De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In een goede VvE doen de huurders mee! Raadsconferentie Stadsdeelraad Centrum, 22 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In een goede VvE doen de huurders mee! Raadsconferentie Stadsdeelraad Centrum, 22 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 In een goede VvE doen de huurders mee! Raadsconferentie Stadsdeelraad Centrum, 22 september 2011

2 Steeds meer gemengde complexen: •Rijk stimuleert verkoop •Zowel corporaties als commerciële verhuurders •Financiële crisis •Meebetalen aan huurtoeslag

3 Huurrecht (boek 7 BW): •Huurrecht: alleen voor huurders •Onderhoud gedogen •Renovatie alleen als 70% van de huurders akkoord is •Servicekosten wijzigen alleen met toestemming huurder (of 70%)

4 Appartementsrecht (boek 5 BW): •Flatgebouw wordt gesplitst in appartementsrechten •Vereniging van Eigenaren is het hoogste orgaan •Alle eigenaren zijn verplicht lid •Ook de verhuurder/groot eigenaar •VvE beslist over leefregels, onderhoud, servickosten, zav’s

5 Verkoop en Overlegwet •Huurdersorganisatie en bewonerscommissie: –Recht op informatie –Recht op overleg –Agenderingsrecht –Adviesrecht

6 Invloed Huurdersorganisatie •Het verkoopbeleid verhuurder (algemeen) •Het beleid over tussenvormen van huur en koop (te Woon, Koopgarant e.d.) •Het beleid ten aanzien van gemengde complexen, samenwerking met VvE’s, algemene afspraken over onderhoudsfondsen e.d.

7 Invloed Bewonerscommissie •Verkoopplan woningen in complex (per woning of complexgewijs) •Splitsingsakte en opstellen huishoudelijk reglement VvE •Beheer in het gemengd complex •Onderhoud(sfonds) van het complex •Servicekosten

8 Advies over… •Houdt verhuurder meerderheid in VvE •Goed verhuurderschap: dienstverlening •Informatie aan huurders in complex •Voldoende onderhoudsfonds, bijv 2% WOZ-waarde of 10 jaar groot- onderhoudsvrij •Garanties uitvoering MJOP •Instelling leefbaarheidsfonds •Afspraken over zeggenschap

9 Gezamenlijke belangen: •Servicekosten: een goede prijs/kwaliteitsverhouding •Gebruik en kwaliteit woonomgeving en gemeenschappelijke ruimten •Energiebesparende maatregelen zijn goed voor kopers en huurders •Kopers zouden het bestuur van de HV kunnen verjongen en versterken

10 Door één deur: in de praktijk 1.Huurders en kopers apart 2.Huurders en kopers gezamenlijk in commissie(s) of vereniging 3.Huurders krijgen mandaat verhuurder in VvE

11 1. Huurders en kopers apart •“Traditioneel” •VvE en complexcommissie nemen kennis van elkaars vergaderingen en besluiten •Complexcommissie heeft (soms) spreekrecht of adviesrecht in de VvE •Verhuurder brengt in VvE het belang van huurders in

12 2a. Huurders en kopers gezamenlijk in commissie(s) •Bijvoorbeeld: technische, beheer-, leefbaarheids-, servicekosten- of kascommissie •In commissies kunnen huurders en kopers worden gekozen •Commissies brengen advies uit aan VvE •Huurdersorganisatie en/of bc geeft daarnaast ook advies •VvE-vergadering stemt over voorstellen

13 2b. Huurders en kopers samen in bewoners”vereniging” • Bewonersvereniging met kopers én huurders als lid • Bestuur vanuit huurders en kopers • Bewonersvereniging adviseert VvE én verhuurder • Kopers hebben stemrecht in VvE, huurders adviesrecht bij verhuurder

14 3. Huurders met mandaat in VvE • Beperkt mandaat (Woonbron) - Servicekosten - Huishoudelijk reglement - Renovatie met huurverhoging - Benoemen/ontslaan commissieleden • Volledig mandaat (Nijestee) - Nog nauwelijks ervaringen

15 In een goede VvE doen de huurders mee

16 Zeggenschap is belangrijk Maar denk ook aan! •voldoende onderhoudsreserve en maandelijks bijdrage (overleg zonder geld leidt tot frustraties) •goede informatie aan kopers over VvE, onderhoud, samenwerking •overlast/huisregels (kopers zijn slopers) •zet de bestaande bewonerscommissies niet buitenspel


Download ppt "In een goede VvE doen de huurders mee! Raadsconferentie Stadsdeelraad Centrum, 22 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google