De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 – 17.00 uur Servicekantoor Eindhoven (alleen op afspraak) Internet: www.duo.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 – 17.00 uur Servicekantoor Eindhoven (alleen op afspraak) Internet: www.duo.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 – 17.00 uur Servicekantoor Eindhoven (alleen op afspraak) Internet: www.duo.nl Clausplein 6 5611 XP Eindhoven

2 Wet en regelgeving •Tegemoetkoming scholieren •Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs

3 3 Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná 18 e verjaardag, VO voltijd) •basistoelage  afhankelijk van woonsituatie •aanvullende toelage  afhankelijk van inkomen ouders  inkomensgrens 2011-2012: € 34.425

4 4 Maandbedragen 2011-2012 •basistoelage  inwonend€ 103,77  uitwonend€ 241,93 •aanvullende toelage  voortgezet onderwijs€ 80,11

5 5 Aandachtspunten •Overbrugging •2 e kwartaal 18 jaar  recht per 1 juli mits aansluitend onderwijs wordt gevolgd •geen Studenten OV-chipkaart

6 Wet en regelgeving •Tegemoetkoming scholieren •Studiefinanciering beroepsonderwijs •Studiefinanciering hoger onderwijs

7 7 Voorwaarden studiefinanciering • opleiding: voltijd in binnen- en buitenland • leeftijd: jonger dan 30 jaar nog geen 18?  Recht vanaf oktober • nationaliteit

8 8 Waaruit bestaat de studiefinanciering? •prestatiebeurs  basisbeurs  aanvullende beurs  studentenreisproduct •rentedragende lening •collegegeldkrediet

9 9 Basisbeurs afhankelijk van: •woonsituatie •inschrijving bij de gemeente

10 10 Aanvullende beurs afhankelijk van: •inkomen beide natuurlijke ouders •peiljaar inkomen: 2 jaar terug •andere studerende of schoolgaande kinderen

11 11 Aanvullende beurs •daling van het inkomen  verlegging van het peiljaar  structurele daling  daling minimaal 15% •problemen met ouders  inkomen opvragen  inkomen buiten beschouwing laten

12 12 Rentedragende lening •rentepercentage 1,39% (2012) •hoogte lening is zelf (maandelijks) te bepalen •terugbetalen  aflosfase start twee jaar na beëindiging studiefinanciering  aflossen binnen 15 jaar  aflossen naar draagkracht  jokerjaren

13 13 Collegegeldkrediet •wettelijk collegegeld 2012-2013: € 1.771,00 •instellingscollegegeld: maximaal 5x hoogte wettelijk collegegeld •maandelijkse uitbetaling •rentepercentage en terugbetalen onder dezelfde voorwaarden als rentedragende lening

14 14 Studentenreisproduct •OV-chipkaart -> zelf aanschaffen via vervoersbedrijven •week- of weekendabonnement -> DUO •www.studentenreisproduct.nl

15 15 Maandbedragen tot september 2012 hoger onderwijs thuiswonend uitwonend basisbeurs€ 95,61€ 266,23 aanvullende beurs € 222,84€ 242,76 rentedragende lening € 285,70€ 285,70 collegegeldkrediet€ 142,75€ 142,75 totaal € 746,90 € 937,44

16 16 Prestatiebeurs presteren voor je beurs en reisvoorziening: •beurs wordt betaald als voorlopige lening •reisvoorziening: voorlopige lening reisvoorziening van € 82,34 per maand •binnen tien jaar diploma: beurs en reisvoorziening worden gift

17 17 Verkeerde studie gekozen? eerste jaar prestatiebeurs, én eerste inschrijfjaar hoger onderwijs, én stoppen vóór 1 februari: •prestatiebeurs hoeft niet terugbetaald te worden als diploma niet wordt behaald •voor nieuwe studie recht op resterende maanden prestatiebeurs

18 18 Hoe lang studiefinanciering? cursusduur + 3 jaar lening •HBO bachelor: 4 jr prestatiebeurs + 3 jr lening •WO bachelor: 3 jr prestatiebeurs + 3 jr lening •WO master 1 jarig: 4 jr prestatiebeurs + 3 jr lening •WO master 2 jarig: 5 jr prestatiebeurs + 3 jr lening •WO master 3 jarig: 6 jr prestatiebeurs + 3 jr lening •Langstudeerdersmaatregel •Wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’

19 19 Studeren is investeren Belangrijkste voostellen: -Basisbeurs in de masterfase als lening -Recht op studentenreisproduct inkorten Andere maatregelen: zie www.duo.nl

20 20 Aanmelding opleiding hoger onderwijs + aanvragen studiefinanciering •bij voorkeur vóór 1 december aanmelden bij Studielink •aanvullende eisen: vóór 15 januari bij instelling •decentrale selectie: let op sluitingsdatum van instelling •loting: uiterlijk 15 mei

21 21 Aandachtspunten •bijverdienen: maximaal € 13.215,83 (verzamelinkomen) in 2011 •Aanmelding bij de onderwijsinstelling en aanvragen van studiefinanciering zijn twee aparte zaken: Studielink en DUO •geef wijzigingen tijdig door •Neem tijdig contact met ons op!

22 22 Studiefinanciering aanvragen en aanmelden hoger onderwijs •aanmelden hoger onderwijs via www.studielink.nl •studiefinanciering aanvragen via www.duo.nl Digid-code met SMS functie nodig! www.digid.nl

23 Contact •Internet: www.duo.nl •Telefoon: 050-5997755 9.00 – 17.00 uur •Servicekantoor Eindhoven •Clausplein 6 •5611 XP Eindhoven • alleen op afspraak


Download ppt "Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 – 17.00 uur Servicekantoor Eindhoven (alleen op afspraak) Internet: www.duo.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google