De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) 13 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) 13 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) 13 oktober 2009

2 2 Algemeen  Bbz = Bijstandsregeling voor zelfstandigen  altijd aanvragen in woonplaats  Bijstand = 'vangnet'  Wanneer recht op Bbz  Voor wie  Uitgangspunten: –geen andere mogelijkheden om financiële problemen op te lossen –tijdelijke problemen –regeling is geen inkomensgarantie  Mogelijkheden: –tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud –bedrijfskapitaal (rentedragende Bbz-lening)

3 3 Voorwaarden  > 1,5 jaar zelfstandige  Gebruikelijke bedrijfsvorm  Extern onderzoek  Structurele oplossing voor financieel probleem  Bedrijf moet naar verwachting levensvatbaar zijn  Maximale, rentedragende, lening: –€ 178.019,00 –8% rente (vast gedurende looptijd) –looptijd lening maximaal 10 jaar.

4 4 Toekenning / afwijzing  Ingeval toekenning Bbz-lening: –Indien mogelijk hypotheek vestigen (onroerende zaken), betaling rente en aflossing via automatische incasso  Ingeval afwijzing Bbz-lening: –Bezwaar/beroep mogelijk  Ingeval geen andere mogelijkheden: –Alleen tijdelijke Bbz-uitkering voor kosten levensonderhoud tot datum feitelijke bedrijfsbeëindiging (maximaal 1 jaar) –Uitkering = renteloze lening, beoordeling gift/terugvorderen op basis van inkomen/vermogen (jaarcijfers)

5 5 Ingeval Bbz-lening/bedrijfbeëindiging  Uitgangspunt: –restant Bbz-lening geheel aflossen  Indien niet mogelijk: –Medewerking aan schuldsanering tegen finale kwijting (medewerking alle concurrente crediteuren nodig).  Geen sanering mogelijk: –5 jaar aflossingsregeling (50% meerdere ten opzichte van bijstandsnorm) –na 5 jaar kwijtschelding restantschuld  Andere mogelijke trajecten: –Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP

6 6  1 - Contact klant: –Informatie over regeling, direct een aantal vragen om te bezien of klant tot doelgroep regeling behoort  2 - Formulieren opsturen –Klant wordt verzocht een afspraak te maken als stukken compleet zijn  3 - Gesprek met klant over situatie en Bbz-regeling  4 - Contact tussen gemeente en bank over aanvraag  5 - Uitgangspunt: –Binnen 1 week na gesprek met klant extern advies aanvragen  6 - Extern advies naar klant, eventueel vervolggesprek  7 - Besluitvorming gemeente Uitvoering Bbz in Westland

7 7 Bijzonderheden  Gemiddeld tijdspad tussen aanvraag en besluit: –2 tot 3 maanden  Ingeval toekenning lening eventueel overleg met bank over invulling bancaire voorwaarden  Aan voorwaarden voldaan: uitbetaling Bbz-lening  Minimaal 1 x per jaar heronderzoek aan de hand van de jaarcijfers (ontwikkelingen volgen)  Afhankelijk inkomen/vermogen –1 x gift op de lening (maximum 1 jaar bijstand, in mindering op hoofdsom) –2 x eventueel rentereductie (terugbetaling rente)  Indien noodzakelijk maximaal 3 jaar uitstel van aflossing

8 8 Samenwerking  Externe adviseurs Dienst Regelingen of IMK  Regelmatig overleg met accountants  Ondernemersklankbord (advisering aan ondernemers)  Banken (bij aanvraag, over eventuele bancaire voorwaarden)

9 9 Financiële aspecten  Bbz voor 75% declarabel bij het Rijk, ontvangen rente en aflossing ook 75% voor het Rijk  Kosten extern advies 90% declarabel bij het Rijk

10 10 Veel gehoord in de praktijk  Bbz-regeling heeft veel gegevens nodig –Situatie moet zowel privé (bijvoorbeeld andere inkomsten) als zakelijk helder zijn, is noodzakelijk voor een goede beoordeling van de aanvraag  Inkomsten van partner staan los van situatie bedrijf –Voor Bbz-regeling is dit wel van belang, immers voldoende (andere) inkomsten = geen Bbz mogelijk  Koopsom- of lijfrentepolis afkopen, terwijl dit een pensioenvoorziening is –Net als spaargelden zijn waardepolissen eigen middelen, Bbz-lening is aanvulling op eigen middelen  Partner tekent op grond van huwelijkse voorwaarden niet mee voor een Bbz-lening –Bijstand gaat uit van gezinsbijstand, partner is verplicht om mee te tekenen

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16


Download ppt "Informatie besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) 13 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google