De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma informatieavond Kromhout Woensdag 17 december 2008 19.30 – 21.30 uur Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, Dordrecht 19.30 – 19.45 uurInloop 19.45 –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma informatieavond Kromhout Woensdag 17 december 2008 19.30 – 21.30 uur Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, Dordrecht 19.30 – 19.45 uurInloop 19.45 –"— Transcript van de presentatie:

1 Programma informatieavond Kromhout Woensdag 17 december 2008 19.30 – 21.30 uur Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, Dordrecht 19.30 – 19.45 uurInloop 19.45 – 19.50 uurWelkom door gespreksleider Stefan Rutte 19.50 – 20.00 uurToelichting op de plannen door wethouder Ferdinand van den Oever 20.00 – 20.20 uurUitleg varianten door projectleider B2 07 Projectontwikkeling VOF 20.15 – 20.30 uurPauze en gelegenheid tot indienen van vragen bij gespreksleider 20.30 – 21.20 uurVragen/interview door gespreksleider aan wethouder en projectleider 21.20 – 21.30 uurConclusies 21.30 uurAfsluiting door gespreksleider

2 Ontwikkeling Van Damme terrein Kromhout

3 Waarom een parkeergarage? • Parkeerdruk in de binnenstad hoog, neemt de komende jaren toe, o.a. door ontwikkeling Hofkwartier. • Aan oostzijde binnenstad behoefte aan circa 1000 parkeerplaatsen. • Verkeer wat uit oosten komt aan oostzijde binnenstad opvangen. Verkeersdruk op wegen rondom centrum hierdoor verminderen.

4 Een stukje geschiedenis • 1998 motie gemeenteraad onderzoek naar parkeergarages in noordoostelijk deel binnenstad. Locatie Kromhout aangewezen als mogelijke locatie. • 2005 ontwikkeling parkeergarage Kromhout lijkt op korte termijn niet mogelijk. Inzetten op ontwikkeling parkeergarage Steegoversloot. Mocht ontwikkelaar locatie Kromhout aan kunnen kopen dan opnieuw besluiten tot verdere ontwikkeling parkeergarage. • 2008 ontwikkelaar koopt locatie Kromhout aan. • 2008 collegebesluit realisatie parkeergarages Steegoversloot en Kromhout.

5 Wat is het beleid? • Structuurvisie Dordrecht 2020 • Verkeersplan Schil • Mobiliteitsplan • Bestemmingsplan Schil Oost 2008

6 Wat wordt er gerealiseerd? • Ontwikkelaar realiseert woningen/appartementen (inclusief benodigde parkeerplaatsen) en openbare parkeergarage. • Totaal 530 parkeerplaatsen (130 parkeerplaatsen t.b.v. woningen en 400 openbare parkeerplaatsen).

7 Hoe is de parkeergarage bereikbaar? • Aanrijdroute parkeergarage over de Noordendijk (Mobiliteitsplan en onderzoek Goudappel Coffeng). • Kromhout toegang tot parkeergarage, overige deel doodlopend (voorkomen sluipverkeer).

8

9 Wat zijn de randvoorwaarden? • Vigerend bestemmingsplan Schil Oost (2008) • Voor realisatie ondergrondse parkeergarage herziening bestemmingsplan nodig • Ontwikkeling moet een hoog kwaliteitsniveau hebben, aansluiten op bestaande bebouwing • Behoud schoorsteen • Gemiddelde bebouwingshoogte van 13 meter • In- en uitgang parkeergarage voor voetgangers op kop van bouwblok aan Sint Jorisweg

10

11

12

13 Wat is de rolverdeling? • Ontwikkeling locatie door ontwikkelaar • Gemeente toetst ontwikkeling aan beleid en bestemmingsplan • Gemeente naar verwachting eigenaar en exploitant garage

14 Planning • 2009 opstellen ontwerp woningen en parkeergarage + starten benodigde procedures (inclusief inspraak) • 2010 verwachte start bouw • 2011 verwachte oplevering woningen en parkeergarage • Funderingsherstel wordt in planning project meegenomen

15


Download ppt "Programma informatieavond Kromhout Woensdag 17 december 2008 19.30 – 21.30 uur Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, Dordrecht 19.30 – 19.45 uurInloop 19.45 –"

Verwante presentaties


Ads door Google