De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

April 2013 KBO BUDEL – 25 maart 2014 Oog voor elkaar! In Cranendonck doen we het samen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "April 2013 KBO BUDEL – 25 maart 2014 Oog voor elkaar! In Cranendonck doen we het samen!"— Transcript van de presentatie:

1 april 2013 KBO BUDEL – 25 maart 2014 Oog voor elkaar! In Cranendonck doen we het samen!

2 april 2013 Welkom Doel van de bijeenkomst 1.presentatie kanteling + werkwijze wmo loket 1.in gesprek met jullie ÉÉN DUIDELIJKE BOODSCHAP VOOR DE INWONERS VAN CRANENDONCK

3 april 2013 Professionele zorg wordt onbetaalbaar! vergrijzing mensen worden steeds ouder verhouding tussen mensen die werken/niet werken uit balans minder aanbod professionals in de zorg

4 april 2013 Overheid geeft gemeenten steeds meer taken -verbeterslag; zorg en welzijn sluit goed aan op lokale omstandigheden -bezuinigingsmaatregelen; met minder geld dezelfde taak vervullen

5 april 2013 De Wmo (2007) De gemeente moet voorzieningen treffen om burgers met beperkingen te compenseren zodat zij: een huishouden kunnen voeren zich in en om de woning kunnen verplaatsen zich lokaal kunnen verplaatsen en kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer

6 april 2013 De Wmo In plaats van “u zegt, wij draaien” met de burger in gesprek. Maatschappelijk doel = blijven meedoen!

7 april 2013 De Kanteling (2009) Het doorvoeren van de oorspronkelijke bedoeling van de Wmo: meedoen in de samenleving mensen zijn zelf verantwoordelijk voor eigen welzijn geen voorzieningen verstrekken maar de effecten van beperkingen oplossen

8 april 2013

9 Wat betekent dit voor gemeenten? Een doorontwikkeling van de Wmo -integraal werken; samenwerking verbeteren met aanbieders op gebied van zorg en welzijn -aandacht voor welzijnswerk, vrijwilligerswerk en mantelzorg -inzetten van professionele gespreksvoerders die breed kunnen kijken

10 april 2013 Te bereiken effecten -“eigen” oplossingen -tevredenheid door maatwerk -versterking van de algemene voorzieningen en het terugdringen van de individuele voorzieningen -(meer) burgers die participeren

11 april 2013

12 Wmo-beleid 1.kanteling is geïntegreerd in beleidsvisie “in Cranendonck doen we het samen” (2012-2016) 2.verordening is aangepast 3.nieuwe werkwijze Wmo loket 4.inwoners bewust maken van eigen verantwoordelijkheid en samenverantwoordelijkheid

13 april 2013 Beleidsvisie (1) Drie speerpunten: meedoen en eigen verantwoordelijkheid versterken; algemene toegankelijke taken waaronder o.a. ontmoeting in het gemeenschapshuis stimuleren de zorg en dienstverlening zoveel mogelijk kerngericht organiseren

14 april 2013 Beleidsvisie (2) onderlinge ondersteuning in de verschillende kernen versterken Op niveau van het dorp kunnen mensen makkelijker met elkaar in contact worden gebracht d.m.v. een goede samenwerking tussen inwoners, gemeente en maatschappelijke,- en welzijnsorganisaties Alle mensen. Niet alleen mensen met een beperking!

15 april 2013 Lopende projecten -Budel‘t Buuls Trefpunt -Budel-SchootWmo-pilot -Budel-DorpleinDorpsondersteuner -GastelOriëntatie -SoerendonkVerenigingen -MaarheezeSt. Jozefschool Inwoners vinden elkaar!

16 april 2013

17 De verordening individuele voorzieningen worden niet meer genoemd. er wordt gesproken over “te bereiken resultaten” Bijvoorbeeld: 1.huishoudelijke hulp = een schoon en leefbaar huis. 2.scootmobiel = zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

18 april 2013 Wat betekent dit voor de inwoners van Cranendonck? geen direct recht op een individuele voorziening maar recht op een oplossing belangrijk hierbij is: -wat wil ik kunnen op gebied van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid? -welke problemen kom ik tegen en welke oplossingen moeten gerealiseerd worden

19 april 2013 Werkwijze Wmo-loket Verleden tijd is: aanvraag claimbeoordeling toewijzing / afwijzing

20 april 2013 Werkwijze Wmo-loket Nieuw is: Het Keukentafelgesprek 1.een inwoner meldt zich aan bij het wmo-loket 2.in gesprek aan “de keukentafel” met een consulent om samen zorgvuldig te onderzoeken wat een inwoner wilt en wat hij zelf nog kan. Samen onderzoeken wat een passende oplossing is.

21 april 2013

22 Regels (1) zorg en financiële ondersteuning gescheiden Wmo-loket blijft voor informatie en advies! eigen bijdrage = CAK - vervoer: 5 jaar (exclusief CVV) - woonvoorzieningen: 3 of 5 jaar - huishoudelijke hulp: voor de duur van GPK - € 125,00 medische keuring indien noodzakelijk

23 april 2013 Regels (2) gebruikelijke zorg voorliggende voorzieningen zoals: - UWV - maaltijdvoorziening - boodschappendienst

24 april 2013 Regels (3) beugels, trapleuning, elektrische fiets – geen Wmo tijdelijke douchezitjes/drempelhelpers – geen Wmo (half jaar) levensloopbestendig huishouden voeren: voorzienbaarheid woningaanpassing boven € 10.000,00 = verhuisplicht. Maatwerk

25 april 2013

26 Bewustwording kanteling Weer oog voor elkaar krijgen! 1.welke hulp kan ik vragen binnen mijn sociale omgeving? 2.wat kan ik voor een ander betekenen? Dit kunnen wij niet alleen! Daar hebben we jullie bij nodig!


Download ppt "April 2013 KBO BUDEL – 25 maart 2014 Oog voor elkaar! In Cranendonck doen we het samen!"

Verwante presentaties


Ads door Google