De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe werkt woningmarkt? Econoom en Woonbonddirecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe werkt woningmarkt? Econoom en Woonbonddirecteur."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe werkt woningmarkt? Econoom en Woonbonddirecteur

2 Woningmarkt is breed begrip Koopwoningen en huurwoningen Dure en goedkope segmenten Regionale differentiatie/locatie Vrije markt of gereguleerde markt

3 Huurwoningenmarkt Altijd samen bekijken met koopmarkt Vraag en aanbod spelen een rol Markt is gereguleerd: Regels voor maximale huur en jaarlijkse huurverhoging Verstoringen zijn er alom: –(gemeentelijke) politiek, bv. grondpolitiek en ruimtelijk beleid –Hypotheekrenteaftrek, huurtoeslag –Machtsposities, opereren corporaties

4 Een heel speciale markt Woning is onmisbaar goed “Gevangen” klanten Voorraadmarkt Kapitaalintensief Locatiegebonden goed Positieve externe effecten (onderwijs, volksgezondheid etc.)

5 CPB: verstoring markt Huurprijsregulering (€ 2700 p.j.) Verlaging door corporaties (€ 1500 p.j.) Huurtoeslag (€ 600 per jaar) Markthuur: € 9100; subsidie: €4800 Voor Amsterdamse regio: € 6500 per jaar subsidie!

6 Veel kritiek mogelijk Niet gekeken naar samenhang koopmarkt Hoge rendementseis (hoge marktwaarde en weinig rekening indirect rendement) Mensen (“de vraag”) kunnen dubbele huren “niet trekken” (huurquoten boven 70%) Ontwrichtende effecten (armoede e.d.) Markthuur is niet zelfde als huidige te ontvangen huur als je één woning vrijlaat (want alle woningen zijn dan vrij!)

7 De binnenstad Populaire plek Alleen voor de rijken? Alleen voor de armen? Segregatie voorkomen Huurders met middeninkomen hebben geen hypotheekrenteaftrek en geen huurtoeslag

8 Scheefheid Goedkope en dure scheefheid Scheefheid valt mee (60.000 huish. boven €41.000 in woning onder kwaliteitskortings-grens (€ 331) Scheefheid Amsterdam 5500 woningen op de 140.000 (4%) Vaak “beetje scheef” Is ook gewenst om menging te houden Doorstroming is vaak ook niet mogelijk

9 Huurbelasting Verwonen naar inkomen -Inkomensprijzen -Doorsnijden afweging prijs en kwaliteit -Fraude en strategisch gedrag -Solidariteit binnen huursector???

10 Huur op Maat Kan incidenteel werken om woningen voor lagere inkomens bereikbaar te maken Resultaten experiment afwachten Inkomenspolitiek door corporaties Algeheel huurniveau gaat omhoog Verhuisbewegingen van modale en midden inkomens; segregatie? Gevolgen voor huurtoeslag? Armoedeval neemt sterk toe

11 Eenvoudige oplossingen zijn er niet Sommige oplossingen erger dan de kwaal Meer bouwen en aanpakken hypotheekrente aftrek Doorstroom mogelijkheden bevorderen Maar druk op binnenstad blijft Goede woonruimteverdeling, aanbiedingsafspraken

12 Woonbond Houdt huren betaalbaar, ook in Amsterdam Niet alles naar maximaal redelijk of zelfs daarboven (monumentenhuur) Harmonisatieverhoging beperken (leidt tot grote huurverschillen en beperkt doorstroom) Hervorming woningmarkt


Download ppt "Hoe werkt woningmarkt? Econoom en Woonbonddirecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google