De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HoekscheWaardDuurzaam

Verwante presentaties


Presentatie over: "HoekscheWaardDuurzaam"— Transcript van de presentatie:

1 HoekscheWaardDuurzaam
Aangenaam! HoekscheWaardDuurzaam

2 Een burger-initiatief:
HoekscheWaardDuurzaam maakt zich sterk voor een duurzame toekomst van de Hoeksche Waard

3 Coöperatie Sinds juli 2010 Initiatiefnemers Statuten
In dienst van de leden Certificaten á € 50,- Maximaal 500 certificaten per lid Elk lid heeft 1 stem, ongeacht het aantal certificaten

4 Bestuur Ben Pluimer Jan Verschoor Cees Kooijman
Henk van den Berg (voorzitter)

5 Commissies : Technologie, energie en klimaat » Dick de Bruijne
Grondstoffen, biodiversiteit en consument » Basjan Niemansverdriet Bouwen en milieu » Mart Ros Maatschappelijke betrokkenheid en educatie » Dick Hitzert Marketing en communicatie » Henk van den Berg

6 De pijlers van HoekscheWaardDuurzaam
Technologie energie en klimaat Grondstoffen biodiversiteit en consument Bouwen en milieu Maatschappelijke betrokkenheid en educatie Marketing en communicatie

7 HWD & Technologie, energie en klimaat
Doel: Binnen 5 jaar ‘groene’ aansluitingen in de Hoeksche Waard Via: Aanbieden van voordelige groene energie aan de leden van de Coöperatie. Ondersteuning en advisering bij de aanleg en installatie van duurzame energiebronnen bij particulieren, bedrijven en instellingen in de Hoeksche Waard. Powered by ………………

8 HWD & Grondstoffen, biodiversiteit en consument
Reduceren voedselverspilling HWD wil katalysator zijn voor realisatie van o.a.: in het landschap passende, installaties voor energiewinning uit plantaardige resten (landbouw,natuur) gebruik gewasbeschermings- middelen omlaag brengen gebruik akkerranden stimuleren groene produkten uit Hoeksche waard in en om Hoeksche waard afzetten

9 HWD & Maatschappelijke betrokkenheid en educatie
Het promoten van duurzaamheid bij de (school-)jeugd Opzetten van een kenniscentrum Interactieve website ontwikkelen Organiseren van activiteiten ism………..

10 HWD & Bouwen en milieu Bouwbesluit + voor alle gemeenten in de Hoeksche Waard Cradle tot Cradle Ruim voor 2020 energie neutrale nieuwbouw.

11 HWD doelstelling: Tbv de leden bemiddelen bij de inkoop van duurzame energie. Kennis en krachten bundelen Het duurzaamheidsbesef verhogen in de Hoeksche Waard Een duurzaamheidsplatform zijn voor consumenten, bedrijven en overheden in de Hoeksche Waard Ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van lokale / regionale “energiebedrijven”

12 HWD wil: 8000 aandeelhouders werven binnen 5 jaar
‘groene’ aansluitingen realiseren in de Hoeksche Waard dat de Hoeksche Waard op termijn zelfvoorzienend wordt in energiebehoefte samenwerking met duurzame partners leden voordeel bieden ook via partners maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) stimuleren

13 Financiën/bron van inkomsten
Uitgifte van certificaten á € 50,- (max. 500 certificaten per lid) Initiatieven door samenwerking met duurzame partners Goedkoper groene energie aanbieden Aansluiten bij duurzame projecten in de Hoeksche Waard

14 Partners van HWD Inwoners van de Hoeksche Waard
Bedrijfsleven in de Hoeksche Waard Maatschappelijke organisaties Lokale en provinciale overheid Greenchoice of …

15 Kansen door uw lidmaatschap
Bij een brengen / koppelen: aanwezige (individuele) expertise en initiatieven op het gebied van duurzaamheid Kennis delen Coöperatie is van en voor Hoekschewaarders Op duurzame wijze eenvoudig, goedkoop en betrouwbaar in eigen energiebehoefte voorzien Haalbare doelen stellen

16 Bedreigingen Onhaalbaarheid op korte termijn van menig plan
Veel initiatieven, veel woorden, weinig daden (Procedurele) belemmeringen

17 Deze Hoekschewaarders steunen ons al….
Doet ú ook mee…….?

18 Plan van aanpak Bekendmaken van bestaan HWD & draagvlak creëren
Publiciteits-campagne in de Hoeksche Waard Ledenwerving Samenwerking met duurzame partijen Initiatieven ontwikkelen duurzame energie

19 Het certificaat.

20 maken we de Hoeksche Waard ‘duurzaam’!
Samen maken we de Hoeksche Waard ‘duurzaam’!


Download ppt "HoekscheWaardDuurzaam"

Verwante presentaties


Ads door Google