De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Prachtkans voor Sint Pancras Informatiebijeenkomst Sint Pancras.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Prachtkans voor Sint Pancras Informatiebijeenkomst Sint Pancras."— Transcript van de presentatie:

1 Een Prachtkans voor Sint Pancras Informatiebijeenkomst Sint Pancras

2 20:30 uur – 20:35 uurWelkomst woord 20:35 uur – 20:45 uur9 stappen 20:45 uur – 20:55 uurScenario’s 20:55 uur – 21:10 uur MagentaZorg/Vrone 21:10 uur – 21:20 uurProces 21:20 uur – 21:30 uurMogelijkheden 21:30 uur – 21:40 uurWat blijft?/ verandert? Wat betekent dat? 21:40 uur – 22:00 uurVragen? 22:00 uurEinde Programma 17 maart 2011

3 9 stappen naar een PRACHTIG SINT PANCRAS 1. Verkennen 2. Inventariseren Belanghebbende betrekken bij en informeren over planproces Ideeën verzamelen van bewoners over Sint Pancras Inwinnen van informatie, wensen en belangen van betrokkenen 3. Onderzoeken Ordenen van verkregen informatie, wensen en belangen van betrokkenen Onderzoek achterliggende problemen en wensen Analyse van drijvende krachten en beleid en trends   Alle inventarisatie en onderzoek gegevens worden geplaatst op de gemeentelijke website 

4 (vervolg) 4. Visie vormen 5. Strategieën opstellen (verschillende scenario’s) Integrale visie opstellen op basis van wensen, belangen en het inzicht in de achterliggende problemen die worden beschreven in het onderzoeksrapport 6. Hoofdstrategie Keuze gemeenteraad 7. Ontwerpen 8. Realiseren vernieuwd Sint Pancras 9. Continuering monitoring/evaluatie Keuze gemeenteraad 

5 De Geist: Molenhoeve: De IJsbaan: s.v. Vrone: Scenario’s Niet mogelijk i.v.m. ruimtelijke mogelijkheden; wel samenwerking met Molenhoeve/Brede School Niet mogelijk i.v.m. ruimtelijke en verwervings mogelijkheden Mogelijk, niet gewenst wegens nabijheid straalzender Biedt mogelijkheden

6 Omvang zorgvraag Sint Pancras Sint Pancras2010201520202025 Profiel 3 – thuis met zorg 46566878 Profiel 4 – verpleeg- /verzorgingshuis 21253035 Dementerenden, verpleeghuiszorg 18212531 Huidige capaciteit MagentaZorg / De Molenhoeve (verzorgingshuis) is 42 cliënten. Locatie is ongeschikt voor mensen met dementie (groepswonen). Op de huidige locatie is onvoldoende capaciteit om de groei op te vangen. Daarom is nieuwe locatie noodzakelijk voor Sint Pancras.

7 Brede school Sint Pancras Standpunten schoolbesturen: (Atrium, de Blauwe Loper, Tabijn) nieuwbouw scholen; voorkeur op één locatie; locatie centraal; elke school eigen identiteit; brede school: samenwerking en synergie; passend onderwijs en kwaliteit; Geen brede school > alle scholen afzonderlijk nieuwbouw.

8 Op de algemene ledenvergadering van 31 januari jl. hebben de leden besloten; 1.In te stemmen met uitplaatsen, mits; 2.Naar de oostkant van het dorp 3.Maximale eigen financiële bijdrage Vrone €200.000,- voor de accommodatie

9 Proces Gemeenteraad

10 Mogelijkheden uitplaatsen s.v.Vrone

11 Inrichting Vrone terrein (animatie)

12 Wat blijft? Wat blijft op de huidige locatie? De IJsbaan De Geist Natuurmuseum Westflinge Volkstuinenvereniging

13 Wat verandert? Vrone wordt uitgeplaatst (West-zijde) Vrijgekomen locatie: ruimte voor nieuwbouw voor Molenhoeve Multifunctionele samenwerking De Geist, Molenhoeve en Brede school Scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal gaan volgens bredeschool-systematiek samenwerken op één locatie op Vrone-terrein Vrone-terrein: ruimte voor dorpspark Vrijgekomen locaties van Molenhoeve en de scholen: beschikbaar voor woningbouw

14 Wat betekent dat? Dit scenario voldoet aan de gemeentelijke doelstellingen voor een fysieke brede school Maatschappelijke voorzieningen worden in het centrum van het dorp versterkt Openbaar toegankelijk groen hart Structurele verbetering van de verkeerssituatie in Sint Pancras Sportpark een stedelijk karakter: accommodatie, parkeerterreinen, lichtmasten, 2 asfalt velden

15 Sint Pancras

16 Vragen?

17 Dank voor uw inbreng en aandacht. Einde


Download ppt "Een Prachtkans voor Sint Pancras Informatiebijeenkomst Sint Pancras."

Verwante presentaties


Ads door Google