De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Toegankelijkheid Gemeenschappelijk Wonen Martijn Felder Pieter van de Werdt Presentatie Landelijke Vereniging Centraal Wonen Eindhoven, 10 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Toegankelijkheid Gemeenschappelijk Wonen Martijn Felder Pieter van de Werdt Presentatie Landelijke Vereniging Centraal Wonen Eindhoven, 10 november."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Toegankelijkheid Gemeenschappelijk Wonen Martijn Felder Pieter van de Werdt Presentatie Landelijke Vereniging Centraal Wonen Eindhoven, 10 november 2012

2  Doelstelling van het onderzoek  Toegankelijkheidsproblemen  Vormen van gemeenschappelijk wonen  Beheer en eigendomsconstructies  Gevolgen voor toegankelijkheid en betrokkenheid  Vragen en discussie Programma TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

3 Aanleiding TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek Centraal Wonen Wageningen wil voor alle inkomensgroepen toegankelijk blijven. Toegankelijkheid staat echter onder druk door: 1.Europese wet- en regelgeving 2.Beleid woningcorporatie 3.Beleid CWW Inrichting Beschikbaarheid Doorstroming Samenstelling gemeenschap Doelgroep Toe-eigening Samenwerking Groepsbelang Privé belang Betrokkenheid Ruimteverdeling

4 Het onderzoek Onderzoekers  Martijn FelderProbleemperceptor  Pieter van de WerdtVastgoedmanagement Probleemstelling Bewonersvereniging  Hoe kan Centraal Wonen Wageningen zo goed mogelijk toegankelijk blijven voor alle inkomens (doel) groepen? Onderzoeksdoel Wetenschapswinkel Wageningen  Toegankelijkheidsproblemen binnen het Centraal Wonen in kaart brengen en bekijken welke beheer- en eigendom constructies goed passen bij Centraal Wonen. TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

5  Literatuurstudie  Observatie  Interviews met bewoners  Interviews met woonconsulenten, experts en woningcorporaties Wat hebben we gedaan TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

6 Toegankelijkheidsproblemen ervaren door geïnterviewde bewoners (Deel 1) Eigendom en beheerconstructies voor Gemeenschappelijk Wonen (Deel 2) Onderzoek Gemeenschappelijk wonen TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek Uitwerking De woongemeenschap aan zet

7 Een heterogene groep bewoners die zich inzetten voor: Het realiseren van woongemeenschappen, waarin huishoudens in een grote verscheidenheid, met behoud van zelfstandigheid, meer mogelijkheden voor contact en onderlinge hulp hebben en gemeenschappelijke voorzieningen zelf beheren’ in “het Punt” en “het Binnenveld” te Wageningen Centraal Wonen Wageningen Wie Wat Waar TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

8  Voor wie moet (wil) CW toegankelijk zijn?  Moeten (potentiele) bewoners de doelstelling onderbouwen  Het interne toewijzingsbeleid en de passendheidscriteria  Hoe kan CW de toegankelijkheid voor haar doelgroep bevorderen?  Effect van de inkomensgrens  Effect van huurmutaties  Effect van CWW beleid  Doorstroming (wat voor rol speelt....)  Rol verhuurder  Wat kan de woningcorporatie nog bieden  Is hier ruimte om hierin zelf een grotere rol te spelen Bewoners over toegankelijkheid in CW Wageningen TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

9 Er moet discussie worden gevoerd TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek  Wet- en regelgeving belemmeren de toegankelijkheid Bewoners geven echter ook een aantal andere factoren aan die gekoppeld worden aan toegankelijkheid  Een alternatieve beheer- en eigendomsconstructie moet daarom meer doen dan alleen de toegankelijkheid vergroten voor mensen die meer verdienen dan de inkomensgrens Het is daarom belangrijk dat bewoners in discussie gaan over:  De gemeenschappelijke doelstelling(en) en doelgroep(en)  Waar toegankelijkheid daarbij binnen CWW kan/moet worden bevorderd  En daarnaast welke beheer- en eigendomsconstructies hier op aansluiten  Onderzoek naar verschillende beheer/ eigendoms-constructies die inspelen op deze meervoudige probleempercepties.

