De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeersplan Binnenstad. Programma 20.00 uur: opening door voorzitter 20.05 uur: wethouder C.A. van der Maat 20.10 uur: toelichting op verkeersplan de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeersplan Binnenstad. Programma 20.00 uur: opening door voorzitter 20.05 uur: wethouder C.A. van der Maat 20.10 uur: toelichting op verkeersplan de."— Transcript van de presentatie:

1 Verkeersplan Binnenstad

2 Programma 20.00 uur: opening door voorzitter 20.05 uur: wethouder C.A. van der Maat 20.10 uur: toelichting op verkeersplan de heer S. Doeland 20.30 uur: vragen/reacties/opmerkingen 21.30 uur: afsluiting

3 Verkeersplan Binnenstad

4 Geschiedenis Waarom een nieuw verkeersplan? Start opstelling verkeersplan Wat staat er in het verkeersplan? Hoe gaat het nu verder? Verkeersplan Binnenstad

5 Geschiedenis Nota Verkeer en parkeren Binnenstad, oktober 2000 Verbetering van de kwaliteit van de historische binnenstad: Betere bereikbaarheid; Minder overlast in woonstraten; Meer parkeerplaatsen; Versterking van het historische karakter; Verbetering van het winkelcentrum; In een autoluwe omgeving.

6 Nota Verkeer en Parkeren Minder verkeer door de binnenstad Minder zoekverkeer binnenstad Lichte stijging verkeer door totale gemeente Toename van verkochte parkeertijd

7 Waarom een nieuw verkeersplan? Nota verkeer en parkeren bijna 8 jaar oud Nota grotendeels uitgevoerd Geleidelijke toename parkeerdruk vergunninggebieden Nieuw beleid op andere vlakken Tijd voor nieuw verkeersbeleid naar de toekomst

8 Verkeersplan Binnenstad

9 Beginspraak Raakvlakken met andere beleidsnota’s Raakvlakken met overige projecten in de binnenstad Inventarisatie verkeersgegevens Start opstelling verkeersplan

10 Beginspraak

11 Raakvlakken met andere beleidsnota’s Stadsvisie Nota Toerisme Detailhandelsnota Havenplan Masterplan Hoofdinfrastructuur Bestemmingsplan Horecanota

12 Raakvlakken met overige projecten Wonen boven winkels Oostereiland Vale Hen Locatie oude schouwburg Taskforce Ruimtewinst Stationsgebied

13 Inventarisatie verkeersgegevens Verkeerstellingen Verkeersmodel 2020 Parkeertellingen vergunning en betaald Ongevallen analyse

14 Verkeerstellingen

15 Verkeersmodel 2020

16 Parkeertelling vergunninggebieden

17 Parkeertelling betaalde gebieden

18 Ongevallen analyse

19 Wat staat er in het verkeersplan? Op basis van voorgaande gegevens kijken naar de toekomst Doelstellingen NVP gaan deels door naar Verkeersplan Binnenstad

20 Parkeerruimte bieden aan houders van parkeervergunning

21 Wonen boven winkels

22 Nota Toerisme

23 Munnickenveld

24 Totaaleffect

25 Verminderen parkeerdruk

26 Opdeling gebied Centrum in 2 nieuwe gebieden Nieuw gebied Grote Waal Opdeling gebied Oost in 3 nieuwe gebieden Parkeervrij maken Munnickenveld Omzetten betaalde plaatsen Spoorstraat en Noorderstraat naar vergunning

27 Verminderen parkeerdruk Bij nieuwbouw in principe voorzien in eigen parkeerbehoefte Stimuleren initiatieven voor “autodelen” Blijven zoeken naar alternatieve parkeermogelijkheid op binnenterreinen Beter benutten van alternatieven

28 Tegengaan ongewenst parkeren in omliggende wijken Geen aanpassing vergunninggebieden Hoorn-Noord/Venenlaankwartier Instelling vergunninggebied Grote Waal Regelmatig vastleggen parkeersituatie Grote Waal

29 Vergunningtarieven Vergunningplaats op openbare weg kost circa 350 euro per jaar Hoorn heeft lage tarieven in vergelijking met vergelijkbare gemeenten Verhoging tarief bewonersvergunning in 2 stappen naar 100 euro per jaar Huidige vergunningsoorten blijven bestaan

30 Betaald parkeren Op dit moment voldoende plaats beschikbaar Kort, middellang en lang parkeren Aanpassing van maximaal 1 naar 2 uur werkt goed Bezetting parkeergarage beter Geen aanpassing tarieven betaald parkeren

31 Overige doelstellingen Handhaven huidige situatie zoekverkeer Eenduidig systeem voor berijden van voetgangersgebieden Hoeveelheid (doorgaand) verkeer Parkeren bezoekers aan rand van de stad Herinrichten Nieuwland (oostzijde) tot voetgangersgebied

32 Zwaar verkeer in afzonderlijke nota vierde kwartaal 2008 Overige doelstellingen

33 Aanpassingen ongevallen locaties Hoge Vest/Breed/Westerdijk Breed/Achterom Breed/Veemarkt Koepoortsplein/Achterstraat Gedempte Turfhaven/Gouw/Nieuwland

34 Roode Steen Huiskamer van de binnenstad Horecaplein Autoverkeer belemmering Versterken verblijfsklimaat Afsluiting in weekenden in de zomermaanden Betreft ook aangrenzende delen van West, Kerkstraat en Grote Oost

35 Roode Steen Uitwerking separaat project Verkeerstellingen tijdens evenementen in juli 2008 Besluitvorming over Horecanota en bestemmingsplan binnenstad Voorbereiding/uitwerking verkeersbesluit in 2009 Daadwerkelijke afsluiting voorjaar 2010

36 Hoe nu verder? Verwerken en bundelen reacties Vaststelling definitief verkeersplan door college Behandeling verkeersplan in raadscommissie Vaststelling verkeersplan door de raad In het najaar

37 Vragen/reacties/ opmerkingen/suggesties


Download ppt "Verkeersplan Binnenstad. Programma 20.00 uur: opening door voorzitter 20.05 uur: wethouder C.A. van der Maat 20.10 uur: toelichting op verkeersplan de."

Verwante presentaties


Ads door Google