De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In een goede VvE doen de huurders mee!

Verwante presentaties


Presentatie over: "In een goede VvE doen de huurders mee!"— Transcript van de presentatie:

1 In een goede VvE doen de huurders mee!
Raadsconferentie Stadsdeelraad Centrum, 22 september 2011

2 Steeds meer gemengde complexen:
Rijk stimuleert verkoop Zowel corporaties als commerciële verhuurders Financiële crisis Meebetalen aan huurtoeslag

3 Huurrecht (boek 7 BW): Huurrecht: alleen voor huurders
Onderhoud gedogen Renovatie alleen als 70% van de huurders akkoord is Servicekosten wijzigen alleen met toestemming huurder (of 70%)

4 Appartementsrecht (boek 5 BW):
Flatgebouw wordt gesplitst in appartementsrechten Vereniging van Eigenaren is het hoogste orgaan Alle eigenaren zijn verplicht lid Ook de verhuurder/groot eigenaar VvE beslist over leefregels, onderhoud, servickosten, zav’s

5 Verkoop en Overlegwet Huurdersorganisatie en bewonerscommissie:
Recht op informatie Recht op overleg Agenderingsrecht Adviesrecht

6 Invloed Huurdersorganisatie
Het verkoopbeleid verhuurder (algemeen) Het beleid over tussenvormen van huur en koop (te Woon, Koopgarant e.d.) Het beleid ten aanzien van gemengde complexen, samenwerking met VvE’s, algemene afspraken over onderhoudsfondsen e.d.

7 Invloed Bewonerscommissie
Verkoopplan woningen in complex (per woning of complexgewijs) Splitsingsakte en opstellen huishoudelijk reglement VvE Beheer in het gemengd complex Onderhoud(sfonds) van het complex Servicekosten

8 Advies over… Houdt verhuurder meerderheid in VvE
Goed verhuurderschap: dienstverlening Informatie aan huurders in complex Voldoende onderhoudsfonds, bijv 2% WOZ-waarde of 10 jaar groot-onderhoudsvrij Garanties uitvoering MJOP Instelling leefbaarheidsfonds Afspraken over zeggenschap

9 Gezamenlijke belangen:
Servicekosten: een goede prijs/kwaliteitsverhouding Gebruik en kwaliteit woonomgeving en gemeenschappelijke ruimten Energiebesparende maatregelen zijn goed voor kopers en huurders Kopers zouden het bestuur van de HV kunnen verjongen en versterken

10 Door één deur: in de praktijk
Huurders en kopers apart Huurders en kopers gezamenlijk in commissie(s) of vereniging Huurders krijgen mandaat verhuurder in VvE

11 1. Huurders en kopers apart
“Traditioneel” VvE en complexcommissie nemen kennis van elkaars vergaderingen en besluiten Complexcommissie heeft (soms) spreekrecht of adviesrecht in de VvE Verhuurder brengt in VvE het belang van huurders in

12 2a. Huurders en kopers gezamenlijk in commissie(s)
Bijvoorbeeld: technische, beheer-, leefbaarheids-, servicekosten- of kascommissie In commissies kunnen huurders en kopers worden gekozen Commissies brengen advies uit aan VvE Huurdersorganisatie en/of bc geeft daarnaast ook advies VvE-vergadering stemt over voorstellen

13 2b. Huurders en kopers samen in bewoners”vereniging”
met kopers én huurders als lid Bestuur vanuit huurders en kopers Bewonersvereniging adviseert VvE én verhuurder Kopers hebben stemrecht in VvE, huurders adviesrecht bij verhuurder

14 3. Huurders met mandaat in VvE
Beperkt mandaat (Woonbron) - Servicekosten - Huishoudelijk reglement - Renovatie met huurverhoging - Benoemen/ontslaan commissieleden Volledig mandaat (Nijestee) - Nog nauwelijks ervaringen

15 In een goede VvE doen de huurders mee

16 Zeggenschap is belangrijk
Maar denk ook aan! voldoende onderhoudsreserve en maandelijks bijdrage (overleg zonder geld leidt tot frustraties) goede informatie aan kopers over VvE, onderhoud, samenwerking overlast/huisregels (kopers zijn slopers) zet de bestaande bewonerscommissies niet buitenspel


Download ppt "In een goede VvE doen de huurders mee!"

Verwante presentaties


Ads door Google