De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Wonen en zorg voor mekaar?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Wonen en zorg voor mekaar?!"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Wonen en zorg voor mekaar?!
WoON-congres, 11 april 2013 Sandra Kessels

2 Verkenning Vergrijzing en wonen met zorg
Aanleiding: demografische groei beleidsveranderingen in zorgdomein: -meer extramuraal -meer lokaal -meer informeel en particulier

3 Demografische groei ouderen (huishoudens)

4 Steeds vroeger ziek, steeds later beperkt
Levensverwachting 65 jaar: gezonde versus ongezonde jaren, mannen

5 Vergrijzing slaat overal toe
% 65+ huishoudens 2012

6 Ontwikkeling intramurale V&V capaciteit
Afgezet tegen aantal 80-plussers Jaar Verzorgings-huis Verpleeghuis Totale capaciteit Aantal 80-plussers Capaciteit per 80-plusser 1980 46.000 0.63 1990 52.000 0.45 2000 59.000 0.34 2010 84.000 74.000 0.24

7 Onzekerheden toekomstige ontwikkelingen: - gezondheid - economie - technologie - nieuwe generatie ouderen

8 Zekerheden meer ouderen met zorgvraag op zelfstandige woningmarkt
meer eigen verantwoordelijkheid groter beroep mantelzorg/ informele zorg mondigheid/ eigen initiatief kwetsbare groepen bewegend speelveld regionale verschillen

9 Betekenis voor Wonen en bouwen
functioneren woningmarkt woningbouw- en transformatie-opgave woningcorporaties en private investeerders burgerschap/ eigen kracht betaalbaarheid Op korte, maar juist ook op middellange termijn

10 Drie stellingen Woningaanpassing versus nieuwbouw
Lokale speelveld en samenwerking Vitale versus kwetsbare ouderen

11 1) Woningaanpassing versus nieuwbouw
De toenemende vraag van ouderen met een zwaardere zorgvraag is niet binnen de bestaande woningvoorraad op te lossen, nieuwbouw van ‘verzorgd wonen’ is dringend gewenst.

12 Aanbod wonen met zorg intramuraal: 158.000 plaatsen
zelfstandige woningmarkt: totaal bijna 7,3 miljoen woningen waarvan bijna 2 miljoen geschikte woningen waarvan ‘verzorgd wonen’

13 2) Lokale speelveld en samenwerking
De opgave wonen met zorg vraagt een daadkrachtige gemeente gericht op samenwerking met ouderen en professionals en een gebiedsgerichte aanpak.

14 Lokale speelveld in beweging
overdracht van taken naar gemeenten en zorgverzekeraars gemeente als regisseur eerst mantelzorg en informele hulp, daarna formele zorg meer initiatieven van ouderen zelf wijk – gemeente - regio

15 3) Vitaliteit versus kwetsbaarheid
Er gaat teveel aandacht uit naar ouderen die wonen en zorg zelf willen organiseren (burgerkracht) en te weinig naar kwetsbare groepen.

16 Vitaliteit versus kwetsbaarheid
Vitale ouderen veel te bieden eigen verantwoordelijkheid Kwetsbare ouderen laag inkomen alleenstaanden met zwak sociaal netwerk dementerende ouderen migrantenouderen


Download ppt "Workshop Wonen en zorg voor mekaar?!"

Verwante presentaties


Ads door Google