedrijven 4.Pilot 7800 bedrijven (5 waarneemdomeinen)

18 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

19 Eerste prototype e-vragenlijst

20 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Pilot versie e-vragenlijst

21 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Evaluatie nieuwe PS – Bedrijfsbezoeken (N=20) – Telefonische enquête respondenten (N=2210 oude design en N=2499 nieuwe design) – Analyse responsedata

22 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Belangrijkste uitkomsten 1.Overall respons blijft gelijk (80%) 2.E-respons hoog (80%) 3.Responstijd daalt (135  105 dagen) 4.Invultijd daalt (4  3 uur) 5.% dat invullen moeilijk vindt daalt (68  57) 6.Waardering voor CBS blijft gelijk (6,5)

23 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Voorbeeld 2: Pilot IIT IIT bevolking: bevolking in Instellingen, Instituties en Tehuizen Doel: onderzoek of en hoe regulier survey naar gezondheid kan worden uitgevoerd onder bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Deel van strategisch onderzoeksprogramma “non-respons en moeilijk waarneembare groepen” (samenwerking tussen CBS en oa Universiteit Utrecht)

24 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Ontwikkelproces 1.Literatuuronderzoek + expertraadpleging 2.Ontwikkeling concept vragenlijst en benadermethode 3.Interviews met contactpersonen tehuizen en cliëntenraden (N=6) 4.Herziening methode 5.Kwalitatieve testinterviews bewoners (N=6) 6.Herziening methode en vragenlijst 7.Pilot met 3 interviewers, 6 tehuizen, 9 bewoners. 8.Herziening methode en vragenlijst 9.Pilot met 537 bewoners

25 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Overall conclusiesPilot IIT (Feskens, 2009) 1) Enquêtering is goed mogelijk onder bewoners verpleeg- en verzorgingstehuizen met enige aanpassingen: –Vraagstellingen eenvoudiger –Steekproeftrekking door interviewer bij verpleeghuizen –Screening om enquêteerbaarheid te bepalen –Familieenquête voor niet- enquêteerbare personen 2) Bevolking verpleeg- en verzorgingstehuizen wijkt af van leeftijdgenoten die zelfstandig wonen.

26 VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Meer informatie Informatie over o.a. gebruikte vragenlijsten, onderzoeksdesigns en methodologisch onderzoek: www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/default.htm Feskens, R. (2009) Difficult Groups in Survey Research and the Development of Tailor-Made approach strategies. Dissertatie: Universiteit Utrecht Giesen, D & Hak, T. (2005) Revising the Structural Business Survey: From a Multi-Method Evaluation to Design. Proceedings of the Federal Committee on Statistical Methodology Research Conference, November 14-16 2005, Arlington, Virginia Giesen, D. (2007b). The Response Process Model as a Tool for Evaluating Business Surveys. Proceedings 3rd International Conference on Establishment Surveys (ICES-3), 18- 21 June, Montreal, Canada, pp 871-880. Alexandria, VA: ASA. Snijkers, G. (2002) Cognitive Laboratory Experiences. On Pre-testing Computerized Questionnaires and data quality. Dissertatie: Statistics Netherlands/Utrecht University. Snijkers, G., Onat, E. & Vis-Vischers, R. (2007). The Annual Structural Business Survey: Developing and testing an electronic form. Proceedings 3rd International Conference on Establishment Surveys (ICES-3), 18-21 June, Montreal, Canada, pp 456-463. Alexandria, VA: ASA.


Download ppt "VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009 Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie Deirdre Giesen Centraal."

Verwante presentaties


Ads door Google