De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dwangsom bij niet tijdig beslissen In de Leidse praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dwangsom bij niet tijdig beslissen In de Leidse praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Dwangsom bij niet tijdig beslissen In de Leidse praktijk

2 2Dwangsom bij niet tijdig beslissen Inhoud  ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ in Leiden  Inventarisatie in Leiden  Interne organisatie  In de praktijk

3 3Dwangsom bij niet tijdig beslissen  Gemeenteraad Leiden stelt de verordening ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ vast in april 2007, ingangsdatum 1 januari 2008  Onwenselijk voor Leidse raad om te wachten op landelijke invoering  Fasegewijze invoering  Programma (in begroting) waar beschikking onder valt, is verantwoordelijk voor betaling dwangsom

4 4Dwangsom bij niet tijdig beslissen Inventarisatie en criteria Inventarisatie van alle beschikkingen  Kwaliteit proces, termijnen, oorzaken van niet halen, automatiseringsgehalte  Sneeuwbaleffect  Gefaseerde invoering

5 5Dwangsom bij niet tijdig beslissen Resultaten  80 soorten beschikkingen (van 1 per jaar tot 5000 per jaar)  40.000 beschikkingen per jaar College besluit per 1 januari 2008  58 beschikkingen onder verordening (65%)  23.000 beschikkingen (58%)  Maximaal risico €100.000 Per 1 januari 2009  Alle beschikkingen  Maximaal risico €4.500.000 als we niets doen

6 6Dwangsom bij niet tijdig beslissen Wat ben ik zoal tegenkomen?  Wisselende kwaliteit processen  Wisselende inzet automatisering  Betrouwbaarheid gegevens  Hard werkende collega’s  Weinig kennis delen  Geen centrale postregistratie  Verschillende ideeën over klantgerichtheid  Vaak termijnoverschrijdingen als twee of meer afdelingen ergens bij betrokken zijn

7 7Dwangsom bij niet tijdig beslissen Aandachtspunten  Dwangsom is schadevergoeding, dus geen onderdeel van de vermogens- en inkomenstoets  Externen (GGD, CIZ) nemen deel van behandeltijd in beslag  Aantal beschikkingen kent alleen termijn van orde of wordt van rechtswege verleend  Welke beschikkingen vallen wel/niet onder de verordening, b.v. zaken onder civiel recht, Stadsbank  Onderliggend beleid moet op orde zijn  Risico: Sociale dienst geeft helft beschikkingen af

8 8Dwangsom bij niet tijdig beslissen Interne organisatie  Vakafdelingen zijn verantwoordelijk voor het tijdig beschikken  Centraal is aantal zaken geregeld:  procesbeschrijving  communicatie intern en extern  financiële inbedding  besluitvorming (directie, college, raad)  standaardteksten voor correspondentie  uitzoeken van vraagpunten  landelijke ontwikkelingen volgen en vertalen

9 9Dwangsom bij niet tijdig beslissen Algemene aandachtspunten  Stuur een ontvangstbevestiging  Houd het dossier goed op orde  Informeer aanvrager als deze in gebreke blijft en stel termijn  Informeer aanvrager als de termijn wordt verlengd  Kun je het proces versnellen?  Administratieve lastenvermindering  Inzet digitaal loket  Omgevingsvergunning

10 10Dwangsom bij niet tijdig beslissen Keuze voor centrale afwikkeling Centraal bureau dwangsom  Inboeken ingebrekestelling centraal door team Documenten  Toets op ontvankelijkheid ingebrekestelling  Informatie bij vakafdeling opvragen  Ingebrekestelling beoordelen  Correspondentie naar aanvrager  Managementrapportages  Betaling dwangsom (op termijn)

11 11Dwangsom bij niet tijdig beslissen In de praktijk  Dwangsomaanvragen afhandelen  Communicatie

12 12Dwangsom bij niet tijdig beslissen Ervaringen tot nu toe In 2008: 10 ingebrekestellingen ontvangen: - 5 niet ontvankelijk - 5 ontvankelijk en gegrond - Uitgekeerd: In 2009 (t/m 1 juni): 30 ingebrekestellingen ontvangen - 4 niet ontvankelijk - 8 ongegrond - 12 gegrond - 6 lopend

13 13Dwangsom bij niet tijdig beslissen Opvallend - Vanaf april 2009 gemiddeld 4 aanvragen per week - Voornamelijk bijstandsregelingen en wmo - Twee bezwaarschriften tegen dwangsombeschikking ontvangen: extra manier om gelijk te halen. - Afdelingen geven prioriteit aan afwikkelen dwangsomaanvraag - Sommigen blijven dwangsom zien als extra werk - Afwikkelen aanvraag vaak maatwerk (alert zijn op ‘meer aan de hand’) - Vooral toetsing van proces, hoe ver ga je in uitleg? - Juridische kennis wenselijk - Communicatief lastig!

14 14Dwangsom bij niet tijdig beslissen Communicatie Extern:  Folder over dwangsomregeling  Website: www.leiden.nl/dwangsomwww.leiden.nl/dwangsom  Persberichten, lokale media Intern:  Inventariseren van beschikkingen  Werkoverleggen  Algemene presentaties voor geïnteresseerden  Interne informatie via intranet

15 15Dwangsom bij niet tijdig beslissen Open einde  Onduidelijkheid over landelijke beslissingen: aanpassen termijnen WOB, bezwaarschriften AWB, termijn invoering dwangsom

16 16Dwangsom bij niet tijdig beslissen Contact  Monique van Til projectleider dwangsommen bij niet tijdig beslissen Gemeente Leiden 071 – 5 16 54 97 m.van.til@leiden.nl Internet: www.leiden.nl/dwangsom


Download ppt "Dwangsom bij niet tijdig beslissen In de Leidse praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google