De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewonersparticipatie en VVE Mark Bal 21 september 2011 Alliantie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewonersparticipatie en VVE Mark Bal 21 september 2011 Alliantie."— Transcript van de presentatie:

1 Bewonersparticipatie en VVE Mark Bal 21 september 2011 Alliantie

2 Programma Bewoners (huurders) in de VVE –Aanleiding bij Woonbron vanuit strategie –Uitleg model –Wat betekent dit voor bewoners(commissies) en samenwerking?

3 Woonbron in ‘t kort •7 vestigingen in Rotterdam, Spijkenisse Delft en Dordrecht (en Triant VvE-beheer) •Aantal medewerkers: 700 •Totale bezit: 49.000 eenheden •1200 verkopen in 2010 •400 terugkopen •450 VvE’s in beheer (helft bezit)

4 Wat is onze rol? ‘Wonen moet meer van mensen worden’ Andere rol en taakopdracht voor een corporatie: •van ‘de doelgroep passend huisvesten’ naar ‘faciliteren van eigen keuzes’ •van ‘huisbaas’ naar ‘coproducent van de stad en de klant’

5 Aanleiding huurders in VvE •Bewonersparticipatie vanuit de Strategie: –Keuzevrijheid via Te Woon: huur en koop door elkaar in gemengde complexen –vergroten zeggenschap bewoners •Doel: –Het verbeteren van woonplezier en leefbaarheid –Efficiënt organiseren van bewonersoverleg •Kapstok VvE

6 Corporatie in een VvE? •Corporatie vaak ‘groot-eigenaar’ (meerderheid) •Corporatie moet ook het huurdersbelang behartigen in de VvE –Huurrecht redelijk voorstel –70% instemming onder huurders (situatie huurcomplex) •Woonbron geeft in VvE stemrecht aan huurder –via stemrecht in VvE toets ‘redelijk voorstel’ georganiseerd –Voorstellen worden in commissies voorbereid

7 Vertaling stemrecht Alleen stemrecht tav: • Servicekosten • Vaststelling/wijziging huishoudelijk reglement • Verbeteringen waarvan zelf de kosten worden gedragen • Benoemen en ontslaan commissieleden Volledig stemrecht (Woonbron beperkt stemrecht) VvE

8 Voorbeelden wie besluit? •Onderhoudeigenaars •Schilderwerk standaardeigenaars Andere kleur (renovatie)bewoners •Uitbreiding schoonmaakbewoners •Benoemen commissieledenbewoners •Bewoner kan alleen besluit nemen op basis van juiste informatie!

9 Besluitvorming voorbeeld •Verandering schoonmaakpakket -VvE 100 woningen (80 huur / 20 eigenaar) -Op vergadering aanwezig 40 (30/10) -Voor 25 en tegen 15: besluit aangenomen •Huurder heeft directe inspraak = dienen huurderbelang (vervangt 70% / redelijk voorstel) •Woonbron stemt blanco waar stem aan huurder is gegeven! Woonbron kan wel toelichten/adviseren

10 Relatie met Overlegwet •Overlegwet wordt nageleefd; recht op informatie •Informatie wordt aan commissies gegeven / commissies vragen informatie op •Termijnen worden nageleefd in proces •Leden commissies worden benoemd, democratisch proces •Besluitvorming via VvE

11 Proces besluitvorming in VvE •Bespreking binnen commissies (hele jaar) •Voorbereiding –VvE beheerder en corporatie (intern) –Overleg met commissies en voorzitter (extern) •Uitnodigen bewoners voor VvE vergadering –Alle vergaderstukken met vertaling naar huurder •VvE vergadering –Volmacht met stemadvies •Notulen –Genomen besluiten en vertaling naar huurder •Uitvoeren besluiten / actiepunten

12 Betekenis voor Bewonerscommissies? •Bc en VvE-commissies gaan in elkaar op •Aansluiten bij vergaderplanning VvE -nadenken over wensen (agendapunten) -nadenken over mandaat; welke activiteiten gedurende het jaar met welke middelen (activiteitenplan)? •VvE vergadering besluit -Bijv. Bepalen bijdrage leefbaarheidspot door eigenaars -besteding via activiteiten door leden commissie (mandaat) en verantwoording achteraf

13 Hoe werkt het in de praktijk? •Betrokkenheid bewoners is zeer verschillend. Goede voorlichting vooraf is nodig •Betrokkenheid eigenaren is vergelijkbaar met huurders •Mate van betrokkenheid is geen criterium voor succes of falen; participatie is geen doel op zich! Bewoners kunnen altijd meepraten als er een belang is! •Model integreert overleg met huurders en eigenaren (efficiënter) •Actieve bewonerscommissies hebben soms moeite met model (verandering speelveld en spelregels)

14 Verwachting toekomst? •Betrokkenheid bewoners neemt af bij beperkt eigen belang; huidige model en regelgeving is formele ‘vergadertafelparticipatie’ •Corporaties zullen ook slag moeten maken om anders in gesprek te blijven met bewoners •Wens: meer tijdelijke, en minder formele participatie tbv besluitvorming organiseren •Wens: ondersteunend woonrecht waarbij huurrecht en appartementsrecht naadloos op elkaar aansluiten! •Wens: promoot samenwerking huurders en eigenaren binnen een gezamenlijk passend overlegmodel


Download ppt "Bewonersparticipatie en VVE Mark Bal 21 september 2011 Alliantie."

Verwante presentaties


Ads door Google