De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij Bouwrecht week 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij Bouwrecht week 5."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij Bouwrecht week 5

2 Eerst: Terugblik op week 3 en 4

3 Belangrijke vragen (1) 1. Wat is een voorbereidingsbesluit?
2. Wanneer en door wie wordt bestuursdwang toegepast? 3. Wanneer wordt artikel 19, lid 3 WRO toegepast? 4. Wat is een fictieve bouwvergunning?

4 Belangrijke vragen (2) 1. Wat zijn verschillen tussen UAV en AVA?
2. Wat is de betekenis van artikel NBW? 3. Wat zijn belangrijke onderdelen van de Erecode? 4. Wat is een stelpost? 5. Wat is het verschil tussen een KB en een AMvB?

5 Milieuwetgeving Geschiedenis Oorzaken van problemen
Manier van oplossen Primaire milieuproblemen Twee-wegen leer

6 Hoezo milieuvervuiling??
Chemische industrie Agrarische sector Bouwsector Bouwen, gebruiken, slopen (LCA) Transport sector

7 Milieuwetgeving Wet Milieubeheer Bouw- en sloopafval Wet geluidhinder
Wet Verontreiniging Opp.water Asbest

8 Milieuwetgeving, wat merkt de bouw er van?
Geluidsbelasting op gevel max.. Geluid in woning max … Bouwput bemalen alleen met … Lozen van water uit bouwput alleen als… Luchtkwaliteit in betekenende mate beinvloeden…

9 Milieuwetgeving, wat merkt de bouw er van?
Sloopafval beperken, sorteren, afvoeren Bodemgeschiktheidsverklaring Bouwput bemalen alleen met … Lozen van water uit bouwput alleen als… Luchtkwaliteit in betekenende mate beinvloeden…

10 Wet Milieubeheer Streeft naar:
Volledige regeling voor alle milieuplannen en -programma’s van het rijk

11 Verschillende problemen,
Verschillende wetten Situatie Problemen Wetgeving Bouwer wil weg aanleggen naar bouwwerk Materiaal van de weg kan bodem vervuilen Bouwstoffenbesluit Wet Bodembescherming Bouwer wil woningen bouwen op grond waar een fabriek stond Gif in de bodem leidt tot gezondheidsproble-men Wet Bodembescherming Aannemer wil woningen bouwen langs A28 Woongenot vermindert door geluidoverlast Wet Geluidhinder

12 Wet Milieubeheer Plannen: Staat, Provincie en Gemeente Vervaardigen:
Milieubeleidsplan, elke vier jaar Milieuprogramma, jaarlijks

13 Vergunningen Installaties indelen naar: Vergunningplichtig
Niet vergunningplichtig

14 Vergunningen Aanvraag, toetsing aan:
Bestaande toestand milieu en gevolgen Nadelige gevolgen te beperken of voorkomen grenswaarden Geldende milieubeleidsplan Provinciale milieuverordening

15 Vergunningen Weigering: In belang van milieubescherming ALARA-principe
Wijzigen en/of intrekken: Veranderingen in inrichting

16 Wanneer bodemonderzoek?
Twee belangrijke momenten: Aanvraag bouwvergunning nodig voor ontvankelijkheid vrijstelling is mogelijk Verwerving van de grond informatieplicht onderzoeksplicht

17 Bouw- en sloopafval Duurzaam Bouwen
25% van alle afvalstoffen ontstaat tijdens het bouwen, renoveren en slopen Vermindering hiervan: Duurzaam Bouwen

18 Bouw- en sloopafval Maatregelen: Preventief werken Offensief werken
voorkomen Offensief werken doelmatig inzamelen en hergebruiken

19 Preventieve middelen Voorbereiding: Uitvoering: Prefabriceren
Standaardiseren afmetingen materialen (Ver)duurzaam(d) materiaal Uitvoering: Juist inkoopbeleid voeren Goede behandeling grondstoffen Goede maatvoering

20 Offensieve middelen Afval scheiden: Geschikt voor hergebruik
Gevaarlijk Overig

21 Offensieve middelen Afval scheiden: Geschikt voor hergebruik
Puin Metalen Hout Gevaarlijk Overig

22 Geluidhinder voor woongebieden

23 Wet Geluidhinder Doel:
Voorkomen en beperken van geluidhinder in belang van milieu en volksgezondheid Aanpak geluidsoverlast: Bronbestrijding Beperking van de geluidsoverlast Maatregelen ter bescherming ontvanger

24 Water Verontreiniging door bouwen

25 Wet Verontreiniging Opp.wateren
Doel: Tegengaan van (verdere) verontreiniging van oppervlaktewateren Middelen Provincie: Zelf doen Opdragen aan waterschappen Opdragen aan zuiveringschappen

26 Asbest in de bouw

27 Asbestbesluit Verbod gebruik asbest(houdende) producten Verwijdering:
Melden, eventueel vergunning Werkplan Verwijderen door gediplomeerd persoon Afvoeren


Download ppt "Welkom bij Bouwrecht week 5."

Verwante presentaties


Ads door Google