De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 – 17.00 uur Servicekantoor Eindhoven (alleen op afspraak) Internet: www.duo.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 – 17.00 uur Servicekantoor Eindhoven (alleen op afspraak) Internet: www.duo.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: – uur Servicekantoor Eindhoven (alleen op afspraak) Internet: Clausplein XP Eindhoven

2 Wet en regelgeving •Tegemoetkoming scholieren •Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs

3 3 Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná 18 e verjaardag, VO voltijd) •basistoelage  afhankelijk van woonsituatie •aanvullende toelage  afhankelijk van inkomen ouders  inkomensgrens : €

4 4 Maandbedragen •basistoelage  inwonend€ 103,77  uitwonend€ 241,93 •aanvullende toelage  voortgezet onderwijs€ 80,11

5 5 Aandachtspunten •Overbrugging •2 e kwartaal 18 jaar  recht per 1 juli mits aansluitend onderwijs wordt gevolgd •geen Studenten OV-chipkaart

6 Wet en regelgeving •Tegemoetkoming scholieren •Studiefinanciering beroepsonderwijs •Studiefinanciering hoger onderwijs

7 7 Voorwaarden studiefinanciering • opleiding: voltijd in binnen- en buitenland • leeftijd: jonger dan 30 jaar nog geen 18?  Recht vanaf oktober • nationaliteit

8 8 Waaruit bestaat de studiefinanciering? •prestatiebeurs  basisbeurs  aanvullende beurs  studentenreisproduct •rentedragende lening •collegegeldkrediet

9 9 Basisbeurs afhankelijk van: •woonsituatie •inschrijving bij de gemeente

10 10 Aanvullende beurs afhankelijk van: •inkomen beide natuurlijke ouders •peiljaar inkomen: 2 jaar terug •andere studerende of schoolgaande kinderen

11 11 Aanvullende beurs •daling van het inkomen  verlegging van het peiljaar  structurele daling  daling minimaal 15% •problemen met ouders  inkomen opvragen  inkomen buiten beschouwing laten

12 12 Rentedragende lening •rentepercentage 1,39% (2012) •hoogte lening is zelf (maandelijks) te bepalen •terugbetalen  aflosfase start twee jaar na beëindiging studiefinanciering  aflossen binnen 15 jaar  aflossen naar draagkracht  jokerjaren

13 13 Collegegeldkrediet •wettelijk collegegeld : € 1.771,00 •instellingscollegegeld: maximaal 5x hoogte wettelijk collegegeld •maandelijkse uitbetaling •rentepercentage en terugbetalen onder dezelfde voorwaarden als rentedragende lening

14 14 Studentenreisproduct •OV-chipkaart -> zelf aanschaffen via vervoersbedrijven •week- of weekendabonnement -> DUO •www.studentenreisproduct.nl

15 15 Maandbedragen tot september 2012 hoger onderwijs thuiswonend uitwonend basisbeurs€ 95,61€ 266,23 aanvullende beurs € 222,84€ 242,76 rentedragende lening € 285,70€ 285,70 collegegeldkrediet€ 142,75€ 142,75 totaal € 746,90 € 937,44

16 16 Prestatiebeurs presteren voor je beurs en reisvoorziening: •beurs wordt betaald als voorlopige lening •reisvoorziening: voorlopige lening reisvoorziening van € 82,34 per maand •binnen tien jaar diploma: beurs en reisvoorziening worden gift

17 17 Verkeerde studie gekozen? eerste jaar prestatiebeurs, én eerste inschrijfjaar hoger onderwijs, én stoppen vóór 1 februari: •prestatiebeurs hoeft niet terugbetaald te worden als diploma niet wordt behaald •voor nieuwe studie recht op resterende maanden prestatiebeurs

18 18 Hoe lang studiefinanciering? cursusduur + 3 jaar lening •HBO bachelor: 4 jr prestatiebeurs + 3 jr lening •WO bachelor: 3 jr prestatiebeurs + 3 jr lening •WO master 1 jarig: 4 jr prestatiebeurs + 3 jr lening •WO master 2 jarig: 5 jr prestatiebeurs + 3 jr lening •WO master 3 jarig: 6 jr prestatiebeurs + 3 jr lening •Langstudeerdersmaatregel •Wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’

19 19 Studeren is investeren Belangrijkste voostellen: -Basisbeurs in de masterfase als lening -Recht op studentenreisproduct inkorten Andere maatregelen: zie

20 20 Aanmelding opleiding hoger onderwijs + aanvragen studiefinanciering •bij voorkeur vóór 1 december aanmelden bij Studielink •aanvullende eisen: vóór 15 januari bij instelling •decentrale selectie: let op sluitingsdatum van instelling •loting: uiterlijk 15 mei

21 21 Aandachtspunten •bijverdienen: maximaal € ,83 (verzamelinkomen) in 2011 •Aanmelding bij de onderwijsinstelling en aanvragen van studiefinanciering zijn twee aparte zaken: Studielink en DUO •geef wijzigingen tijdig door •Neem tijdig contact met ons op!

22 22 Studiefinanciering aanvragen en aanmelden hoger onderwijs •aanmelden hoger onderwijs via •studiefinanciering aanvragen via Digid-code met SMS functie nodig!

23 Contact •Internet: •Telefoon: – uur •Servicekantoor Eindhoven •Clausplein 6 •5611 XP Eindhoven • alleen op afspraak


Download ppt "Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 – 17.00 uur Servicekantoor Eindhoven (alleen op afspraak) Internet: www.duo.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google