De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie zal dat betalen? Financieringsmogelijkheden van de geestelijke verzorging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie zal dat betalen? Financieringsmogelijkheden van de geestelijke verzorging."— Transcript van de presentatie:

1 Wie zal dat betalen? Financieringsmogelijkheden van de geestelijke verzorging

2 Toenemende kosten in de zorg

3 Verschuivingen in de zorg • Transities AWBZ naar: – Gemeenten WMO: • Compensatiebeginsel • minder budget • -40% op huishoudelijke zorg – Zorgverzekeraar • 300 miljoen bezuiniging op basispakket – Rijk: • wet langdurige zorg • Langer thuis

4 Gevolgen geestelijke verzorging • Minder cliënten in de AWBZ • Mensen wonen langer thuis • Minder budget door bezuinigingen • Sterke concurrentie • Primair proces centraal • Secularisatie  zoeken naar passend aanbod

5 Kosten van de geestelijk verzorger VVT schaal 60salaris Kostprijs p.u. 1200 uur prijs+ BTW 21% Bruto salaris + werkgeverslasten € 64.000,-€ 53,50€ 64,75 Salariskosten + werkgeverslasten + overhead 20% € 77.000,-€ 64,00€77,45

6 Financieringsbronnen • Particulieren • Collectieven • WMO • Zorgverzekeraar • AWBZ pilots bv palliatieve zorg

7 Particulieren • Particulieren: – Betalen uit eigen inkomsten – Afweging tegen andere uitgaven die hoger worden • Collectieven: – bv. gezondheidsservice, ANWB – Lidmaatschap met korting op diensten

8 Gemeenten en WMO (1) • Zelfredzaamheid en eigen kracht centraal: – zelf doen, met eigen netwerk – vrijwilligers – Gebruik van collectieve voorzieningen zoals welzijnswerk – Individuele voorzieningen zoals GGZ • Compensatiebeginsel: – Zelf (mee)betalen – Huishouden kunnen doen – Verplaatsen in en om de woning – Lokaal verplaatsen met vervoermiddel – Andere mensen ontmoeten

9 Gemeenten en WMO (2) • Groei van vragen (vergrijzing) • Minder budget • Veel bestaande aanbieders: – lange subsidierelaties – Gekende prestaties – Bekend in het netwerk

10 Gemeenten en WMO (3) • Subsidie aanvraag: – Gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie – Collectief gaat boven individueel – Realiseer je dat: • er nu al te weinig budget is • Wat aan jou wordt besteed ten koste gaat van een andere aanbieder/hulp • Aanvraag gebaseerd op resultaat irt zelfredzaamheid – Begin in 2014 om subsidie te krijgen voor 2016

11 Zorgverzekeraars • Verzekerden hebben individuele rechten • Basispakket wordt versoberd • 75% heeft een aanvullend pakket • Declaratie per zorgverzekerde

12 Zorgverzekering en GV (1) • Vergoeding uit aanvullende verzekering: – Afhankelijk van het pakket van aanvullende verzekering – Varieert voor GV van € 0 - € 50,- per consult – Maximaal bedrag per jaar voor alle alternatieve behandelingen (€ 400,- tot € 2000,- pj) – Consult = 45 minuten cliëntcontact, 15 minuten afhandeling/reistijd/reiskosten

13 Contract met zorgverzekeraars • Collectief van aanbieders kan contracten aangaan met zorgverzekeraars • Het contract is gelijk voor alle aangesloten uitvoerders • NVPA heeft contract met alle zorgverzekeraars: – Voor alternatieve behandelingen, waaronder GV – Toelating voor beroepsuitoefenaars met een therapeutische opleiding – Jaarlijkse kosten € 350,- exlc. Opleidingen • VGVZ heeft geen contract. Noodzaak en kans?!

14 Conclusies (1) • De kostprijs van circa € 80,- voor 45 minuten gesprek wordt afgewogen tegen toenemende overige zorgkosten • Onze dienstverlening is onbekend/diffuus • Geestelijke verzorging na opname lijkt meest kansrijk

15 Conclusie (2) • Vergoeding door gemeenten vraagt veel investering en tijd: – Kennis van gemeentebeleid – Kennis van aantoonbare behoeften – Kennis van bestaand aanbod – Samenwerking met andere aanbieders – Definiëren van aanbod en resultaat in termen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie – Gemeenten subsidiëren niet altijd particuliere aanbieders – Subsidieaanvraag vanuit bestaande organisatie heeft meeste kans

16 Conclusie (3) • Zorgverzekeraars zijn een goede mogelijkheid • Vraagt om: – Collectieve contractering VGVZ – Resultaatgerichte productbeschrijving – Kwaliteitsborging – Inrichting administratie


Download ppt "Wie zal dat betalen? Financieringsmogelijkheden van de geestelijke verzorging."

Verwante presentaties


Ads door Google