De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 2: Loondienst of zelfstandig

Verwante presentaties


Presentatie over: "Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 2: Loondienst of zelfstandig"— Transcript van de presentatie:

1 Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 2: Loondienst of zelfstandig

2 §2.1 De ene baas is de andere niet blz. 26
Ondernemingsvorm De rechtsvorm van een onderneming 4 belangrijkste ondernemingsvormen: - Eenmanszaak - Vennootschap onder firma (VOF) - Besloten Vennootschap - Naamloze Vennootschap

3 http://www. mkbcooperatieraad. nl/index. php

4 §2.1 De ene baas is de andere niet blz. 26
Eenmanszaak VOF - 1 eigenaar - Meerdere eigenaren - Privé aansprakelijk voor schulden - Privé aansprakelijk voor schulden Voordelen: Voordelen: Eenvoudige manier waarop je kunt beginnen Kan werk beter verdelen Mogelijkheden om geld te lenen zijn groter Zonder last van anderen belangrijke beslissingen kunnen nemen Hele winst voor jezelf Nadeel: Voortbestaan in gevaar bij overlijden eigenaar

5 §2.1 De ene baas is de andere niet blz. 27
Besloten Vennootschap Naamloze Vennootschap - Aandeelhouders zijn eigenaren - Aandeelhouders zijn eigenaren - Niet-privé aansprakelijk voor schulden  rechtspersoon - Niet-privé aansprakelijk voor schulden  rechtspersoon - Aandelen staan op naam - Aandelen zijn vrij verhandelbaar - Voortbestaan is goed, er zijn meerdere aandeelhouders - Voortbestaan is erg goed, er zijn meerdere aandeelhouders - Meestal één of enkele directeuren-groothandelaren

6 http://www. mkbcooperatieraad. nl/index. php

7 §2.1 De ene baas is de andere niet blz. 28
Aandelen - Eigendomsbewijs van een bedrijf - Dividend  Jaarlijkse uitkering van de winst over een aandeel - Aandelen van een NV worden vrij verhandeld op de effectenbeurs - Als het goed gaat met een bedrijf stijgt de koers van een bedrijf, de aandeelhouders kunnen hun aandelen dan verkopen met winst - Aandeelhouder heeft stemrecht bij aandeelhoudersvergadering

8 §2.1 De ene baas is de andere niet blz. 28
Raad van commissarissen Aandeelhouders worden hierdoor vertegenwoordigd. Raad van bestuur Directeuren van een BV of NV

9 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 29
Individuele arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst tussen één werkgever & één werknemer. In een individuele arbeidsovereenkomst staan de arbeidsvoorwaarden  Bepalingen die van kracht zijn volgens de wet en/of een (collectieve) arbeidsovereenkomst Het is belangrijk dat je zo’n arbeidsovereenkomst opgesteld, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan.

10 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 30
Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden - Loon - Vakantieregelingen - Normale arbeidstijd - Duur van de middagpauze - Reiskostenvergoedingen - Kinderopvang - Scholing - Auto van de zaak - etc.

11 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 29
Collectieve arbeidsovereenkomst Overeenkomst tussen vakbonden en werkgeversbonden voor groepen werknemers & werkgevers (bedrijfstak) In een collectieve arbeidsovereenkomst staan de rechten en plichten van de werkgevers en werknemers. Vakantie, pensioen, overuren, data loonsverhoging. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een CAO voor een gehele bedrijfstak geldend verklaren  algemeen verbindend verklaren

12 http://www. fnvbondgenoten

13 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 30
Stichting van Arbeid Centraal overleg Werknemerscentrales Werkgeverscentrales Centraal akkoord Landelijk Vakbonden CAO Bedrijfstak/bedrijf Werkgeversbonden Individuele arbeidsovereenkomst Individuele werknemer Werknemers Werkgevers

14 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 29
Organisatiegraad Het percentage van werknemers (of werkgevers) dat is aangesloten bij een erkende vakbond (of werkgeversbond). Rijksbegroting Overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven van de overheid. Miljoenennota Samenvatting van de rijksbegroting


Download ppt "Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 2: Loondienst of zelfstandig"

Verwante presentaties


Ads door Google