De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansprakelijkheid bestuurders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansprakelijkheid bestuurders"— Transcript van de presentatie:

1 Aansprakelijkheid bestuurders
Mr. Yvonne H. van Ballegooijen RST Advocaten 13 september 2010

2 13 september 2010

3 Taken Bestuurder Beheer en vertegenwoordiging VVE
Onderhoud en meerjarenonderhoudsplan Begroting, exploitatierekening, bijdragen Opgave notaris bij verkoop Beheren financiën Uitschrijven vergadering Uitvoeren besluiten Toezicht op naleving akte en reglement Toegang tot privé – gedeelten Artikel 5:134 BW 13 september 2010

4 Taken Beheerder Begroting, exploitatierekening, bijdragen
Onder de voorwaarden als door de vergadering met de beheerder overeengekomen 13 september 2010

5 Toepasselijke regelgeving VVE
Wet Splitsingsakte en – tekening Splitsingsreglement Huishoudelijk reglement Besluiten Vergadering van Eigenaars 13 september 2010

6 Wet: Boek 5 en Boek 2 BW - Boek 5 titel 9 BW: Appartementsrechten artikelen 106 t/m 147; - Boek 2 titel 1 BW: Rechtspersonen: algemene bepalingen; Boek 2 titel 2 BW: Rechtspersonen: verenigingen voor zover Boek 5 daar naar verwijst. 13 september 2010

7 Organen VVE Vergadering van Eigenaars
Bestuur/ Bestuurder/ Administrateur Beheerder Voorzitter Commissies 13 september 2010

8 13 september 2010

9 13 september 2010

10 Vertegenwoording van de VVE door de bestuurder
Artikel 5:124 lid 2 en 3 BW: artikel 2:45 lid 3 BW niet van toepassing: zgn. richtlijnenstelsel niet van toepassing Bevoegdheid bestuurder beperkt bij akte van splitsing Vergadering van Eigenaars kan bestuur in bevoegdheid beperken of aanwijzingen geven (artikel 5:131 lid 4 BW) 13 september 2010

11 Waarom richtlijnenstel n.v.t.?
Verplicht lidmaatschap van een appartementseigenaar van de VVE De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de VVE o.g.v. art. 5: 113 BW Positie hypotheekhouders niet te onzeker 13 september 2010

12 ? Rechtbank Haarlem, Sector Kanton van 30 mei 2007,
Op Maat Ondernemingsrecht 2007/268 13 september 2010

13 Handelsregister Inschrijfplicht sedert 1 juli 2008 / 1 januari 2010
WED 13 september 2010

14 Aansprakelijkheid van de bestuurder
Behoorlijke taakvervulling art. 2:9 BW (HR 4 april 2003, NJ 2003, 538) Nakoming van de overeenkomst tot opdracht versus wanprestatie Interne aansprakelijkheid bestuurder Onzorgvuldig handelen tegenover derden Meerdere bestuurders: hoofdelijk aansprakelijk, tenzij… 13 september 2010

15 Bescherming derden Beperking bevoegdheid van bestuur bij akte van splitsing kan aan een derde worden tegengeworpen Besluiten die derde niet bekend waren, niet 13 september 2010

16 Enkele jurisprudentie met betrekking tot bestuurders
LJN BL9127, Gerechtshof Amsterdam, 8 december 2009 LJN BK3149, Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage, 7 oktober 2009 LJN BJ6587, Voorzieningenrechter Rechtbank Arhnem, 21 augustus 2009 LJN BI2600, Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2009 LJN BJ8129, Sector Kanton, Rechtbank Maastricht, 2 september 2009 13 september 2010

17 6. LJN BG4923, Sector Kanton, Rechtbank Zwolle, 11 november 2008
7. LJN BD0011, Sector Kanton, Rechtbank Haarlem, 11 april 2008 8. LJN BA9524, Sector Kanton, Rechtbank Arnhem, 29 juni 2007 9. LJN BB6039, Rechtbank Rotterdam, 8 augustus 2007 10. LJN AZ2547, Sector Kanton, Rechtbank Dordrecht, 16 november 2006 11. LJN AY5697, Hoge Raad, 29 september 2006 13 september 2010

18 Q & A 13 september 2010


Download ppt "Aansprakelijkheid bestuurders"

Verwante presentaties


Ads door Google