De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Toegankelijkheid Gemeenschappelijk Wonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Toegankelijkheid Gemeenschappelijk Wonen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Toegankelijkheid Gemeenschappelijk Wonen
Martijn Felder Pieter van de Werdt Presentatie Landelijke Vereniging Centraal Wonen Eindhoven, 10 november 2012

2 Programma Doelstelling van het onderzoek Toegankelijkheidsproblemen
Vormen van gemeenschappelijk wonen Beheer en eigendomsconstructies Gevolgen voor toegankelijkheid en betrokkenheid Vragen en discussie Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

3 Aanleiding Inrichting Samenstelling gemeenschap Ruimteverdeling
Centraal Wonen Wageningen wil voor alle inkomensgroepen toegankelijk blijven. Toegankelijkheid staat echter onder druk door: Europese wet- en regelgeving Beleid woningcorporatie Beleid CWW Inrichting Samenstelling gemeenschap Ruimteverdeling Beschikbaarheid Groepsbelang Privé belang Samenwerking Toe-eigening Doorstroming Doelgroep Betrokkenheid Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

4 Het onderzoek Probleemstelling Bewonersvereniging
Hoe kan Centraal Wonen Wageningen zo goed mogelijk toegankelijk blijven voor alle inkomens (doel) groepen? Onderzoeksdoel Wetenschapswinkel Wageningen Toegankelijkheidsproblemen binnen het Centraal Wonen in kaart brengen en bekijken welke beheer- en eigendom constructies goed passen bij Centraal Wonen. Onderzoekers Martijn Felder Probleemperceptor Pieter van de Werdt Vastgoedmanagement Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

5 Wat hebben we gedaan Literatuurstudie Observatie
Interviews met bewoners Interviews met woonconsulenten, experts en woningcorporaties Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

6 De woongemeenschap aan zet
Uitwerking Onderzoek Gemeenschappelijk wonen Toegankelijkheidsproblemen ervaren door geïnterviewde bewoners (Deel 1) Eigendom en beheerconstructies voor Gemeenschappelijk Wonen (Deel 2) De woongemeenschap aan zet Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

7 Centraal Wonen Wageningen
Wie Wat Waar Een heterogene groep bewoners die zich inzetten voor: Het realiseren van woongemeenschappen, waarin huishoudens in een grote verscheidenheid, met behoud van zelfstandigheid, meer mogelijkheden voor contact en onderlinge hulp hebben en gemeenschappelijke voorzieningen zelf beheren’ in “het Punt” en “het Binnenveld” te Wageningen Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

8 Bewoners over toegankelijkheid in CW Wageningen
Voor wie moet (wil) CW toegankelijk zijn? Moeten (potentiele) bewoners de doelstelling onderbouwen Het interne toewijzingsbeleid en de passendheidscriteria Hoe kan CW de toegankelijkheid voor haar doelgroep bevorderen? Effect van de inkomensgrens Effect van huurmutaties Effect van CWW beleid Doorstroming (wat voor rol speelt....) Rol verhuurder Wat kan de woningcorporatie nog bieden Is hier ruimte om hierin zelf een grotere rol te spelen Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

9 Er moet discussie worden gevoerd
Wet- en regelgeving belemmeren de toegankelijkheid Bewoners geven echter ook een aantal andere factoren aan die gekoppeld worden aan toegankelijkheid Een alternatieve beheer- en eigendomsconstructie moet daarom meer doen dan alleen de toegankelijkheid vergroten voor mensen die meer verdienen dan de inkomensgrens Het is daarom belangrijk dat bewoners in discussie gaan over: De gemeenschappelijke doelstelling(en) en doelgroep(en) Waar toegankelijkheid daarbij binnen CWW kan/moet worden bevorderd En daarnaast welke beheer- en eigendomsconstructies hier op aansluiten Onderzoek naar verschillende beheer/ eigendoms-constructies die inspelen op deze meervoudige probleempercepties. Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

10 Beheer- en eigendomsconstructies
resultaten deel 2 ? Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

11 Onderzoek naar beheer- en eigendomsconstructies
Welke vormen van gemeenschappelijk wonen komen er voor? Welke beheer en eigendomsconstructies zijn mogelijk en relevant voor gemeenschappelijk wonen? Wat zijn de gevolgen voor de toegankelijkheid en betrokkenheid van deze constructies? Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

12 Identificeren Typen Gemeenschappelijk Wonen
Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

13 Eigendom en beheer constructies
Eigendom en gebruik gescheiden? Mogelijkheden koop en huur Koopvarianten, erfpacht Verenigingen en stichtingen Gemengd eigendom Schematische weergave afstemming typen en constructies Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

14 Afstemming woontypen en constructies
Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

15 Toegankelijkheid en betrokkenheid
Wet- en regelgeving Economische toegankelijkheid Betrokkenheid Fysieke betrokkenheid Sociale betrokkenheid Schematische weergave toegankelijkheid Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

16 Toegankelijkheid verschillende huishoudens
Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

17 Dus...... Wat is onze specifieke situatie?
Welke mate(n?) van gemeenschappelijkheid zijn er in onze woongemeenschap Hoe zit het met de gemiddelde woonduur Voor welke doelgroep(en) moeten we toegankelijk zijn Hoe kunnen we de toegankelijkheid door middel van beheer- en eigendomsconstructies uitbreiden? Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

18 Beheer- en eigendomsconstructies
Verkoop? Koopconstructies (kopen met korting)? Te woon? Sociale huur én commerciële huur? De woningcorporatie kan een waardevolle partner zijn. Zij kunnen in het realiseren van alle bovenstaande mogelijkheden een rol spelen. Daardoor maken zij (theoretisch) optimale toegankelijkheid mogelijk. Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

19 Resumé Evalueren CWW en verkennen mogelijkheden Doelstelling (en)
Toegankelijkheidsproblemen Vormen van gemeenschappelijk wonen Beheer en eigendomsconstructies Gevolgen voor toegankelijkheid en betrokkenheid Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

20 Om de discussie op gang te brengen
Peter met 2 kinderen verdiend euro per jaar. Hij ziet centraal wonen als een mogelijkheid waar hij full time kan werken en zijn kinderen veel vrijheid hebben. Bij CW kan hij in een eengezinswoning terecht komen, dat is heel wat beter dan de flatjes op de Nude. Henk en Ingrid verdienen samen euro per jaar. Hun kinderen zijn al het huis uit. Ze zijn op zoek naar een meer gemeenschappelijke vorm van wonen en hechten waarde aan sociale contacten, gedeelde zorg en gezamenlijk beheer. Wel willen ze graag ruim blijven wonen. Ingrid wil potten blijven bakken en Henk heeft een verzameling flipperkasten en soms komen de kleinkinderen nog wel eens logeren. Welk huishouden sluit het beste aan bij de doelstelling van CW? Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

21 Discussie Resultaten van het onderzoek
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

22 Discussiepunten Wat zijn de doelstelling(en) van CW (heterogeen, actief, eerlijke ruimteverdeling) Voor welke doelgroep(en) moet CW daarom op wat voor manier toegankelijk zijn? Bevorderen doorstroming (huurmutaties, inkomensgrens, X+1)? Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.

23 Discussiepunten Koopconstructies? Sociale en commerciële huur?
Te woon? Koop en huur onder één dak? Sleutelrol van de woningcorporatie? Resultaten van het onderzoek TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.


Download ppt "Welkom Toegankelijkheid Gemeenschappelijk Wonen"

Verwante presentaties


Ads door Google