De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van het buitengebied boer, burger en gemeente Janneke Zevenbergen, voorzitter Rietgors.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van het buitengebied boer, burger en gemeente Janneke Zevenbergen, voorzitter Rietgors."— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van het buitengebied boer, burger en gemeente Janneke Zevenbergen, voorzitter Rietgors

2 Opbouw presentatie •Voorstellen Rietgors •Band agrariër en stedeling •Neveninkomsten en belemmeringen •Conclusies boer, burger en gemeente

3 Wie/wat is Rietgors? •Stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard •Brede samenstelling: –LTO-Noord –Hoeksche Waards Landschap –WBE –Vrouwen van nu –Werkgroep Vaktechniek Akkerbouw LTO-Noord –Commissie Hoeksche Waard (gemeenten) Aangesloten bij Natuurlijk Platteland West

4 boer De boer •Is in de eerste plaats ondernemer, maar ook: •belangrijke landschapsbeheerder

5 boer Groene diensten Voorbeelden: •Onderhoud natuur en landschap •Akkerranden •Water/kreken •Biodiversiteit

6 boer •Akkerrandenregeling •3,5 meter uit sloot met vanggewas •Vergoeding €0,50 per m Doel •Waterkwaliteit •(functionele) biodiversiteit •Landschap

7 burger •Buitengebied als recreatiegebied •‘Sociaal kapitaal’

8 belemmeringen •Financiering: –Investeringsbudget Landelijk gebied –POP –Groenfonds –sponsoring Vaak co-financiering nodig

9 belemmeringen •Overige regelgeving bijv: –voedselveiligheid –voorwaarden SAN –flora- en faunawet –ruimtelijke ordening

10 het bestemmingsplan •Nevenfuncties uitsluiten •Nevenfuncties rechtstreeks toelaten (voorwaarden) •Nevenfuncties na afweging toelaten (voorwaarden)

11 voorbeeld voorschrift agrarische doeleinden Artikel x Agrarische doeleinden (A) Doeleindenomschrijving 1. gronden op de kaart aangewezen voor Agrarische doeleinden (A) zijn bestemd voor: T.p.v de subbestemming Ava: akkerbouw, opengrondse tuinbouw en grondgebonden veehouderij; T.p.v. de subbestemming Ag: glastuinbouw; 2. De gronden binnen de bebouwingsgrenzen zijn mede bestemd voor de volgende niet-agrarische nevenfuncties: veearts, hoefsmederij; verkoop aan huis van eigen agrarische producten; hoveniersbedrijf; kano- en roeiboot- of fietsenverhuur; paardenstalling, paardenpension; Vrijstellingsbevoegdheid niet-agrarische nevenfuncties 3. Burgemeester en wethouder zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 voor de volgende niet-agrarische neven­functies: 4. De in lid 3 bedoelde functies zijn alleen toegestaan als de functies te allen tijde ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie, de activiteiten binnen het bouwvlak plaatsvinden en met inachtneming van het volgende:

12 voorbeeldtabel nevenfuncties aard van de nevenfunctie T.p.v. bouwvlakken Agrarische doeleinden voorschriften Am2m2 bouwengebruik Agrarische loonbedrijven (cat 1 en 2) V5001, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 14 Veearts; hoefsmederij o2002, 4, 13 Verkoop ‘streekeigen’ producten o1002, 4, 5, 13 Opslag/stalling V5001, 3, 4, 9, 13, 14 Overige bedrijven (cat 1en 2 ) V2001, 3, 4, 9, 13, 14 Kinderboerderij o10010002, 4, 13 Paardrijactiviteiten o20012002, 4, 12, 13, 14 Verhuur fietsen/kano's/roeiboten o2002, 4, 13 Kleinschalig kamperen o10020002, 4, 8, 13, 14 Bed & breakfast o502, 4, 13 Recreatief nachtverblijf o3002, 4, 13 Kampeerboerderij V4001, 2, 4, 13, 14 Kleinschalige horecagelegenheid o1002, 4, 7, 13, 14 Sociale nevenfunctie (resocialisatie, therapie, gehandicaptenzorg) V1001, 2, 4, 13, 14 Museum/tentoonstellingsruimte V20010001, 2, 4, 10, 13, 14

13 Nevenfuncties onder voorwaarden vrijstelling - belangen natuur, landschap & cultuurhistorie - gevolgen omliggende agrarische bedrijven - milieubeschermingsgebieden - aard en omvang wel/niet alleen in bestaande bebouwing grootte van een buitenrijbaan voorzieningen en parkeren verkeerssituatie oppervlak kleinschalige horecagelegenheid/bed & breakfast

14 conclusie •Buitengebied is belangrijk –voor de boterham van de boer –voor de recreatie van de stedeling

15 conclusie •Band boer en stedeling verbeteren –groene diensten –recreatieve mogelijkheden

16 conclusie •Ondersteuning overheid door: –financiering –regelgeving  kansen bieden i.p.v. verbieden boer, burger en gemeente


Download ppt "De toekomst van het buitengebied boer, burger en gemeente Janneke Zevenbergen, voorzitter Rietgors."

Verwante presentaties


Ads door Google