De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media PROPEDEUSE ONDERNEMEN kennis – vaardigheden - HOUDING College 6 [22-05-07] Peter Buis Lori de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media PROPEDEUSE ONDERNEMEN kennis – vaardigheden - HOUDING College 6 [22-05-07] Peter Buis Lori de."— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media PROPEDEUSE ONDERNEMEN kennis – vaardigheden - HOUDING College 6 [22-05-07] Peter Buis Lori de Paauw

2 www.ondernemerschaphva.nl 2 agenda  Rechtsvormen »3 cases  Support en netwerk organisaties

3 www.ondernemerschaphva.nl 3 Getting started Waar begint het mee?  Vergunningen krijgen > bestemmingsplan gemeente > web  Rechtsvorm kiezen  Inschrijven bij KvK  Aanmelden bij Belastingdienst  Administratie bijhouden  Accountant zoeken

4 www.ondernemerschaphva.nl 4 Vergunningen

5 www.ondernemerschaphva.nl 5 Vergunningen Trend: Vereenvoudiging vergunningstelsels = minder bureaucratie !! Per 01-01-2008 De omgevingsvergunning = samenvoeging van  De bouw- en milieuvergunning  De aanvraag van allerlei gemeentelijke en provinciale verordeningen (uitritvergunning, kapvergunning e.d.)  De vergunning Natuurbeschermingswet  De vergunning Flora- en Faunawet  De sloopvergunning

6 www.ondernemerschaphva.nl 6 Getting started Rechtsvorm kiezen Alleen:  eenmanszaak > ZZP > freelancer  eenmans-BV Met meer:  Maatschap (oefent geen gem. bedrijf uit)  VOF (vennoten hoofdelijk aansprakelijk)  BV (vennoten niet hoofdelijk aansprakelijk) min.18k  NV (naamloze vennootschap) min. 45k Internationaal:  De Europese naamloze vennootschap

7 www.ondernemerschaphva.nl 7 Getting started Maar ook: vereniging  samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen  volgens bepaalde regels een bepaald doel willen bereiken  winst mag geen doel zijn (winst moet ten goede komen a/h gemeenschappelijke doel) En een: stichting  geen leden !!  met een vermogen (sponsorgeld) een doel realiseren  meestal gebruikt bij een ideëel of sociaal doel

8 www.ondernemerschaphva.nl 8 Voorbeeld 1

9 www.ondernemerschaphva.nl 9 Voorbeeld 2 Cantatours

10 www.ondernemerschaphva.nl 10 Voorbeeld 3 samenloop

11 www.ondernemerschaphva.nl 11 Besloten Vennootschap (BV) Trend: Versoepeling regelstelsel BV = minder bureaucratie !! Wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer.  Het minimumstartkapitaal van 18.000 euro wordt afgeschaft. Ondernemers kunnen in de nieuwe regeling zelf bepalen welk bedrag zij in de BV willen inbrengen.  Daarnaast worden de verplichte blokkeringsregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura afgeschaft.

12 www.ondernemerschaphva.nl 12 Octrooien Trend: Vereenvoudiging aanvraag NL octrooien!!  Verlaging taks  Ondernemers worden gestimuleerd om de octrooiaanvraag via internet in te dienen. Dit wordt goedkoper dan de papieren procedure.

13 www.ondernemerschaphva.nl 13 Getting started Inschrijven bij de Kamer van Koophandel  1 week voor tot 1 week na oprichting van de onderneming inschrijven in het Handelsregister  Handelsnaam  Vestigingsplaats  Startdatum uitoefening  Precieze bedrijfsactiviteiten  Rechtsvorm (incl. de bestuurders, oprichtingskosten en het aandelenkapitaal)  100 euro (voor o.a. een VOF)

14 www.ondernemerschaphva.nl 14 Getting started Aanmelden bij Belastingdienst  Inkomstenbelasting  Premie volksverzekeringen  Omzetbelasting (BTW)  Loonbelasting (personeel)

15 www.ondernemerschaphva.nl 15 Getting started Administratie bijhouden !!  Financiële gegevens (bonnetjes,facturen etc)  Afspraken (brieven, contracten, agenda’s)  E-mails  Personeelsadministratie  Urenadministratie  Alle correspondentie met de gemeente Alles dus !

16 www.ondernemerschaphva.nl 16 Organisaties die creatieve initiatieven ondersteunen

17 www.ondernemerschaphva.nl 17 Organisaties die creatieve initiatieven ondersteunen

18 www.ondernemerschaphva.nl 18 Organisaties die creatieve initiatieven ondersteunen

19 www.ondernemerschaphva.nl 19 Organisaties die creatieve initiatieven ondersteunen

20 www.ondernemerschaphva.nl 20 netwerken


Download ppt "Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media PROPEDEUSE ONDERNEMEN kennis – vaardigheden - HOUDING College 6 [22-05-07] Peter Buis Lori de."

Verwante presentaties


Ads door Google