De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte voor Ruimte Noord-Holland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte voor Ruimte Noord-Holland"— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte voor Ruimte Noord-Holland
LTO NOORD ADVIES EN LTO VASTGOED WERKEN SAMEN AAN EEN NIEUW PRODUCT

2 Wie zijn wij? Leo van Pelt LTO Noord Advies Ton Bakker LTO Vastgoed

3 Wat doet LTO Noord Advies
LTO Noord Advies is één van de grootste adviesorganisaties in de land- en tuinbouw. Onze organisatie heeft zo ‘n 50 adviseurs in dienst die boeren en tuinders adviseren bij hun bedrijfsvoering. Wij werken vanuit 10 vestigingen in de negen noordelijke provincies van Nederland.

4 Ruimte voor Ruimte Regeling voor U een onbekend traject!
LTO Noord Advies en LTO Vastgoed hebben samen veel ervaring in de RvR regeling (Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel)

5 Nieuwe elementen ten opzichte van de regeling in Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel
Beeldkwaliteitsplan Exploitatieopzet

6 Stappenplan/werkwijze RvR
Inventarisatie/wens aanvrager 1. Toekomst van het bedrijf 2. Staking van het bedrijf 3. Verkoop of RvR regeling 4. VAB (hergebruik agrar. bebouwing) Wat betekent dit financieel voor u? 1. Bedrijfseconomisch 2. Fiscaal

7 Wat te doen in het kader van de RvR regeling?
aanvraag indienen opstellen exploitatieopzet (Vastgoed) eventueel beeldkwaliteitsplan indienen Gesprekken met de gemeente, provincie (lang traject, 2 – 3 jaar, verschilt per gemeente) juridische ondersteuning met betrekking tot de bouwvergunning/bestemmingsplan en de RvR overeenkomst

8 LTO Vastgoed LTO Vastgoed werkt boven de grote rivieren, vanuit 9 kantoren In Noord-Holland zijn 4 makelaars werkzaam Specialisten in de glastuinbouw en in de landbouw

9 LTO Vastgoed Adviseurs die begeleiden bij:
Aan- en verkoop van bedrijven Onteigeningen Wet voorkeursrecht gemeenten Taxaties Ruimte voor Ruimte

10 LTO VASTGOED Heeft ervaring in de regeling
m² glas > 3 bouwkavels voor terug (Zuid-Holland) Noord-Holland Regeling op basis van compensatie Bepalen wat de kosten/opbrengsten zijn

11 Welke kosten komen voor compensatie in aanmerking?
# De waarde van bedrijfs- en woongebouwen en andere bouwwerken # De kosten van sloop, afvoer en verwerking van sloopmateriaal # De waardedaling van gronden op de sanerings- en compensatielocatie # De kosten van herinrichting van de saneringslocatie

12 LTO Vastgoed kan voor u:
De juiste waardering maken van het bedrijf Kosten sloop benoemen Waardedaling van de grond berekenen

13 Voorbeeld Waardering kassen m2 € ,- Waardedaling grond m2 (tuinbouw) was € 20.-/m € ,- Kosten sloop kassen = € ,- Kosten herinrichting = € ,- totaal € ,- Opbrengsten verkoopwaarde grond € ,- Verlies wordt dus € ,- - € ,- = € ,-

14 Exploitatie moet sluitend zijn
Kosten compensatielocatie bestaat uit aankoopkosten grond, bouwrijp maken, vergunning, eventueel opslag Bijvoorbeeld € ,- Opbrengsten compensatielocatie, de grondwaarde voor woningbouw Bijvoorbeeld € ,- (goed voor 4 bouwkavels) € ,- + € ,- = € ,-

15 LTO VASTGOED WAT IS AANTREKKELIJKER? VERKOOP OF RUIMTE VOOR RUIMTE

16 RUIMTE VOOR RUIMTE IS COMPLEX IS MAATWERK IS SPECIALISTENWERK

17 LTO NOORD ADVIES EN LTO VASTGOED KUNNEN U HIERMEE HELPEN

18

19

20


Download ppt "Ruimte voor Ruimte Noord-Holland"

Verwante presentaties


Ads door Google