10 Beheer- en eigendomsconstructies resultaten deel 2 TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek ?

11 • Welke vormen van gemeenschappelijk wonen komen er voor? • Welke beheer en eigendomsconstructies zijn mogelijk en relevant voor gemeenschappelijk wonen? • Wat zijn de gevolgen voor de toegankelijkheid en betrokkenheid van deze constructies? Onderzoek naar beheer- en eigendomsconstructies TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

12 Identificeren Typen Gemeenschappelijk Wonen TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

13 • Eigendom en gebruik gescheiden? • Mogelijkheden koop en huur • Koopvarianten, erfpacht • Verenigingen en stichtingen • Gemengd eigendom • Schematische weergave afstemming typen en constructies Eigendom en beheer constructies TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

14 Afstemming woontypen en constructies TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

15 • Toegankelijkheid  Wet- en regelgeving  Economische toegankelijkheid • Betrokkenheid  Fysieke betrokkenheid  Sociale betrokkenheid • Schematische weergave toegankelijkheid Toegankelijkheid en betrokkenheid TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

16 Toegankelijkheid verschillende huishoudens TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

17  Wat is onze specifieke situatie?  Welke mate(n?) van gemeenschappelijkheid zijn er in onze woongemeenschap  Hoe zit het met de gemiddelde woonduur  Voor welke doelgroep(en) moeten we toegankelijk zijn Hoe kunnen we de toegankelijkheid door middel van beheer- en eigendomsconstructies uitbreiden? Dus...... TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

18  Verkoop?  Koopconstructies (kopen met korting)?  Te woon?  Sociale huur én commerciële huur? De woningcorporatie kan een waardevolle partner zijn. Zij kunnen in het realiseren van alle bovenstaande mogelijkheden een rol spelen. Daardoor maken zij (theoretisch) optimale toegankelijkheid mogelijk. Beheer- en eigendomsconstructies TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

19  Evalueren CWW en verkennen mogelijkheden  Doelstelling (en)  Toegankelijkheidsproblemen  Vormen van gemeenschappelijk wonen  Beheer en eigendomsconstructies  Gevolgen voor toegankelijkheid en betrokkenheid Resumé TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

20 Peter met 2 kinderen verdiend 25.000 euro per jaar. Hij ziet centraal wonen als een mogelijkheid waar hij full time kan werken en zijn kinderen veel vrijheid hebben. Bij CW kan hij in een eengezinswoning terecht komen, dat is heel wat beter dan de flatjes op de Nude. Henk en Ingrid verdienen samen 80.000 euro per jaar. Hun kinderen zijn al het huis uit. Ze zijn op zoek naar een meer gemeenschappelijke vorm van wonen en hechten waarde aan sociale contacten, gedeelde zorg en gezamenlijk beheer. Wel willen ze graag ruim blijven wonen. Ingrid wil potten blijven bakken en Henk heeft een verzameling flipperkasten en soms komen de kleinkinderen nog wel eens logeren. Welk huishouden sluit het beste aan bij de doelstelling van CW? Om de discussie op gang te brengen TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

21 Discussie TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

22  Wat zijn de doelstelling(en) van CW (heterogeen, actief, eerlijke ruimteverdeling)  Voor welke doelgroep(en) moet CW daarom op wat voor manier toegankelijk zijn?  Bevorderen doorstroming (huurmutaties, inkomensgrens, X+1)? Discussiepunten TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek

23  Koopconstructies?  Sociale en commerciële huur?  Te woon?  Koop en huur onder één dak?  Sleutelrol van de woningcorporatie? Discussiepunten TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN. Resultaten van het onderzoek


Download ppt "Welkom Toegankelijkheid Gemeenschappelijk Wonen Martijn Felder Pieter van de Werdt Presentatie Landelijke Vereniging Centraal Wonen Eindhoven, 10 november."

Verwante presentaties


Ads door Google