De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Almelo bestemmingsplan buitengebied informatieve raad 13 februari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Almelo bestemmingsplan buitengebied informatieve raad 13 februari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Almelo bestemmingsplan buitengebied informatieve raad 13 februari 2007

2 Aanleiding Samenvoegen 5 bestemmingsplannen tot 1 Actualiseren bestemmingsplannen Verwerken actueel beleid Nieuwe Wet ruimtelijke ordening aanleiding – kaders – systematiek – instrumenten – beleid

3 Beleidskaders bestemmingsplan Europa Rijk Provincie Waterschap Gemeente LTO Recron MKB Landschap Overijssel Heemkundige kring Dorpsraden Burgers Meer concreet: –Wet ruimtelijke ordening (nieuw) –Milieuwetgeving –Streekplan Overijssel + uitwerkingen –Reconstructieplan –Masterplan Almelo –Lopende ontwikkelingen buitengebied –Gemeentelijke deelnota’s –Vigerende bestemmingsplannen aanleiding – kaders – systematiek – instrumenten – beleid

4 Wet Ruimtelijke Ordening bevorderen duurzame toekomst koppeling ruimtelijke besluitvorming en ontwikkelingsgericht beleid verbeterde besluitvorming meer aandacht voor handhaving toereikende bevoegdheden actuele bestemmingsplannen scheiding beleid en normstelling gebruik nieuwe technologie aanleiding – kaders – systematiek – instrumenten – beleid

5 Functies bestemmingsplan 1.Beschermen bestaande waarden en belangen 2.Mogelijk maken gewenste ontwikkelingen aanleiding – kaders – systematiek – instrumenten – beleid

6 Bescherming ontwikkeling

7 “Behoud door ontwikkeling” Functieverandering toestaan Nevenactiviteiten Niet-agrarische bedrijvigheid Vrijkomende (agrarische) bebouwing - naar wonen - naar werken - recreatie Verevening? aanleiding – kaders – systematiek –instrumenten – beleid

8 Systematiek Flexibiliteit en ontwikkeling in bestemmingsplan Ruime doeleindenomschrijving Ruime vrijstellingsmogelijkheden Generiek beleid versus maatwerk Juiste inzet van instrumentarium aanleiding – kaders – systematiek –instrumenten – beleid

9 Juiste inzet instrumentarium “Mooie muziek wordt gemaakt met een samenspel van de juiste instrumenten” aanleiding – kaders – systematiek – instrumenten – beleid bij recht toestaan tijdelijke vrijstelling vrijstelling art. 19 WRO wijzigingsbevoegdheid partiële herziening aanlegvergunningenstelsel welstand algemene plaatselijke verordening Stank verordening privaatrechtelijke overeenkomst

10 Discussie thema’s vanavond 1.Begrenzing plangebied 2.Bedrijven (niet-agrarisch) 3.Recreatiewoningen (Tusveld) 4.Maatvoering burgerwoningen 5.Agrarische bouwblokken 6.Hergebruik (Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen) aanleiding – kaders – systematiek – instrumenten – beleid

11 Bedrijven (niet-agrarisch) Bestaande bedrijven (vigerend BP) worden bestemd Eénmalig 15% (ruimtelijke) uitbreiding toestaan, of niet? Nieuwvestiging is niet toegestaan (uitzondering voor vestiging in VAB’s) Wat voor bedrijven wil de gemeente toestaan? (als gevolg van omschakeling en hergebruik) streekproductenkantoorrestaurantmachinebedrijfnieuwvestiging

12 Burgerwoningen Bestaande burgerwoningen worden bestemd max. 750 m 3 (m.u.v. kleine woningen) max. 75 m 2 bijgebouwen hoe omgaan met paardenbak bij burgerwoningen? wel/geen kleinschalig kamperen bij burgerwoningen? Geen nieuwe burgerwoningen m.u.v. hergebruik VAB’s en Rood voor Rood woningen kleine woningmonumentale woninggrote woningwoning uitbreiding nieuwbouw

13 Recreatiewoningen Permanent bewoonde recreatiewoningen als woning bestemmen? maatvoering kleine woningen begrenzen op 450 m 3. geen nieuwe woningen (m.u.v. hergebruik) nadrukkelijk aandacht begrenzing bestemmingsvlak relatie leggen naar rechten bij woonbestemming: - paardenbak toestaan? - kleinschalig kamperen toestaan? - beroep aan huis toestaan? - toegestane maat bijgebouwen? aanleiding – kaders – systematiek – instrumenten – beleid

14 Agrarisch bouwblok - inpassing

15 aanleiding – kaders – systematiek – instrumenten – beleid Agrarisch bouwblok - verevening

16 Hergebruik Nieuwe functies zorgboerderij revalidatie centrum zorghotel aanleiding – kaders – systematiek – instrumenten – beleid

17 Rood voor Rood Verhogen van de omgevingskwaliteit door bouwrechten in ruil voor sloop. - herbouw op locatie - herbouw elders aanleiding – kaders – systematiek – instrumenten – beleid

18 Buitengebied Almelo 2017?


Download ppt "Gemeente Almelo bestemmingsplan buitengebied informatieve raad 13 februari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google