De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen voor een duurzaam Hillegersberg-Schiebroek Bijeenkomst met stakeholders 11 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen voor een duurzaam Hillegersberg-Schiebroek Bijeenkomst met stakeholders 11 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Kansen voor een duurzaam Hillegersberg-Schiebroek Bijeenkomst met stakeholders 11 oktober 2012

2 Introductie •Bregje van de Brand, Matthijs Begheyn - SME Advies •Wat is duurzaamheid? •Rol deelgemeente duurzaamheid •Proces tot hier •Wat gaan we vanavond doen?

3 Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling betekent: “de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” • nu & later • hier & daar

4 People, Planet, Profit

5 www.nudge.nl

6 Rotterdam Climate Initiative

7 Rol deelgemeente bij verduurzamen HiS? 1.Vergunningverlening en handhaving 2.Voorbeeldfunctie 3.Duurzaam beheer woonomgeving 4.Facilitatie  vliegwieleffect

8 1. Vergunningverlening & handhaving •Wettelijke taak •Ook adviseren en stimuleren

9 2. Voorbeeldfunctie •Reeds bestaand beleid in diverse stukken: –Afvalbeleid –Economische gebiedsvisie –Uitgangspunten beleid sociaal –Etc. •100% Duurzaam Inkopen in 2015: –Kantoorgebouwen (nieuwbouw, onderhoud, schoonmaak) –Drukwerk/kantoorartikelen –Elektriciteit en Gas –Groenvoorzieningen –Inhuur diensten –Etc.

10 3. Duurzaam beheer woonomgeving •Ecologische oevers •Waterberging •Ecologisch groenbeheer (meer biodiversiteit)

11 4. Facilitatie  vliegwieleffect -Deze bijeenkomst voor matchmaking -Overheid initieert, markt pakt op -Binnen reguliere projecten staan ambtenaren open voor ideeën en samenwerking wanneer dit een efficiency slag richting duurzaamheid betekent

12 Proces tot nu toe Rotterdam stad •Handboek Rotterdamse Stijl •Programma Duurzaam •Duurzaam Bouwen •Rotterdam Climate Initiative Deelgemeente HiS •Uitvoeringsprogramma •Afvalbeleid •Beeldkwaliteitsplan Kern & Plassen •Speelruimtebeleid •Beleidskader Jeugd •Waterplan •Kadernota Bomenbeleid •Economische Gebiedsvisie •Nota Horecabeleid •Evenementenbeleid •Fietsplan •Uitgangspunten Beleid Sociaal •Visie Kleiweg •Gebiedsvisie •Herijkte convenant wijkaanpak Schiebroek 1. Analyse bestaand beleid

13 Proces tot nu toe 1. Analyse bestaand beleid 2. Ambtelijke bijeenkomst 3. Bestuurlijke bijeenkomst 4. Groslijst

14 Doel vanavond •Verbinden •Inspireren

15 Toelichting werkwijze •Reacties en aanvullingen op reeds verzamelde ideeën •Nieuwe ideeën •Toewerken naar projecten portefeuille Projecten moeten goed scoren op: •3 P’s (people / planet / profit) •Hier  daar •Nu  later

16 Spelregels thematafels •20 minuten per ronde •In totaal 3 rondes •4 thematafels met gespreksleider •Open brainstorm •Iedereen spreekt op persoonlijke titel

17 Thematafels •Duurzame Voorzieningen & Welzijn welzijn / sport / scholen, onderwijs & communicatie •Duurzaam Ondernemerschap ondernemen / evenementen / horeca & recreatie •Leefbaarheid & Duurzame Buitenruimte openbare ruimte & groen / verkeer / afval / water •Duurzame Gebouwde Omgeving bouwen / wonen / energie

18 1.Bestuurlijke en ambtelijke afweging alle input 2.‘Nota kansen voor een duurzaam HiS’ met projectenportefeuille (nu tot voorjaar 2014) -Verantwoordelijke portefeuillehouder -Betrokken organisaties/contactpersonen -Planning en begroting op hoofdlijnen 3.Waar nodig: ambtelijke/bestuurlijke ondersteuning bij uitvoering Hoe nu verder?


Download ppt "Kansen voor een duurzaam Hillegersberg-Schiebroek Bijeenkomst met stakeholders 11 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google