De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dwangsom bij niet tijdig beslissen"— Transcript van de presentatie:

1 Dwangsom bij niet tijdig beslissen
In de Leidse praktijk

2 Inhoud ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ in Leiden
Inventarisatie in Leiden Interne organisatie In de praktijk

3 Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Gemeenteraad Leiden stelt de verordening ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ vast in april 2007, ingangsdatum 1 januari 2008 Onwenselijk voor Leidse raad om te wachten op landelijke invoering Fasegewijze invoering Programma (in begroting) waar beschikking onder valt, is verantwoordelijk voor betaling dwangsom

4 Inventarisatie en criteria
Dwangsom bij niet tijdig beslissen Inventarisatie en criteria Inventarisatie van alle beschikkingen Kwaliteit proces, termijnen, oorzaken van niet halen, automatiseringsgehalte Sneeuwbaleffect Gefaseerde invoering

5 Resultaten 80 soorten beschikkingen (van 1 per jaar tot 5000 per jaar)
Dwangsom bij niet tijdig beslissen Resultaten 80 soorten beschikkingen (van 1 per jaar tot 5000 per jaar) beschikkingen per jaar College besluit per 1 januari 2008 58 beschikkingen onder verordening (65%) beschikkingen (58%) Maximaal risico € Per 1 januari 2009 Alle beschikkingen Maximaal risico € als we niets doen

6 Wat ben ik zoal tegenkomen?
Dwangsom bij niet tijdig beslissen Wat ben ik zoal tegenkomen? Wisselende kwaliteit processen Wisselende inzet automatisering Betrouwbaarheid gegevens Hard werkende collega’s Weinig kennis delen Geen centrale postregistratie Verschillende ideeën over klantgerichtheid Vaak termijnoverschrijdingen als twee of meer afdelingen ergens bij betrokken zijn

7 Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Aandachtspunten Dwangsom is schadevergoeding, dus geen onderdeel van de vermogens- en inkomenstoets Externen (GGD, CIZ) nemen deel van behandeltijd in beslag Aantal beschikkingen kent alleen termijn van orde of wordt van rechtswege verleend Welke beschikkingen vallen wel/niet onder de verordening, b.v. zaken onder civiel recht , Stadsbank Onderliggend beleid moet op orde zijn Risico: Sociale dienst geeft helft beschikkingen af

8 Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Interne organisatie Vakafdelingen zijn verantwoordelijk voor het tijdig beschikken Centraal is aantal zaken geregeld: procesbeschrijving communicatie intern en extern financiële inbedding besluitvorming (directie, college, raad) standaardteksten voor correspondentie uitzoeken van vraagpunten landelijke ontwikkelingen volgen en vertalen

9 Algemene aandachtspunten
Dwangsom bij niet tijdig beslissen Algemene aandachtspunten Stuur een ontvangstbevestiging Houd het dossier goed op orde Informeer aanvrager als deze in gebreke blijft en stel termijn Informeer aanvrager als de termijn wordt verlengd Kun je het proces versnellen? Administratieve lastenvermindering Inzet digitaal loket Omgevingsvergunning

10 Keuze voor centrale afwikkeling
Dwangsom bij niet tijdig beslissen Keuze voor centrale afwikkeling Centraal bureau dwangsom Inboeken ingebrekestelling centraal door team Documenten Toets op ontvankelijkheid ingebrekestelling Informatie bij vakafdeling opvragen Ingebrekestelling beoordelen Correspondentie naar aanvrager Managementrapportages Betaling dwangsom (op termijn)

11 In de praktijk Dwangsomaanvragen afhandelen Communicatie
Dwangsom bij niet tijdig beslissen In de praktijk Dwangsomaanvragen afhandelen Communicatie

12 Ervaringen tot nu toe In 2008: 10 ingebrekestellingen ontvangen:
Dwangsom bij niet tijdig beslissen Ervaringen tot nu toe In 2008: 10 ingebrekestellingen ontvangen: 5 niet ontvankelijk 5 ontvankelijk en gegrond Uitgekeerd: In 2009 (t/m 1 juni): 30 ingebrekestellingen ontvangen 4 niet ontvankelijk 8 ongegrond 12 gegrond 6 lopend

13 Opvallend Vanaf april 2009 gemiddeld 4 aanvragen per week
Dwangsom bij niet tijdig beslissen Opvallend Vanaf april 2009 gemiddeld 4 aanvragen per week Voornamelijk bijstandsregelingen en wmo Twee bezwaarschriften tegen dwangsombeschikking ontvangen: extra manier om gelijk te halen. Afdelingen geven prioriteit aan afwikkelen dwangsomaanvraag Sommigen blijven dwangsom zien als extra werk Afwikkelen aanvraag vaak maatwerk (alert zijn op ‘meer aan de hand’) Vooral toetsing van proces, hoe ver ga je in uitleg? Juridische kennis wenselijk Communicatief lastig!

14 Communicatie Extern: Folder over dwangsomregeling
Dwangsom bij niet tijdig beslissen Communicatie Extern: Folder over dwangsomregeling Website: Persberichten, lokale media Intern: Inventariseren van beschikkingen Werkoverleggen Algemene presentaties voor geïnteresseerden Interne informatie via intranet

15 Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Open einde Onduidelijkheid over landelijke beslissingen: aanpassen termijnen WOB, bezwaarschriften AWB, termijn invoering dwangsom

16 Contact Monique van Til
Dwangsom bij niet tijdig beslissen Contact Monique van Til projectleider dwangsommen bij niet tijdig beslissen Gemeente Leiden 071 – Internet:


Download ppt "Dwangsom bij niet tijdig beslissen"

Verwante presentaties


Ads door Google