De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logo, drie kleuren, drie partijen bij betrokken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logo, drie kleuren, drie partijen bij betrokken"— Transcript van de presentatie:

1 Logo, drie kleuren, drie partijen bij betrokken

2 Welkom Eerste bijeenkomst, bij iedereen langsgeweest en mee gesproken, vrijblijvende informatie-bijeenkomst Gerard voorstellen, corien voorstellen

3 Voorstellen Don van Sambeek, voorzitter
Coöperatieve Vereniging “Tot uw Dienst”

4 Coöperatieve Vereniging “Tot uw Dienst”
Ontstaan 2 november 2005 Doel Stimuleren van kleinschalig (zorg)ondernemerschap Persoonlijke dienstverlening d.m.v. het vervullen van de makelaarsfunctie tussen vraag en aanbod. Ontwikkelingen Steeds meer ouderen, zorgvragers en gehandicapten willen zelf de regie voeren Overheidsbeleid Instellingen steeds meer op afstand Laarbeek ouderen en gehandicaptenproof, 3 initiatiefnemers, Don, Jan, Rien Kleinschalig; geen grote organisatie Ondernemerschap; zelfstandig afspraken maken korte lijnen Persoonlijke dienstverlening;zorg op maat

5 Wat is een Coöperatie ? Een moderne ondernemingsvorm
Brengt mensen bijeen met een gemeenschappelijk belang Is gericht op samenwerking Betrokkenheid en solidariteit zijn belangrijke kernwaarden Entreegeld en contributie ook uit pgb te betalen, bewust laag gehouden, zo voor iedereen aantrekkelijk

6 Wat is het doel ? Een onafhankelijke onderneming
in eigendom van en bestuurd door diegenen die er gebruik van maken Een onderneming in verenigingsverband waarbij het gaat om goede economische condities voor de leden Winst is geen doel, maar middel

7 Waarom een Coöperatie ? Schaalgrootte creëren om te kunnen investeren
Realiseren van schaalvoordelen door samen (zorg) in te kopen en zorgverleners te binden Spreiden van risico’s Organiseren van groepsbelangen

8 Samengevat Een samenwerkingsmodel
Eigendom en financiering door de leden (o.a. contributie) Leden bepalen zelf het beleid Leden zijn betrokken bij de activiteiten Leden behartigen gezamenlijk hun belangen

9 “Tot uw Dienst” bemiddelt bij:
Huishoudelijke hulp Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Klussen Aanvraag indicatie WMO en AWBZ

10 Uitgangspunten (1) Zorgvragers betalen de ontvangen zorg uit:
PersoonsGebonden Budget of Eigen inkomsten Zorgvragers betalen zelf de rekeningen Zorgvragers bepalen zelf de dienstverlening We streven naar een geïntegreerd budget gemeente zorgverzekering

11 Uitgangspunten (2) Zorgverleners:
zijn zelfstandig en niet in loondienst van de vereniging functioneren in zelfsturende teams Regelen met de zorgvrager welke tijd en de invulling van de zorgvraag Wijkzusters zijn op de achtergrond beschikbaar

12 Uitgangspunten (3) “Tot uw Dienst” creëert randvoorwaarden
voor zorgvragers en zorgverleners Tarieven worden in overleg tussen zorgvrager en zorgaanbieder vastgesteld (Op verzoek van de leden heeft “Tot uw Dienst” adviestarieven vastgesteld)

13 U hebt zorg nodig, en dan …..?
U meldt zich bij “Tot uw Dienst” “Tot uw Dienst” helpt u bij: aanvragen indicatie bij Centraal Indicatieorgaan Zorg, en/of Gemeente kiezen tussen PersoonsGebonden Budget, of eigen financiële middelen

14 Rol van de Wijkzuster(1)
De wijkzuster gaat op huisbezoek en bespreekt de vraag Bekijkt welke zorgverleners in aanmerking komen Legt contact met zorgverlener en brengt zorgverlener in contact met zorgvrager Zorgvrager maakt zelf afspraken met zorgverlener

15 Rol van de Wijkzuster (2)
Er wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten tussen zorgvrager en zorgverlener Detailafspraken maakt zorgvrager rechtstreeks met zorgaanbieder Bij vragen is “Tot uw Dienst” op de achtergrond aanwezig Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid staan centraal

16 Voordelen van het lidmaatschap voor zorgvrager (1)
Hulp en advies bij aanvragen indicatie en PGB door de wijkzuster Bemiddelen naar zorgverleners Zorg op maat Zelf bepalen wie er bij u thuis komt Zorg op de momenten dat ú dat wilt Geschoolde en deskundige hulpverleners Nadeel is wel, je moet er zelf wat voor doen, maar dan houd je wel zelf de regie in handen

17 Voordelen van het lidmaatschap voor zorgvrager (2)
Hulp bij de “papierwinkel” Verwijzing naar bedrijven waar contracten mee afgesloten zijn voor tuinonderhoud, woningonderhoud etc. Kleine organisatie, korte lijnen!!

18 Voordelen van het lidmaatschap voor zorgverlener
Bemiddeling naar zorgvragers Informatie over zelfstandig ondernemerschap Deskundigheidsbevordering en bijscholing Verwijzing naar bedrijven waarmee contracten zijn afgesloten voor administratieve ondersteuning etc. Weg der geleidelijkheid, Administatiekantoor Artifex Theo Giebels , tuinbedrijf, klusjesmannen 2 manieren om te kunnen werken, zelfstandig ondernemerschap of op uurbasis (drie-dagenregeling)

19 Voordelen voor de samenleving
Een coöperatie brengt mensen bijeen die zelf initiatief nemen De samenwerking met gemeente en lokale organisaties is gericht op de verbinding informele zorg en welzijn en wmo-taken Levert een hoger niveau van welzijn op

20 Ledenaantal Wie zijn de leden? Zorgvragers Zorgverleners
Solidaire leden 1 januari 2013 264 leden

21 Bedankt voor uw aandacht Don van Sambeek


Download ppt "Logo, drie kleuren, drie partijen bij betrokken"

Verwante presentaties


Ads door Google