De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakwerk 26 april 2011 Els van Betten netwerkmanager

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakwerk 26 april 2011 Els van Betten netwerkmanager"— Transcript van de presentatie:

1 Vakwerk 26 april 2011 Els van Betten netwerkmanager

2 Het huidige regeerakkoord is beter voor corporaties dan menigeen denkt
Dilemma Het huidige regeerakkoord is beter voor corporaties dan menigeen denkt

3 Regeerakkoord Geen integrale aanpak van de woningmarkt
Inflatievolgend huurbeleid 760 miljoen bijdrage aan huurtoeslag Kooprecht

4 Regeerakkoord - mogelijkheden
Nadruk op regionalisering Aandacht voor krimp Meer ruimte voor lokale bouw, maatwerk Vogelaarheffing afgeschaft Huishoudinkomen > euro: maximale huurstijging van inflatie + 5% Aantal WWS-punten wordt in regio's met schaarste verhoogd met maximaal 25-punten, afhankelijk van de WOZ-waarde

5 Actualiteit Huurbeleid 2011 Woonvisie Kooprecht Herziening Woningwet
Aanpassing WWS (energieprestaties woning) Inflatievolgend 25 punten WWS per 1 juli 2011 5% als > per 1 juli 2012 Woonvisie Voorjaar verwacht Kooprecht Herziening Woningwet April/mei verwacht

6 Woningwet – discussie werkdomein
I = Activiteiten waarvoor staatsteun toegestaan is (BBSH / DAEB) II = Activiteiten zonder staatssteun (BBSH / niet-DAEB) III = Commerciële projecten zonder staatssteun (niet-DAEB)

7 Vragen?

8 Extra: complete tekst Regeerakkoord
In de navolgende 6 dia’s staan alle elementen uit H.12 Wonen van het Regeerakkoord.

9 Regeerakkoord - H12. Wonen (1/6)
Kabinet wil meer ruimte voor: het bedrijfsleven in de bouw en voor verschillen tussen regio's. meegroeiwoningen, mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen. specifiek beleid in volkshuisvesting en voor woningbouw obv kleinschalige, natuurlijke groei. maatwerk in de volkshuisvesting zodat zowel binnen steden als in kleine kernen ruimte is om in de eigen woningbehoefte te voorzien door middel van sociale stijging en doorstroming.  kleinschalige bouwlocaties, ook in het Groene Hart, en (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

10 Regeerakkoord - H12. Wonen (2/6)
Adviezen van commissie Fundamentele Verkenning Bouw (commissie-Dekker) worden uitgevoerd. Denk hierbij aan: Afschaffen gemeentelijke toets aan de technische voorschriften Geen lokale kop op landelijke regelgeving Vereenvoudiging van bestemmingsplannen Experimenteren met gebiedsconcessies Aandacht voor krimpregio’s in RO beleid. I.s.m. krimpregio's wordt gezocht naar maatregelen om deze regio's nieuwe impulsen en ontwikkelingsmogelijkheden te geven.

11 Regeerakkoord - H12. Wonen (3/6)
Een vrije woningmarkt is van belang maar met steun voor degenen die het nodig hebben. De woningcorporaties vervullen hierin een rol voor degenen die geen toegang hebben tot de koopmarkt en door investeringen van maatschappelijk belang. De sociale huursector wordt meer toegespitst op degenen die geen alternatieven hebben.

12 Regeerakkoord - H12. Wonen (4/6)
Het kabinet komt met voorstellen om het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren en het externe toezicht door een woonautoriteit te verzekeren. Huurders van een corporatiewoning krijgen het recht hun woning tegen een redelijke prijs te kopen.  De toewijzing van sociale huurwoningen wordt stapsgewijze beperkt tot lagere inkomengroepen. Voor huishoudens met een inkomen tot euro stijgen de huren bij gereguleerde woningen niet met meer dan de inflatie.

13 Regeerakkoord - H12. Wonen (5/6)
De doorstroming op de huurmarkt wordt bevorderd door voor huurders van een gereguleerde woning met een huishoudinkomen van meer dan euro een maximale huurstijging van inflatie + 5% toe te staan.  Dit gaat in per 1 juli Het aantal WWS-punten wordt in regio's met schaarste verhoogd met maximaal 25-punten, afhankelijk van de WOZ-waarde. Verhuurders, die meer dan 10 woningen verhuren, zullen bijdragen aan de huurtoeslag middels een jaarlijkse heffing met een opbrengst van 0,76 mld in Huurders van woningcorporaties krijgen het recht om hun woning tegen een redelijke prijs te kopen.

14 Regeerakkoord - H12. Wonen (6/6)
Samenwerking tussen woningcorporaties, thuiszorg en andere maatschappelijke organisaties wordt bevorderd door belemmerende regelgeving weg te nemen. De 'Vogelaarheffing' wordt afgeschaft Scheiden wonen en zorg doorgevoerd in AWBZ (H.9 ouderenzorg)


Download ppt "Vakwerk 26 april 2011 Els van Betten netwerkmanager"

Verwante presentaties


Ads door Google