De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADVIESBUREAU CEES VERKADE.NL Projectadvisering – Training - Mediation.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADVIESBUREAU CEES VERKADE.NL Projectadvisering – Training - Mediation."— Transcript van de presentatie:

1 ADVIESBUREAU CEES VERKADE.NL Projectadvisering – Training - Mediation

2 Waarschuwen hulpdiensten en overige betrokkenen.  Brandweer  Regionale deskundige ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen ROGS/AGS  Politie  GHOR/GGD  Gemeente 2

3 Waarschuwen hulpdiensten en overige betrokkenen.  Eigenaren, huurders, exploitanten  Asbestdeskundige DIA/SC 540  Laboratorium  Asbestdeskundige SC 530  Meerdere instanties afhankelijk van Categorie brand 3

4 Instellen CoPI.  Brandweer vormt een Commando Plaats Incident (CoPI)  Deelnemers: Gemeente BWT/Milieu/Communicatie  Politie  GHOR/GGD  Asbestdeskundige SC 530/540  Eigenaar en anderen 4

5 Coordinatie Plaats Incident.  Coordinatie bij brandweer tot aan stabilisatie brand.  Daarna Coordinatie bij gemeente BWT/Milieu. 5

6 Gemeente is eindverantwoordelijk.  Inventarisatie (in het verspreidingsgebied).  Opruimen asbest.  Eigenaar verplichten tot opruimwerkzaamheden.  Nadere voorlichting bevolking (samen met GHOR/GGD). 6

7 Gemeente is eindverantwoordelijk.  Controle op de uitvoering.  Opdracht tot schoonmaak openbaar gebied.  Toepassen bestuursdwang.  Eindinspectie. 7

8 Maatregelen tegen emissies.  Onmiddellijke emissie van vezels uit de brandhaard – primaire emissie.  Latere emissie van vezels uit materialen – secundaire emissie.  Beperking primaire emissie door waterschermen  Voorkomen/beperken secundaire emissie – afzetting/nathouden/direct opruimen. 8

9 Opruimen van asbestresten.  Afhankelijk van categorie brand.  Cat. I en II – waarschijnlijk geen spoed  Cat. III – spoed/binnen enkele dagen  Bepalend is het risico voor de volksgezondheid en verspreidingsrisico.  Advies: GHOR/GGD 9

10 Opruimen van asbestresten.  Openbaar gebied – opdracht meestal gemeente  Eigenaar, huurder, exploitant afgebrand bouwwerk, object of inrichting  Bevoegd gezag dwingt opdrachtverlening af door toepassing bestuursdwang. 10

11 Asbestinventarisatie/Rapport.  Vastgesteld is dat het om asbest gaat d.m.v. monsterneming en analyse.  Indicatieve bepaling verspreidingsgebied d.m.v. categorie-indeling.  Inventarisatie door asbestinventariseerder(s).  Bepaling hecht- of niet-hechtgebonden asbest. 11

12 Asbestinventarisatie/Rapport.  Inventarisatie van de brandhaard.  Verharde en onverharde ondergrond.  Daken/goten.  Achter open ramen en deuren.  Uitvoering inventarisatie en opstellen rapport door SC 540 bureau. 12

13 Procedure opdrachtverlening opruimwerkzaamheden.  Opruimen door SC 530 bedrijf.  Geen opruiming door particulieren.  Sloopvergunning slopen restanten bouwwerk.  Geen vergunning opruimen (rapen of stofzuigen).  Bij een aanschrijving geen sloopvergunning. 13

14 Opruimwerkzaamheden.  Verwijderen/opruimen uit brandhaard.  Zichtbare asbestmaterialen op verharde/niet verharde ondergrond.  Speciale zuigwagens en of stofzuigers  Rapen/schoonspuiten.  Advies bij gewassen. 14

15 Juridische aspecten, kosten en verzekering. Initiatief tot het treffen van maatregelen:  Openbare wegen: gemeente/provincie/rijkswaterstaat.  Wm inrichting: ongewoon voorval drijver inrichting.  Eigenaar bouwwerk: aanschrijving treffen van voorzieningen Woningwet/bouwverordening.  De staat van open erven en terreinen: aanschrijving woningwet/bouwverordening.  Cat. I, II, III zijn hierin belangrijk! 15

16 Juridische aspecten, kosten en verzekering. Kosten besparende saneringsmaatregelen:  Opruimtechnieken.  Avond en weekend in dringende gevallen.  Zinvolle metingen.  Asbestafval scheiden van ander afval. 16

17 Juridische aspecten, kosten en verzekering. Verhalen van de kosten:  Middels aanschrijving art. 17.1 e.v. Wet milieubeheer.  Middels aanschrijving art. 13 e.v. Woningwet.  Middels civiel- rechtelijke procedure. 17

18 Juridische aspecten, kosten en verzekering. Verzekeringsaspecten:  Saneringskosten (reinigen bodem, grond en opp.water).  Opruimingskosten ( opruimen onroerende en roerende goederen).  Max. 10% van de verzekerde som! 18

19 Afval.  Asbesthoudend afval gescheiden van ander afval.  Bouw- en sloopafval, grond en puin vermengd met asbest.  Reinigen afval van asbest.  Bewijslast. 19

20 Eindcontrole.  Eindbeoordeling buitensituatie door visuele inspectie o.b.v. NEN 2990.  Eindbeoordeling binnenruimtes door monsteranalyse laboratorium o.b.v. NEN 2990. 20

21 Nazorg – Fase D.  Voorlichting aan bevolking afsluitend.  Verslaglegging/rapportage.  Beeindiging bestuursdwang.  Evaluatie.  Brandweer/Politie/Gemeente/GHOR-GGD 21

22 Deskundigen.  Asbestdeskundige (SC540 bureau/SC 530 bedrijf).  Laborant geaccrediteerd laboratorium.  Regionale Officier Gevaarlijke Stoffen (ROGS).  Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS).  Verzekeringsexpert  Adviseur Milieu ongevallendienst RIVM. 22

23 Voorlichting en communicatie.  Wat is er precies gebeurd (afhankelijk cat. brand).  Wat zijn de risico’s van de vrijgekomen stoffen.  Welke maatregelen worden genomen om risico’s te beperken.  Wat is het resultaat van de reeds getroffen maatregelen 23

24 Voorlichting en communicatie.  Welke acties kan de burger zelf ondernemen.  Bij wie en waar kan men terecht met vragen.  Onderzoek naar asbest in verspreidingsgebied.  Schoonmaakoperatie.  Eindrapportage/Sluiten dossier. 24


Download ppt "ADVIESBUREAU CEES VERKADE.NL Projectadvisering – Training - Mediation."

Verwante presentaties


Ads door Google