De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ontwikkelingen Structuurvisie en Centrumvisie Ermelo Algemene Ledenvergadering 1 februari 2010 Jan van Eijsden en Ronald van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ontwikkelingen Structuurvisie en Centrumvisie Ermelo Algemene Ledenvergadering 1 februari 2010 Jan van Eijsden en Ronald van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie ontwikkelingen Structuurvisie en Centrumvisie Ermelo Algemene Ledenvergadering 1 februari 2010 Jan van Eijsden en Ronald van Veen

2 Programma • Strutuurvisie • Centrumvisie • Discussie (onder leiding van Alex Hekstra) • Vragen

3 Structuurvisie Ermelo Van Macro naar Micro • Structuurvisie • Gebiedsvisie • Bestemmingsplannen • Vergunning

4 Structuurvisie Ermelo • Een doordachte visie op de toekomst • Een beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst (2025)

5 Structuurvisie Ermelo Stappenplan 1.InventarisatieKenschets 2.HoofdrichtingScenario’s 3.Concept Structuurvisie 4.Formele inspraak

6 Structuurvisie Ermelo • Inspiratiebronnen (bedrijfsleven, instellingen, recreatie, centrumgebied, burgers) • Richtinggevend (werkgelegenheid, bevolkingsopbouw, woningbouw, Veluwe- massief) • Nieuw beleid

7 Kenschets Ermelo Een inventarisatie van de huidige situatie in Ermelo en de te verwachten ontwikkelingen • Een groene, zorgzame gemeente • Bijzondere positie in de regio • Goed bereikbaar • Rijke Historie • Nog geen krimp, wel vergrijzing • Economische pijlers: zorg, recreatie en toerisme

8 Dilemma's • Dynamiek opzoeken of juist niet? (Gericht op economische groei, aanhaken bij Harderwijk, regiofunctie, verstedelijking en bevolkingstoename) • Wel/geen focus op huidige identiteit en waarden? (Gericht op bestaande kwaliteiten en waarden Ermelo) • Mate van sturing (Ambiteus bestuur is richtinggevend of initiatieven vanuit de samenleving = faciliterende overheid) • Bepalende ruimtelijke structuur of spelregels (Duidelijke ordening van functies of Spelregels/voorwaarden om functies toe te staan)

9 Scenario’s •Dilemma's worden vertaald naar 3 scenario’s •Rekeninghoudend met effecten op: woningbouwopgaven, het landschap, energiedoelstelling, algemene voorzieningen, recreatie en toerisme, zorg en welzijn •Brede scenariodiscussievisie op hoofdlijnen voorkeursrichting CONCEPT STRUCTUURVISIE

10 Concept Structuurvisie • Prognose juni 2011 • Mogelijkheid tot inspraak voor burgers (na zomerreces)

11 Centrumvisie Ermelo • Onderdeel van Structuurvisie • Proces: Traject Burgerparticipatie 2010 • Klankbordgroep: Adviesorgaan voor de raad • Kaderstelling: Inbedding in de structuurvisie • Aandachtsgebieden

12 Aandachtsgebieden Centrum Ermelo • Parkeren • Verkeer • Volkshuisvesting en leefbaarheid • Branchering en commerciele voorzieningen • Horeca, evenementen en toerisme • Ruimtelijke inrichting en groen

13 Parkeren • Op en onder het Marktplein • Chevalierlaan • Ontwikkelingen Hema en De Enk

14 Verkeer • In een 8 afwikkelen (circulatie) • Fietsvriendelijk

15 Verkeer • Eenrichtingsverkeer • Doorsteek garage Bakker

16 Volkshuisvesting en leefbaarheid • Wonen in het centrum • Leefbaarheid in relatie tot wonen

17 Branchering • In de lengte ligt de kracht! • Afscheiding door groene rustpunten, pleinen met horeca

18 Horeca, evenementen en toerisme • Aantrekkelijk winkelcentrum • Levendigheid • Overdekte terrassen • Diversiteit • Vaste punten Aandachtspunten: Na winkeltijden en in het weekend, leefbaarheid

19 Hoe kunt u meedoen/denken • Foto’s insturen: www.structuurvisieermelo.nlwww.structuurvisieermelo.nl • Contact houden met de fractie • Meelezen op het raadsnet, www.ermelo.nlwww.ermelo.nl • Gemeentepagina in het Ermelo’s Weekblad

20 Discussie en vragen • Ontwikkelen richting Harderwijk of Putten • Welk scenario mbt de structuurvisie streeft u na? • Hoe denkt u over de ontwikkelingen van het centrum (locatie parkeerplaats, horeca, winkelaanbod, etc.)?


Download ppt "Presentatie ontwikkelingen Structuurvisie en Centrumvisie Ermelo Algemene Ledenvergadering 1 februari 2010 Jan van Eijsden en Ronald van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google