De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 september 20101 Aansprakelijkheid bestuurders Mr. Yvonne H. van Ballegooijen RST Advocaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 september 20101 Aansprakelijkheid bestuurders Mr. Yvonne H. van Ballegooijen RST Advocaten."— Transcript van de presentatie:

1 13 september 20101 Aansprakelijkheid bestuurders Mr. Yvonne H. van Ballegooijen RST Advocaten

2 13 september 20102

3 3 Taken Bestuurder -Beheer en vertegenwoordiging VVE -Onderhoud en meerjarenonderhoudsplan -Begroting, exploitatierekening, bijdragen -Opgave notaris bij verkoop -Beheren financiën -Uitschrijven vergadering -Uitvoeren besluiten -Toezicht op naleving akte en reglement -Toegang tot privé – gedeelten -Artikel 5:134 BW

4 13 september 20104 Taken Beheerder -Begroting, exploitatierekening, bijdragen Onder de voorwaarden als door de vergadering met de beheerder overeengekomen

5 13 september 20105 Toepasselijke regelgeving VVE -Wet -Splitsingsakte en – tekening -Splitsingsreglement -Huishoudelijk reglement -Besluiten Vergadering van Eigenaars

6 13 september 20106 Wet: Boek 5 en Boek 2 BW -Boek 5 titel 9 BW: Appartementsrechten artikelen 106 t/m 147; -Boek 2 titel 1 BW: Rechtspersonen: algemene bepalingen; -Boek 2 titel 2 BW: Rechtspersonen: verenigingen voor zover Boek 5 daar naar verwijst.

7 13 september 20107 Organen VVE -Vergadering van Eigenaars -Bestuur/ Bestuurder/ Administrateur -Beheerder -Voorzitter -Commissies

8 13 september 20108

9 9

10 10 Vertegenwoording van de VVE door de bestuurder -Artikel 5:124 lid 2 en 3 BW: artikel 2:45 lid 3 BW niet van toepassing: zgn. richtlijnenstelsel niet van toepassing -Bevoegdheid bestuurder beperkt bij akte van splitsing -Vergadering van Eigenaars kan bestuur in bevoegdheid beperken of aanwijzingen geven (artikel 5:131 lid 4 BW)

11 13 september 201011 Waarom richtlijnenstel n.v.t.? -Verplicht lidmaatschap van een appartementseigenaar van de VVE -De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de VVE o.g.v. art. 5: 113 BW -Positie hypotheekhouders niet te onzeker

12 13 september 201012 ? Rechtbank Haarlem, Sector Kanton van 30 mei 2007, Op Maat Ondernemingsrecht 2007/268

13 13 september 201013 Handelsregister -Inschrijfplicht sedert 1 juli 2008 / 1 januari 2010 -WED

14 13 september 201014 Aansprakelijkheid van de bestuurder -Behoorlijke taakvervulling art. 2:9 BW (HR 4 april 2003, NJ 2003, 538) -Nakoming van de overeenkomst tot opdracht versus wanprestatie -Interne aansprakelijkheid bestuurder -Onzorgvuldig handelen tegenover derden -Meerdere bestuurders: hoofdelijk aansprakelijk, tenzij…

15 13 september 201015 Bescherming derden -Beperking bevoegdheid van bestuur bij akte van splitsing kan aan een derde worden tegengeworpen -Besluiten die derde niet bekend waren, niet

16 13 september 201016 Enkele jurisprudentie met betrekking tot bestuurders 1.LJN BL9127, Gerechtshof Amsterdam, 8 december 2009 2.LJN BK3149, Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s- Gravenhage, 7 oktober 2009 3.LJN BJ6587, Voorzieningenrechter Rechtbank Arhnem, 21 augustus 2009 4.LJN BI2600, Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2009 5.LJN BJ8129, Sector Kanton, Rechtbank Maastricht, 2 september 2009

17 13 september 201017 6. LJN BG4923, Sector Kanton, Rechtbank Zwolle, 11 november 2008 7.LJN BD0011, Sector Kanton, Rechtbank Haarlem, 11 april 2008 8.LJN BA9524, Sector Kanton, Rechtbank Arnhem, 29 juni 2007 9.LJN BB6039, Rechtbank Rotterdam, 8 augustus 2007 10.LJN AZ2547, Sector Kanton, Rechtbank Dordrecht, 16 november 2006 11.LJN AY5697, Hoge Raad, 29 september 2006

18 13 september 201018 Q & A


Download ppt "13 september 20101 Aansprakelijkheid bestuurders Mr. Yvonne H. van Ballegooijen RST Advocaten."

Verwante presentaties


Ads door Google