De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE WMO: kansen of bedreigingen voor de ouderenzorg José Manshanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE WMO: kansen of bedreigingen voor de ouderenzorg José Manshanden."— Transcript van de presentatie:

1 DE WMO: kansen of bedreigingen voor de ouderenzorg José Manshanden

2 Opzet inleiding  Wat is de WMO? Wat beoogt zij?  Hoe kijkt de RMO hier tegen aan?  Wat gaat de ouderenzorg merken van de WMO?  Kansen of bedreigingen?  Hoe kunnen instellingen zich zo goed mogelijk voorbereiden?

3 Wat is de WMO  Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning is ambitieus  Doel is bevorderen participatie van álle burgers 1. Voor mensen met beperkingen 2. Stimuleren van zorgen voor elkaar 3. Betrokkenheid bij beleid en uitvoering  Daarnaast innovatie, beheersing groei en samenhang!

4 Negen prestatievelden  Bevorderen sociale samenhang  Opvoedingsondersteuning  Inform/advies en cliëntenondersteuning  Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers  Bevorderen zelfstandig functioneren  Voorzieningen t.b.v. zelfst. functioneren  Maatschappelijke opvang, VZ, OGGZ

5 Nieuwe sturingsfilosofie  Bestuurlijke vernieuwing?  Andere rol van het rijk………  Horizontalisering: verantwoording afleggen aan burgers en cliënten  Schaalvergroting………  De vraag is hoe breed of hoe smal wil men de WMO benaderen?

6 Voorbeeld pilot Sterrenburg  Voorkomen en terugdringen sociaal isolement  Preventie: burgerschap stimuleren  Signaleren: met kaartje via meldpunt  Oppakken/verwijzen via zorgnetwerk  Activeren door sport/ontspanning, welzijn of zorgactiviteiten  Campagne “niet alleen in Sterrenburg”

7 Wat vindt RMO?  WMO kan situatie voor burgers verbeteren  Participatie bevorderen kan ‘t beste op lokaal niveau vorm krijgen  Herkenbaarheid, kleinschaligheid en betrokkenheid krijgen hier kans  Dienstverlening verbeteren door creativiteit professionals kans te geven  Goede randvoorwaarden belangrijk!

8 Voor een succesvolle WMO  Rijk moet meer stimuleren, dan dirigeren!  Spreken over resultaten i.p.v. aanbod en burger steeds centraal stellen!  Voldoende vrijheid voor gemeenten om te komen tot innovaties  Voldoende financiële middelen!  Inzetten op werkbare rolverdeling aanpalende sectoren

9 Betekenis voor ouderenzorg  Grotere rol voor gemeenten  Eén loket, mantelzorg en thuiszorg…..  Lokale verschillen!!  Innovaties en nieuwe arrangementen  Meer burger en cliëntparticipatie  Meer samenwerken in woon-zorg-zones?  Terugdringen vraag…..?

10 Bedreigingen?  Vernieuwing komt niet van de grond….  Verandering geeft onzekerheden  Geen tijd/prioriteit voor samenwerking  Mensen liggen elkaar niet…….  Stammenstrijd: wie doet wat?  Onvoldoende budget  …….

11 Kansen?!  Betere ondersteuning voor burgers en cliënten  Meer ondersteuning op maat en vraag afgestemd, minder bureaucratie  Grotere betrokkenheid bij zorg en welzijn  Meer integraal beleid  Betere samenwerking tussen instellingen  Meer verbindingen tussen sectoren zoals: wonen, zorg, welzijn en vervoer……

12 Hoe kunnen instellingen zich voorbereiden?  Oriënteren op plannen gemeenten en regio’s  Zoeken naar afstemming  Meedenken over vragen en oplossingen  Samenwerken!  Stimuleren burgerschap/cliëntparticipatie  ……..?.........


Download ppt "DE WMO: kansen of bedreigingen voor de ouderenzorg José Manshanden."

Verwante presentaties


Ads door Google