De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2. Onderneming, eenmanszaak maatschap en vof. © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Onderneming •voor een onderneming is een rechtsvorm verplicht •de rechtsvorm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2. Onderneming, eenmanszaak maatschap en vof. © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Onderneming •voor een onderneming is een rechtsvorm verplicht •de rechtsvorm."— Transcript van de presentatie:

1 2. Onderneming, eenmanszaak maatschap en vof

2 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Onderneming •voor een onderneming is een rechtsvorm verplicht •de rechtsvorm van de onderneming is bepalend voor zaken als aansprakelijkheid en belastingen •de keuze v/d rechtsvorm is afhankelijk van: –aansprakelijkheid –continuïteit –belastingen –financiering

3 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht3 Eenmanszaak Onderneming Samenwerkings vorm Geen rechtspersoon rechtspersoonB.V. N.V. Cooperatie. O.W.M. Stichting Maatschap Firma C.V.

4 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht4 Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid EenmanszaakMaatschapV.O.FC.V. OprichtingVormvrij, geen notariële akte vereist InschrijvingHandelsregistern.v.tHandelsregister KapitaalNiet verplicht BestuurEigenaarMatenVennotenBeherende vennoten Andere organengeen Aansprakelijkheid100% privéIedere maat voor een gelijk deel privé Iedere vennoot 100% privé Beherende vennoten 100% privé; commanditaire vennoten tot verstrekt kapitaal

5 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht5 Handelsregister •een door de Kamer van Koophandel gehouden register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens •gegevens voor iedereen toegankelijk (voor uittreksel wel kosten)

6 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht6 Directe vertegenwoordiging •De vertegenwoordiger handelt in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde •Er ontstaat een overeenkomst tussen vertegenwoordigde en derde Vertegenwoordigde Vertegenwoordiger Derde

7 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht7 Indirecte vertegenwoordiging •de vertegenwoordiger handelt op eigen naam, maar voor rekening van de vertegenwoordigde •er ontstaat een overeenkomst tussen vertegenwoordiger en derde Vertegenwoordigde Vertegenwoordiger Derde

8 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht8 Eenmanszaak •onderneming waarvan één persoon eigenaar is •ondernemer is onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van zijn onderneming (art. 3:276 BW) •juridisch gezien geen onderscheid tussen ondernemingsvermogen en privé- vermogen (wel fiscaal)

9 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht9 Aansprakelijkheid eenmanszaak Privé vermogen Ondernemingsvermogen Ondernemer

10 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht10 Huwelijk & onderneming •in gemeenschap van goederen –door huwelijk ontstaat er gezamenlijk vermogen –alle bezittingen en schulden worden gemeenschappelijk. •buiten gemeenschap van goederen (huwelijkse voorwaarden) –geen of gedeeltelijk gezamenlijk vermogen

11 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht11 Maatschap •samenwerkingsvorm tussen twee of meer ondernemers •wanneer is er een maatschap? •indien voldaan is aan de vereisten van art. 7A:1655 BW: 1.wederkerige overeenkomst 2.waarbij twee of meer personen d.m.v. samenwerking 3.beogen gezamenlijk vermogensrechtelijk voordeel te behalen 4.m.b.v. inbreng

12 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht12 Bestuur •bestuur is beheer + beschikken –adviesbureau: geven van adviezen is beheer, kopen van een vrachtauto is beschikken –autohandel: kopen en verkopen van auto's is beheer, kopen van een bedrijfspand is beschikken

13 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht13 Beheersdaden •normale juridische handelingen voor een specifieke maatschap •tenzij anders wordt overeengekomen, is iedere maat zelfstandig beheersbevoegd (art. 7A:1676 BW) •beheersdaden komen voor rekening van de gezamenlijke maten indien een maat bevoegd heeft gehandeld.

14 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht14 Beschikkingsdaden •Juridische handelingen die vallen buiten de normale activiteiten van de maatschap. •iedere maat heeft afzonderlijk geen bevoegdheid tot beschikkingsdaden tenzij anders is overeengekomen

15 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht15 Onderscheid a.beheer b.beheer en beschikken c.vertegenwoordiging d.aansprakelijkheid a.beschikken b.vertegenwoordiging c.aansprakelijkheid d.verhaal

16 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht16 Onderscheid •beheer beschikken •beheer en beschikking vertegenwoordiging •vertegenwoordiging aansprakelijkheid •aansprakelijkheid verhaal.

17 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht17 Aansprakelijkheid •als een maat een overeenkomst sluit met een derde (of het nu beheer- of beschikkings-daden zijn, is hij in principe zelf aansprakelijk •uitz.: –maatschapscrediteur heeft verhaal op het ondernemingsvermogen, als de maatschap niet aan de verplichtingen voldoet zijn de maten voor een evenredig deel (in dit geval voor de helft, omdat er twee maten zijn) aansprakelijk

18 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht18 Aansprakelijkheid Maat AMaat B

19 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht19 Vennootschap onder firma •twee of meer ondernemers die onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen •relatie Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel •afgescheiden vermogen

20 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht20 Vereisten v.o.f. 1.wederkerige overeenkomst 2.waarbij twee of meer personen d.m.v. samenwerking 3.beogen gezamenlijk vermogensrechtelijk voordeel te behalen 4.d.m.v. inbreng 5.bedrijf uitoefenen 6.onder gemeenschappelijke naam handelen.

21 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht21 Aansprakelijkheid Firmant AFirmant B

22 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht22 Vertegenwoordiging •iedere firmant is, in beginsel, vertegenwoordigingsbevoegd (art. 17 WvK)

23 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht23 Aansprakelijkheid •firmanten zijn hoofdelijk aansprakelijk (art. 18 WvK) •crediteuren van de vof hebben verhaal op het ondernemingsvermogen, bij niet betaling zijn de vennoten met hun privé vermogen hoofdelijk aansprakelijk •firmanten zijn voor alle schulden van de firma aansprakelijk, ongeacht wie de schuld veroorzaakt

24 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht24 Commanditaire vennootschap (art. 19 WvK) •een firma met een "stille" firmant (commandiet) •vertegenwoordiging van commandiet •commandiet mag CV niet vertegenwoordigen •elke beherende firmant blijft hoofdelijk aansprakelijk (art. 18, 19 WvK)

25 © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht25 Aansprakelijkheid •commandiet is intern aansprakelijk, hij is aansprakelijk voor zijn inbreng (art. 20 lid 3 WvK) •crediteuren van de commanditaire vennootschap hebben verhaal op het ondernemingsvermogen • bij niet voldoen zijn slechts de beherende vennoten hoofdelijk (100%) aansprakelijk


Download ppt "2. Onderneming, eenmanszaak maatschap en vof. © 2006 mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Onderneming •voor een onderneming is een rechtsvorm verplicht •de rechtsvorm."

Verwante presentaties


Ads door Google