De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plantinga Business Consultancy (PBC) + ENERGIE & MILIEUMANAGEMENT = PBC energie & milieu management bv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plantinga Business Consultancy (PBC) + ENERGIE & MILIEUMANAGEMENT = PBC energie & milieu management bv."— Transcript van de presentatie:

1 Plantinga Business Consultancy (PBC) + ENERGIE & MILIEUMANAGEMENT = PBC energie & milieu management bv

2 ENERGIE EFFICIENCY ALS TOOL OFF BUSINESS

3 MILIEU(ZORG) IS DE KATALYSATOR VAN DE (WERELD)ECONOMIE

4 UITSPRAAK VN ( VERENIGDE NATIES) Overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen door de mens leidt tot onherstelbare schade aan het milieu. Mens, Flora en Fauna.

5 WAT IS HET MILIEU ONS WAARD? ER OVERLIJDEN IN NEDERLAND JAARLIJKS 4000 MENSEN DOOR SCHADELIJKE GASSEN VAN AUTO’S HET KLIMAAT IS STRUCTUREEL VERSTOORD DOOR TE VEEL SCHADELIJKE GASSEN BIJ OPWEKKING ENERGIE, ETC. BODEM WORDT DOOR NEERSLAG SCHADELIJKE GASSEN (ONHERSTELBAAR?) ZWAAR VERVUILD

6 MILIEUWETGEVING DUURZAME ENERGIE (MER) LANDBOUW, VEETEELT, BOLLEN, ETC. VERVOER, ETC. BEDRIJVEN

7 BENCHMARKING (GROTE PROCESSEN/PROCESINDUSTRIE & OVERHEID) MEERJARENAFSPRAKEN (BRANCHES & OVERHEID) WET MILIEUBEHEER (INDIVIDUELE BEDRIJVEN/BRANCHES & OVERHEID)

8 WET MILIEUBEHEER(Wmb) AANVRAAG VERGUNNING LUCHT GELUID, TRILLING EN LOGISTIEK BODEM AFVALSTOFFEN OVERIGE INRICHTING GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN ENERGIE

9 ENERGIE (EFFICIENCY) IN DE MILIEUVERGUNNING ENERGIEONDERZOEK BEVOEGD GEZAG ENERGIEBESPARINGSPLAN PLAN VAN AANPAK

10 ENERGIEONDERZOEK GEBOUWEN PROCESSEN, INSTALLATIES EN VOORZIENINGEN ENERGIEBALANSEN TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

11 GEBOUWEN BOUWJAAR HOOFD – EN NEVENFUNCTIE LIGGING OPPERVLAKTE(BVO), INHOUD, VERDELING EN VORM BESCHRIJVING SCHIL TOCHTWERING EN ISOLATIE

12 PROCESSEN, INSTALLATIES EN VOORZIENINGEN KETELHUIS & INSTALLATIES VENTILATIE & AC & VERLICHTING WATER APPARATUUR & BIJZONDERE INSTALLATIES REGELAPPARATUUR & STRATEGIE

13 ENERGIEBALANSEN VERWARMING / VENTILATIE PRODUCTIEPROCES APPARATUUR KOELING KETELTYPE VERLICHTING & KANTOOR DIVERSEN

14 TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN CLASSIFISERING VAN DE MAATREGELEN SOORT MAATREGEL BEOORDELING CATEGORIEINDELING ECONOMISCH RENDEMENT TERUGVERDIENTIJDEN

15 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN AANZET TOT PLAN VAN AANPAK TE GEBRUIKEN ENERGIESOORTEN DE ZEKER UIT TE VOEREN MAATREGELEN VOORLOPIGE PRIORITEIT EN PLANNING VOOR HET UITVOEREN GEKOZEN MAATREGELEN

16 VOORDEEL VERGUNNING WET MILIEUBEHEER (Wmb) EEN DOOR HET BEVOEGD GEZAG GEACCORDEERD ENERGIE BESPARINGSONDERZOEK EEN OPTIMAAL, OP DE NIEUWSTE TECHNIEKEN AFGESTEMD, ENERGIE-BESPARINGSPLAN EEN ECOMISCH EN TECHNISCH AFGEWOGEN UITVOERINGSPLAN

17 NAASTLIGGENDE VOORDEEL VERGUNNING Wmb ZICHT OP ENERGIE INKOOP DUURZAME ENERGIEOPWEKKING ENERGIETRANSPORT ENERGIE EFFICIENCY PROCESOPTIMALISATIE OUTSOURCING PROCESBEWAKING


Download ppt "Plantinga Business Consultancy (PBC) + ENERGIE & MILIEUMANAGEMENT = PBC energie & milieu management bv."

Verwante presentaties


Ads door Google