De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn Bloemendaal volop in beweging. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig • Vanaf de jaren tachtig is het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn Bloemendaal volop in beweging. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig • Vanaf de jaren tachtig is het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn Bloemendaal volop in beweging

2 Ouderen wonen steeds langer zelfstandig • Vanaf de jaren tachtig is het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis gedaald. • In 1980 woont nog 63% van de 80- plussers in een verzorgings- of verpleegtehuis. In 2010 24%. (Bron Vereniging Bedrijfstak Zorg) • Vanaf de jaren 90 vindt er een verschuiving plaats van intramurale zorg naar zorg aan huis: kostenreductie AWBZ door snel stijgende vergrijzing. • 2007 Wmo: meer zorg thuis, meer inzet mantelzorg en vrijwilligers • 2010 versnelling proces door economische laagconjunctuur

3 Stelselherziening AWBZ Goedkopere zorg door: • Aanspreken eigen netwerk burgers: mantelzorgers, vrienden • Burgers stimuleren meer voor elkaar te zorgen, burenhulp, vrijwilligers • Collectieve voorzieningen uitgevoerd door welzijnswerk, AMW, vrijwilligerscentrales • Professionele voorzieningen, H.H., woningaanpassing, dagbesteding e.d.

4 Hoe ondersteunen wij kwetsbare burgers om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn? • Informatie over de persoonlijke (thuis)situatie • Aanvragen voor Wmovoorzieningen • Vervoer van deur tot deur • Ontmoetingsactiviteiten • Hulp bij klussen in en om het huis • Hulp bij persoonlijke administratie • Hulp bij belastingaangifte • Telefooncirkel • Inzet vrijwillige hulpdienst • Ontmoetingscentrum voor dementerende ouderen • Inzet 240 vrijwilligers

5 Rol van welzijn nu en in de toekomst • Organiseren van kleine laagdrempelige buurtvoorzieningen voor (kwetsbare) burgers • Goede verbinding tussen informele zorg en professionele zorg • Gericht op activering en zo min mogelijk op zorgafhankelijkheid: geloof in eigen kracht • Ontwikkelen sociale steunsystemen voor kwetsbare burgers • Vinden, binden en trainen van zoveel mogelijk vrijwilligers • Ontwikkelen en faciliteren van nieuwe buurtsteunsystemen: buurtnetwerken, stadsdorpen, buufprojecten, en andere initiatieven om zorg te delen

6


Download ppt "Welzijn Bloemendaal volop in beweging. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig • Vanaf de jaren tachtig is het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis."

Verwante presentaties


Ads door Google