De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kanteling een VNG-project over vernieuwing in de Wmo

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kanteling een VNG-project over vernieuwing in de Wmo"— Transcript van de presentatie:

1 De Kanteling een VNG-project over vernieuwing in de Wmo
Siewert Pilon 12 november 2010

2 Nieuw in de Wmo… Van verzekerd recht en zorgplicht naar…. Compensatie

3 Doel compensatie Passende ondersteuning
Versterken of behoud van zelfredzaamheid en regie Blijven of weer kunnen meedoen (kwaliteit van leven) Maar ook: Versterken van de samenleving

4 Wat betekent het voor gemeenten?
Geen aanvragen afhandelen, maar zorgvuldige afweging; Het Gesprek Uitgangspunten: Eigen situatie en mogelijkheden burger Resultaatgerichte aanpak /Maatwerk Wederkerigheid Maar ook: Opvangen toenemende vraag Beheersing van de kosten

5 Wat betekent het voor burgers?
Geen recht op (individuele) voorzieningen Compensatie kan bestaan uit informatie en advies waardoor de burger zelf weer verder kan (eigen kracht, eigen netwerk) Of: collectieve en algemene voorzieningen (welzijn, ontmoeten, maaltijden, klussen, strijken ….) individuele voorzieningen Gevolg: uiteenlopende vormen van ondersteuning

6 Het proces in beeld Het gesprek Eerste contact Oplossingen afspreken
Arrangement Vraagverhelderen en resultaat vaststellen Toewijzing voorzieningen In vogelvlucht: Ik heb een probleem, waar moet ik heen? Wat is er aan de hand? We spreken af om zus en zo te doen om je probleem op te lossen Dan ziet jouw oplossingsarrangement er zus en zo uit.

7 Het gesprek: vraagverheldering
Wat is de vraag Wat is de situatie Wat is nodig voor zelfredzaamheid en participatie Wat moet het resultaat zijn van de ondersteuning Voorbeeld: Wat is er eigenlijk aan de hand? Waar is die supermarkt waar u boodschappen doet? Kunt u nog wel lopen zonder boodschappentassen? Is het alleen boodschappen doen of kunt u ook geen sociale bezoeken meer afleggen? Wat ervaart u als het grootste probleem? Dat er geen boodschappen in huis zijn of dat u geen grote afstanden meer kan afleggen? Kortom: Breed kijken naar de situatie, niet alleen inzoomen op het vaak al sterk afgebakende probleem van de burger.

8 Het gesprek: Oplossingen afspreken
Welke oplossingen dragen bij aan het te bereiken resultaat? Belangrijk: Eigen kracht en netwerk Voldoende voorliggende voorzieningen in samenwerking met gemeentelijke partners Het gaat erom eerst te kijken wat het probleem eigenlijk is en dan pas te kijken naar oplossingen. Bovendien is het belangrijk om het met elkaar eens te zijn over de manier van ondersteunen. We kijken ernaar op de volgende manier  Volgende sheet

9 De Kanteling financieel
De businesscase Instrument voor gemeenten

10 Businesscase Veronderstelling; Kantelen kost wat: Uitgebreid gesprek
Competenties gespreksvoerder Meer gesprekken Meer algemeen aanbod

11 Businesscase Veronderstelling; Kantelen / maatwerk leidt tot:
Meer tevredenheid Meer eigen oplossingen Verschuiving van individuele naar algemene voorzieningen Maar ook: Krachtiger samenleving, omdat meer mensen meedoen

12 Businesscase Onderzocht zijn: Hulp bij het huishouden
Woningaanpassingen Scootmobielen Overige individuele vervoersvoorzieningen Collectief vraagafhankelijk vervoer rolstoelen

13 Businesscase Voorbeeld in woorden
Gemeente kan maximaal 26,5 % besparen, gemeente verwacht daar 75% van te realiseren (19,9%). De extra kosten bedragen 50% van de verwachte besparing. Blijft over een besparing van 10% op het budget HH. Het budget Wmo bestaat voor 55% uit HH, de besparing op het volledige budget is dan 5,5%.

14 Tot slot Kantelen is een opgave voor gemeenten, burgers en maatschappelijke partners Kantelen is niet hetzelfde als bezuinigen Kantelen kàn helpen bij stellen financiële prioriteiten en beheersen van kosten

15 Meer weten?


Download ppt "De Kanteling een VNG-project over vernieuwing in de Wmo"

Verwante presentaties


Ads door Google