De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan … de bouw van 2 woningen voor elk zes personen en 17 woonzorgeenheden aan de Dr. Schaepmanlaan 33 te Waalwijk Informatieavond 26 september 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan … de bouw van 2 woningen voor elk zes personen en 17 woonzorgeenheden aan de Dr. Schaepmanlaan 33 te Waalwijk Informatieavond 26 september 2007."— Transcript van de presentatie:

1 aan … de bouw van 2 woningen voor elk zes personen en 17 woonzorgeenheden aan de Dr. Schaepmanlaan 33 te Waalwijk Informatieavond 26 september 2007

2 Agenda 1. Opening door Helma van de Pluijm, wijkcoordinator en voorzitter 2. Inleiding door wethouder Riné van Dongen (gemeente Waalwijk) 3. Uiteenzetting bouwplan door Jorg van de Sanden (WSG) /Peter van Galen (Bouwkundig ontwerp- en tekenbureau P. van Galen) 4. Uiteenzetting gebruik van het pand door Johan Remmers (ASVZ) 5. Toelichting invulling buitenruimte / herinrichting openbaar gebied door Eelco Eilander (gemeente Waalwijk) 6. Uiteenzetting procedures vrijstelling artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en ontheffing Wet geluidhinder door Eelco Eilander (gemeente Waalwijk) 7. Pauze 8. Rondvraag

3 2. Inleiding •Voormalige noodkerkgebouw; •Tot voor kort in gebruik als burgerwoning met kantoorruimte; •Nu beoogde locatie voor 2 zorgwoningen voor elk zes personen en 17 woonzorgeenheden.

4 3. Initiatiefnemer WSG

5 4. Gebruiker ASVZ

6 5. Inrichting huidige buitenruimte (1) •25 parkeerplaatsen; •7 bolaccacia’s; •Drempel in de weg; •Geen scheiding parkeervakken en trottoir; •Twee paden aan weerszijden van het pand;

7 5. Inrichting nieuwe buitenruimte (2) •18 parkeerplaatsen langs de weg; •19 parkeerplaatsen naast pand, Totaal 37 parkeerplaatsen, dus 12 plaatsen extra •Waarvan 4 gereserveerd voor medewerkers van de gebruiker, rest dubbelfunctie; •bomen die passen in het straatbeeld, tussen de parkeerplaatsen; •Voortuintjes voor de twee zorgwoningen; •Uitrit parkeerterrein op de drempel; •Scheiding parkeervak en trottoir; •Twee paden langs het perceel blijven behouden; •Brandgang achter bergingen;

8 5. Buitenruimte (3)

9 6. Bouwvergunning, vrijstelling en ontheffing vereiste vergunningen: 1)Bouwvergunning art. 40 Woningwet; 2)Vrijstelling art. 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening; 3)Ontheffing art. 83 Wet Geluidhinder.

10 Bestemmingsplan Woonwijken •Bestemming: dienstverlening; •Gebruik: –Dienstverlenende bedrijven; –Bedrijfswoningen; –Bijgebouwen; –Groenvoorziening; –Parkeren; –Wegen, straten, voet- en rijwielpaden; –Bouwwerken geen gebouwen zijnde en –In beperkte mate detailhandel; •Bebouwing: –binnen bouwvlak; –goothoogte 4 meter; –nokhoogte 8 meter en –100% volgebouwd.

11 Strijdigheid bestemmingsplan •Gebruik: –Een woonzorgcomplex valt niet onder de definitie van dienstverlenend; •Bebouwing: –Overschrijding bouwvlak door hoofdgebouw aan de voorzijde en zijkanten; –Overschrijding goot- en nokhoogte.

12 Vrijstelling art. 19, tweede lid Wet op de Ruimtelijke Ordening •Ruimtelijke onderbouwing; •Publicatie in “de Maasroute”; •ter inzage voor een ieder voor het indienen van zienswijzen (schriftelijk of mondeling); •Zes weken; •Beoordeling zienswijzen door college; •Beslissing op verzoek om vrijstelling en aanvraag bouwvergunning;

13 Ontheffing art. 83 wet geluidhinder •Voorkeursgrenswaarde op de buitengevel: –48 dB; •Maximaal toegestane waarde op de gevel: –63 dB •Berekende waarde op de nieuwe gevel Dr. Schaepmanlaan 33: –59 dB; •Oorzaak: wegverkeerslawaai anno 2007 •Oplossing: –Ontheffing Wet Geluidhinder voor dit bouwplan verlenen; –Instellen 30 km-zone voor de hele straat (toekomst). •Procedure ontheffing: zie vrijstelling WRO

14 7. Pauze

15 8. Rondvraag Gelegenheid voor vragen en opmerkingen

16 9. Afsluiting


Download ppt "Aan … de bouw van 2 woningen voor elk zes personen en 17 woonzorgeenheden aan de Dr. Schaepmanlaan 33 te Waalwijk Informatieavond 26 september 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google