De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakwerk 26 april 2011 Els van Betten netwerkmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakwerk 26 april 2011 Els van Betten netwerkmanager."— Transcript van de presentatie:

1 Vakwerk 26 april 2011 Els van Betten netwerkmanager

2 Dilemma Het huidige regeerakkoord is beter voor corporaties dan menigeen denkt

3 Regeerakkoord  Geen integrale aanpak van de woningmarkt  Inflatievolgend huurbeleid  760 miljoen bijdrage aan huurtoeslag  Kooprecht

4 Regeerakkoord - mogelijkheden  Nadruk op regionalisering  Aandacht voor krimp  Meer ruimte voor lokale bouw, maatwerk  Vogelaarheffing afgeschaft  Huishoudinkomen > 43.000 euro: maximale huurstijging van inflatie + 5%  Aantal WWS-punten wordt in regio's met schaarste verhoogd met maximaal 25- punten, afhankelijk van de WOZ-waarde

5 Actualiteit  Huurbeleid 2011  Aanpassing WWS (energieprestaties woning)  Inflatievolgend  25 punten WWS per 1 juli 2011  5% als >43.000 per 1 juli 2012  Woonvisie  Voorjaar verwacht  Kooprecht  Voorjaar verwacht  Herziening Woningwet  April/mei verwacht

6 Woningwet – discussie werkdomein I = Activiteiten waarvoor staatsteun toegestaan is (BBSH / DAEB) II = Activiteiten zonder staatssteun (BBSH / niet-DAEB) III = Commerciële projecten zonder staatssteun (niet-DAEB)

7 Vragen?

8 Extra: complete tekst Regeerakkoord  In de navolgende 6 dia’s staan alle elementen uit H.12 Wonen van het Regeerakkoord.

9 Regeerakkoord - H12. Wonen (1/6)  Kabinet wil meer ruimte voor:  het bedrijfsleven in de bouw en voor verschillen tussen regio's.  meegroeiwoningen, mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen.  specifiek beleid in volkshuisvesting en voor woningbouw obv kleinschalige, natuurlijke groei.  maatwerk in de volkshuisvesting zodat zowel binnen steden als in kleine kernen ruimte is om in de eigen woningbehoefte te voorzien door middel van sociale stijging en doorstroming.  kleinschalige bouwlocaties, ook in het Groene Hart, en (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

10 Regeerakkoord - H12. Wonen (2/6)  Adviezen van commissie Fundamentele Verkenning Bouw (commissie-Dekker) worden uitgevoerd.  Denk hierbij aan:  Afschaffen gemeentelijke toets aan de technische voorschriften  Geen lokale kop op landelijke regelgeving  Vereenvoudiging van bestemmingsplannen  Experimenteren met gebiedsconcessies  Aandacht voor krimpregio’s in RO beleid.  I.s.m. krimpregio's wordt gezocht naar maatregelen om deze regio's nieuwe impulsen en ontwikkelingsmogelijkheden te geven.

11 Regeerakkoord - H12. Wonen (3/6)  Een vrije woningmarkt is van belang maar met steun voor degenen die het nodig hebben.  De woningcorporaties vervullen hierin een rol voor degenen die geen toegang hebben tot de koopmarkt en door investeringen van maatschappelijk belang.  De sociale huursector wordt meer toegespitst op degenen die geen alternatieven hebben.

12 Regeerakkoord - H12. Wonen (4/6)  Het kabinet komt met voorstellen om het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren en het externe toezicht door een woonautoriteit te verzekeren.  Huurders van een corporatiewoning krijgen het recht hun woning tegen een redelijke prijs te kopen.  De toewijzing van sociale huurwoningen wordt stapsgewijze beperkt tot lagere inkomengroepen.  Voor huishoudens met een inkomen tot 43.000 euro stijgen de huren bij gereguleerde woningen niet met meer dan de inflatie.

13 Regeerakkoord - H12. Wonen (5/6)  De doorstroming op de huurmarkt wordt bevorderd door voor huurders van een gereguleerde woning met een huishoudinkomen van meer dan 43.000 euro een maximale huurstijging van inflatie + 5% toe te staan.  Dit gaat in per 1 juli 2011. Het aantal WWS-punten wordt in regio's met schaarste verhoogd met maximaal 25- punten, afhankelijk van de WOZ-waarde.  Verhuurders, die meer dan 10 woningen verhuren, zullen bijdragen aan de huurtoeslag middels een jaarlijkse heffing met een opbrengst van 0,76 mld in 2015. Huurders van woningcorporaties krijgen het recht om hun woning tegen een redelijke prijs te kopen.

14 Regeerakkoord - H12. Wonen (6/6)  Samenwerking tussen woningcorporaties, thuiszorg en andere maatschappelijke organisaties wordt bevorderd door belemmerende regelgeving weg te nemen.  De 'Vogelaarheffing' wordt afgeschaft  Scheiden wonen en zorg doorgevoerd in AWBZ (H.9 ouderenzorg)


Download ppt "Vakwerk 26 april 2011 Els van Betten netwerkmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google