De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 september 20101 Aansprakelijkheid bestuurders Mr. Yvonne H. van Ballegooijen RST Advocaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 september 20101 Aansprakelijkheid bestuurders Mr. Yvonne H. van Ballegooijen RST Advocaten."— Transcript van de presentatie:

1 13 september Aansprakelijkheid bestuurders Mr. Yvonne H. van Ballegooijen RST Advocaten

2 13 september 20102

3 3 Taken Bestuurder -Beheer en vertegenwoordiging VVE -Onderhoud en meerjarenonderhoudsplan -Begroting, exploitatierekening, bijdragen -Opgave notaris bij verkoop -Beheren financiën -Uitschrijven vergadering -Uitvoeren besluiten -Toezicht op naleving akte en reglement -Toegang tot privé – gedeelten -Artikel 5:134 BW

4 13 september Taken Beheerder -Begroting, exploitatierekening, bijdragen Onder de voorwaarden als door de vergadering met de beheerder overeengekomen

5 13 september Toepasselijke regelgeving VVE -Wet -Splitsingsakte en – tekening -Splitsingsreglement -Huishoudelijk reglement -Besluiten Vergadering van Eigenaars

6 13 september Wet: Boek 5 en Boek 2 BW -Boek 5 titel 9 BW: Appartementsrechten artikelen 106 t/m 147; -Boek 2 titel 1 BW: Rechtspersonen: algemene bepalingen; -Boek 2 titel 2 BW: Rechtspersonen: verenigingen voor zover Boek 5 daar naar verwijst.

7 13 september Organen VVE -Vergadering van Eigenaars -Bestuur/ Bestuurder/ Administrateur -Beheerder -Voorzitter -Commissies

8 13 september 20108

9 9

10 10 Vertegenwoording van de VVE door de bestuurder -Artikel 5:124 lid 2 en 3 BW: artikel 2:45 lid 3 BW niet van toepassing: zgn. richtlijnenstelsel niet van toepassing -Bevoegdheid bestuurder beperkt bij akte van splitsing -Vergadering van Eigenaars kan bestuur in bevoegdheid beperken of aanwijzingen geven (artikel 5:131 lid 4 BW)

11 13 september Waarom richtlijnenstel n.v.t.? -Verplicht lidmaatschap van een appartementseigenaar van de VVE -De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de VVE o.g.v. art. 5: 113 BW -Positie hypotheekhouders niet te onzeker

12 13 september ? Rechtbank Haarlem, Sector Kanton van 30 mei 2007, Op Maat Ondernemingsrecht 2007/268

13 13 september Handelsregister -Inschrijfplicht sedert 1 juli 2008 / 1 januari WED

14 13 september Aansprakelijkheid van de bestuurder -Behoorlijke taakvervulling art. 2:9 BW (HR 4 april 2003, NJ 2003, 538) -Nakoming van de overeenkomst tot opdracht versus wanprestatie -Interne aansprakelijkheid bestuurder -Onzorgvuldig handelen tegenover derden -Meerdere bestuurders: hoofdelijk aansprakelijk, tenzij…

15 13 september Bescherming derden -Beperking bevoegdheid van bestuur bij akte van splitsing kan aan een derde worden tegengeworpen -Besluiten die derde niet bekend waren, niet

16 13 september Enkele jurisprudentie met betrekking tot bestuurders 1.LJN BL9127, Gerechtshof Amsterdam, 8 december LJN BK3149, Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s- Gravenhage, 7 oktober LJN BJ6587, Voorzieningenrechter Rechtbank Arhnem, 21 augustus LJN BI2600, Rechtbank Rotterdam, 25 maart LJN BJ8129, Sector Kanton, Rechtbank Maastricht, 2 september 2009

17 13 september LJN BG4923, Sector Kanton, Rechtbank Zwolle, 11 november LJN BD0011, Sector Kanton, Rechtbank Haarlem, 11 april LJN BA9524, Sector Kanton, Rechtbank Arnhem, 29 juni LJN BB6039, Rechtbank Rotterdam, 8 augustus LJN AZ2547, Sector Kanton, Rechtbank Dordrecht, 16 november LJN AY5697, Hoge Raad, 29 september 2006

18 13 september Q & A


Download ppt "13 september 20101 Aansprakelijkheid bestuurders Mr. Yvonne H. van Ballegooijen RST Advocaten."

Verwante presentaties


Ads door Google