De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7. Vereniging en Stichting. © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Vereniging (art. 2:26ev BW) •definitie (art. 2:26 BW): 1.leden 2.de vereniging is een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7. Vereniging en Stichting. © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Vereniging (art. 2:26ev BW) •definitie (art. 2:26 BW): 1.leden 2.de vereniging is een."— Transcript van de presentatie:

1 7. Vereniging en Stichting

2 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Vereniging (art. 2:26ev BW) •definitie (art. 2:26 BW): 1.leden 2.de vereniging is een rechtspersoon 3.die gericht is op een bepaald doel •winst –wél winst maken, niet uitkeren aan leden (art. 2:26 lid 3 BW)

3 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht3 Oprichting •opgericht bij meerzijdige rechtshandeling (betekent 2 of meer (rechts-) personen)

4 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht4 Informele vereniging (art. 2:30 BW) •informele vereniging is beperkt rechtsbevoegd –vereniging kan geen registergoederen verkrijgen –vereniging kan geen erfgenaam zijn –bestuurder naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk (art. 2:30 lid 2 BW) •informele vereniging wordt door notariële akte formele vereniging

5 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht5 Vereniging Volledige rechtsbevoegdheid Geen volledige rechtsbevoegdheid Gewone vereniging Coöperatie OWM Informele vereniging “clubje”

6 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht6 Formele vereniging •formele vereniging is volledig rechtsbevoegd •na oprichting inschrijving in register van Kamer van Koophandel (art. 2:29 lid 1 BW) •"instemmen met de statuten“

7 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht7 Aansprakelijkheid van het bestuur •bestuurders in beginsel niet aansprakelijk bij een gewone (notariële) vereniging (evt art. 2:9 BW)

8 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht8 Vertegenwoordigingsbevoegd heid bestuur (art. 2:45 BW) •het bestuur vertegenwoordigd de vereniging, statutair kunnen bestuursleden ook vertegenwoordigingsbevoegd zijn (bijv 2 handtekeningenclausule)

9 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht9 Aansprakelijkheid van de leden •leden in principe niet aansprakelijk, het vermogen van de vereniging wél

10 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht10 Afdelingen met rechtspersoonlijkheid •afdeling heeft eigen rechtspersoonlijkheid

11 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht11 Afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid •in beginsel één vereniging. Afdeling heeft geen rechtspersoonlijkheid, organisatorisch bestaat de vereniging uit meer delen

12 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht12 Federatie •vereniging van verenigingen

13 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht13 Coöperatie (art. 2:53ev BW) •formele vereniging die een bedrijf uitoefent voor haar leden •winsten mogen worden uitgekeerd aan de leden

14 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht14 Onderlinge waarborgmaatschappij •OWM oefent voor en met haar leden het verzekeringsbedrijf uit. Ook niet-leden mogen met de OWM een verzekering afsluiten

15 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht15 Aansprakelijkheid van de leden coöperatie en OWM •UA : leden niet aansprakelijk •BA : leden beperkt aansprakelijk •WA : leden naar evenredigheid aansprakelijk •aansprakelijkheid geldt pas na ontbinding of faillissement

16 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht16 Stichting (art. 2:285 BW) •definitie –de stichting is een rechtspersoon zonder leden, die met haar vermogen een in de statuten vermeld doel probeert te realiseren.

17 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht17 Oprichting stichting •moet per notariële akte (art. 2:286 BW)

18 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht18 Winst •stichting mag winst maken •mag alleen niet verdelen onder de bestuurders en/of oprichters –riant salaris is een fiscaal probleem

19 © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht19 Toezicht •in beginsel controleert het bestuur zichzelf –uitzondering: Openbaar Ministerie kan controleren •vaak externe controle door subsidiegevers, bijv. onderwijs


Download ppt "7. Vereniging en Stichting. © 2006 Mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Vereniging (art. 2:26ev BW) •definitie (art. 2:26 BW): 1.leden 2.de vereniging is een."

Verwante presentaties


Ads door Google