De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennispoort Verloskunde 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennispoort Verloskunde 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Kennispoort Verloskunde 2009
Dit is de Nivel titeldia. Geen tekst toevoegen. De ontwikkeling van de CQ Index in het algemeen en de CQ Index Kraamzorg in het bijzonder Trees Wiegers

2 Wat is de CQ-Index? Afkorting van Consumer Quality Index
Verwijzend naar: CAHPS® meetinstrumenten (Harvard, RAND) QUOTE meetinstrumenten (NIVEL) Meetinstrumenten die kwaliteit van zorg meten vanuit het perspectief van de klant/cliënt Gericht op genereren van relevante, betrouwbare en vergelijkbare informatie over prestaties van aanbieders en verzekeraars CQ-index® is een keurmerk

3 Wat meet een CQI meetinstrument?
Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de klant/cliënt/patiënt/zorggebruiker: Wat vinden patiënten/cliënten belangrijk in de zorg? Krijgen ze dat ook? (Wat zijn hun ervaringen?) Hoe beoordelen patiënten/cliënten de kwaliteit van zorg?

4 Informatiebehoeften Gebruikers Doel Verzekeraar(s) Zorginkoop
Consumenten Keuzen in de zorg Cliëntenorganisaties Belangenbehartiging Aanbieders Kwaliteit verbeteren Ministerie van VWS Monitoren Inspectie/NZa Toezicht Gemeenten? Uitvoering WMO

5 Centrum Klantervaring Zorg
Opgericht op 6 december 2006 Doel: Zorgen dat relevante ervaringen van klanten/cliënten met de zorg betrouwbaar en vergelijkbaar worden gemeten en openbaar gemaakt. Zorgen dat verzamelde gegevens ook bruikbaar zijn voor zorginkoop door verzekeraars en kwaliteitsverbetering door aanbieders. Middel: Toekenning Keurmerk Consumer Quality Index

6 Fasen in een CQ-index ontwikkeltraject (I)
Constructiefase, m.b.v. Bestaande vragenlijsten Kwalitatief onderzoek Inbreng van patiënten/cliëntenorganisaties Inbreng van zorgaanbieders en verzekeraars Aansluiting bij richtlijn-/indicatorenontwikkeling Toetsing door Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van CKZ Psychometrische testfase, onder meer: Analyse van (non)respons Analyse van interne consistentie Schaalconstructie

7 Fasen in een CQ-index ontwikkeltraject (II)
Test discriminerend vermogen, onder meer: Analyse van ICC (intra-klasse-correlaties) Vaststellen case mix adjusters Toetsen van significante verschillen Beoordeling door Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van CKZ  advies aan bestuur Vaststelling door bestuur en publicatie op website CKZ

8 Kenmerken van CQI vragen:
Vragen naar frequentie: Hoe vaak tijdens een specifieke periode………..? antwoordcategorieën: nooit, soms, meestal, altijd Vragen naar feitelijke gebeurtenissen: Heeft u informatie gekregen over…? Heeft u contact gezocht met…? antwoordcategorieën: ja, nee Vragen naar problemen met toegankelijkheid: In hoeverre is het een probleem geweest om…..? antwoordcategorieën: een groot probleem, een klein probleem, geen probleem Vragen naar een oordeel in de vorm van een cijfer: Wilt u een totaaloordeel geven over………..? antwoordcategorieën: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

9 Voorbeeld resultaat: bereikbaarheid / bejegening in huisartspraktijk
2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 15 (63) 20 (40) 22 (71) 19 (49) 1 (102) 10 (210) 23 (63) 3 (397) 11 (81) 8 (218) 13 (128) 6 (106) 12 (123) 2 (130) 4 (110) 7 (399) 9 (118) netwerk diabeteszorg (aantal patiënten) gem. score *** * Bron: Rupp e.a., Afdeling Sociale Geneeskunde AMC, 2006

10 Consumer Quality Index (CQ Index)=
Vragenlijsten die meten: Welke ervaringen gebruikers hebben met aspecten van effectiviteit, veiligheid en patiëntgerichtheid. Welk belang zij aan die aspecten hechten; Welke problemen gebruikers ervaren met de toegang tot de zorg; Welk beoordeling (cijfer 0-10) zij geven aan de zorg. Protocollen voor: De ontwikkeling van vragenlijsten; De dataverzameling; Uitvoeren van vergelijkende analyses; Rapportage van gegevens. keurmerk

11 landelijke CQI metingen
CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI Zorg en Zorgverzekering Een derde landelijke meting met de CQI ambulante GGZ gaat dit jaar lopen.

12 Ontwikkeltraject CQ Index Geboortezorg
Initiatief: Stichting Miletus Samenwerkingsverband van verzekeraars Doel:cliëntenraadpleging in de geboortezorg alle zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed Resultaat: vragenlijstontwikkeling Pilot onder verzekerden, die zich voor kraamzorg hebben aangemeld bij hun verzekeraar, heeft niet geleid tot een voor de hele geboortezorg bruikbare vragenlijst

13 Ontwikkeltraject CQ Index Kraamzorg
Initiatief: Bureau Zichtbare Zorg (IGZ) werkt aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg, met behulp van kwaliteitsindicatoren Doel:cliëntenraadpleging in de kraamzorg als onderdeel van het kwaliteitsindicatoren traject Resultaat: vragenlijstontwikkeling en testen discriminerend vermogen Pilot onder 20 (locaties van) kraamzorgaanbieders, totaal 4000 kraamvrouwen benaderd

14 CQ Index Kraamzorg Aandachtspunten:
Hoe worden potentiële respondenten benaderd: Schriftelijk, op briefpapier van de kraamzorgaanbieder? Via de , met een bericht van de kraamzorgaanbieder? Hoe en door wie worden rappels verstuurd? Schriftelijk of via de ? Door kraamzorgaanbieder of door NIVEL? Vragenlijst wordt ontwikkeld met behulp van software ‘netquestionnaire’ Willen kraamzorgaanbieders de vragenlijst zelf gaan gebruiken, dan hebben zij daar een licentie voor nodig

15 CQ Index Kraamzorg Toetsen psychometrische eigenschappen:
Doel: schaalconstructie 1. Item + inter-item analyse: - missing values (< 10%) - scheefheid verdeling (< 90%) - correlaties (bij voorkeur <.70) 2. Factoranalyse - exploratief + evt. confirmatief (factorlading ≥ .40) 3. Betrouwbaarheidsanalyse - Cronbach’s α ≥ .70

16 CQ Index Kraamzorg Toetsen discriminerend vermogen: Doel:
- Kijken of de vragenlijst verschillen tussen instellingen weer kan geven - Correctie voor patiënt- en instellingskenmerken: casemix adjustment Data zijn niet onafhankelijk: hiërarchische structuur: cliënten gegroepeerd binnen organisaties/instellingen  Multi-level analyse (in MLwiN)

17 CQ Index Kraamzorg Rapportage:
- beschrijving onderzoekspopulatie: achtergrondgegevens en verloop van de zorg - beschrijving kwaliteitsthema’s en individuele kwaliteitsitems - beschrijven aspecten waarop verbetering mogelijk/wenselijk is - aanpassen vragenlijsten

18 www.nivel.nl Voor meer informatie: www.centrumklantervaringzorg.nl
NIVEL CKZ bezoekadres: bezoekadres: Otterstraat Utrecht Otterstraat Utrecht postadres: postadres: postbus postbus 1568 3500 BN Utrecht BN Utrecht tel: tel:


Download ppt "Kennispoort Verloskunde 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google